W 2024 roku spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy wyjątkowo do 2 kwietnia mają czas na złożenie do urzędu skarbowego informacji – w przypadku ich przekazywania ich przez:

 • spółki nieruchomościowe – o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw,
 • podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych – liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze).

Informacje należy złożyć na urzędowych formularzach (CIT-N1/PIT-N1 dla spółek nieruchomościowych, lub CIT-N2/PIT-N2 dla wspólników) do właściwego urzędu skarbowego.

Brak złożenia informacji, niezłożenie jej w terminie lub podanie w niej nieprawdy może wiązać się z sankcjami karno-skarbowymi.

Definicja spółki nieruchomościowej

Przez spółkę nieruchomościową należy rozumieć podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 • nie jest osobą fizyczną,
 • posiada (również pośrednio) nieruchomości położne na terenie Polski, których wartość przekracza 10 mln zł,
 • wartość tych nieruchomości stanowi co najmniej 50% wartości aktywów podmiotu,
 • minimum 60% jego przychodów pochodzi z: najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze, z tytułu zbycia nieruchomości lub prawa do nieruchomości a także z udziału w zyskach innych spółek nieruchomościowych lub zbycia takich spółek (ten warunek nie dotyczy podmiotów rozpoczynających działalność).

Kto jest zobowiązany złożyć informację?

 • spółki nieruchomościowe oraz
 • podatnicy posiadający (również pośrednio) w spółce nieruchomościowej udziały (lub inne podobne prawa) dające co najmniej 5% praw głosu, praw do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy gotowi pomóc Państwu w realizacji powyższych obowiązków sprawozdawczych, w szczególności w:

 • zidentyfikowaniu spółek nieruchomościowych w strukturze grupy,
 • wskazaniu podmiotów zobowiązanych do raportowania,
 • skompletowaniu informacji oraz przygotowaniu jej do złożenia,
 • ustaleniu urzędów skarbowych właściwych do złożenia informacji,
 • pozyskaniu NIP dla wspólników, który jest wymagany do raportowania,
 • złożeniu informacji jako pełnomocnik.

Jeżeli potrzebują Państwo jakiegokolwiek wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z:

Łukasz Kupień
lukasz.kupien@mddp.pl+48 792 999 105
Katarzyna Kozakowska
katarzyna.kozakowska@mddp.pl+48 48 608 581 583

lub z Państwa doradcą ze strony MDDP.

***

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.