Zerowy VAT na żywność – co oznacza dla konsumentów?

Komisja Europejska zgodziła się, aby od lutego Polska mogła zastosować zerową stawkę VAT na żywność.

Aby Państwa Członkowskie zyskały większą swobodę w stosowaniu niższych stawek VAT potrzebne są zmiany w Dyrektywie VAT.

Źródło: TVN24 BiŚ
Ekspert: Tomasz Michalik