Zmiany w PCC dla kupujących mieszkania

31 sierpnia br. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilno-prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami mieszkalnymi.

Co do zasady sprzedaż nieruchomości podlega 2 proc. PCC. Jednak PCC nie jest należny w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości podlega VAT. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku osób fizycznych nabywających nowo wybudowane lokale od deweloperów. Wówczas zamiast podatku PCC nabywca lokalu mieszkalnego płaci cenę z podatkiem VAT (co do zasady stawka VAT wynosi 8 proc.). 2 proc. PCC płaci nabywca lokalu w sytuacji, gdy nie jest należny podatek VAT, a więc zasadniczo w przypadku nabycia nieruchomości na rynku wtórnym.

Jak zauważa Justyna Bauta-Szostak, partner, doradca podatkowy, radca prawny w MDDP:

Jedną ze zmian, które wejdą w życie 31 sierpnia, jest zwolnienie z PCC nabycia pierwszego mieszkania przez osoby fizyczne, w sytuacji gdy zakup dotyczy lokalu używanego i gdy sprzedaż lokalu mieszkalnego nie podlega VAT. Zwolnienie dotyczy umowy sprzedaży, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego – będzie miało zastosowanie, jeśli kupującemu lub kupującym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało inne prawo do nieruchomości. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy kupujący posiada udział w ww. prawie do nieruchomości, ale ten udział nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Zamiar ograniczenia kosztów transakcyjnych może zatem wpłynąć na decyzję osób fizycznych o nabyciu własnego mieszkania na rynku wtórnym.

*******

#WIĘCEJ na stronie dziennika Rzeczpospolita >

https://www.rp.pl/nieruchomosci/art38997741-zmiany-w-pcc-dla-kupujacych-mieszkania.