Grupy VAT jednak nie od lipca 2022 r.

Zgodnie z regulacjami „Polskiego Ładu”, Grupy VAT mogłyby powstawać już od lipca bieżącego roku. Ministerstwo Finansów zaproponowało jednak przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów odnoszących się do Grup VAT na 1 stycznia 2023 r. Co więcej, MF zaproponowało też zmianę w zakresie ewidencji, którą będą musieli prowadzić członkowie Grupy VAT. Owe zmiany wprowadzono w ustawie o automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, która obecnie jest w Senacie (druk nr 701). W trakcie posiedzenia, w dniu 17 maja 2022 r., biuro legislacyjne Senatu zgłosiło zastrzeżenia natury konstytucyjnej co to trybu wprowadzenia ww. przepisów. W związku z powyższym, Senatorowie wstrzymali się od podjęcia decyzji ws. zmiany przepisów o Grupach VAT do czasu przedstawienia stanowiska przez rząd na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Znaczenie w VAT

Odroczenie wejścia w życie regulacji dot. Grup VAT należałoby ocenić pozytywnie – niestety, nowelizacja w dalszym ciągu nie zawiera odpowiedzi na zgłaszane wcześniej wątpliwości dot. konstrukcji Grup VAT. Wciąż aktualne pozostają bowiem wątpliwości dotyczące między innymi sposobu rozliczeń w Grupach, w tym również w przypadku utraty statusu Grupy VAT w trakcie okresu rozliczeniowego.