Zmniejszanie zaliczki na podatek na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2023 r. podatnik będzie mógł wnioskować o stosowanie kwoty zmniejszającej podatek nawet u trzech płatników. Zmiany oznaczają rewolucję nie tylko dla pracowników, ale też zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło czy menedżerów.

Nowelizacja przepisów w ramach tzw. Polskiego Ładu 1.0 zwiększyła z początkiem 2022 r. kwotę wolną od podatku. Obecnie jest ona stała i wynosi 30 000 zł niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Natomiast kwota zmniejszająca podatek w skali roku kształtuje się na poziomie 3600 zł (30 000 zł x 12 proc. = 3600 zł). Płatnicy zmniejszają miesięczną zaliczkę na podatek o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, tj. o 300 zł.

Kwotę zmniejszającą podatek można stosować z urzędu lub na wniosek pracownika. Z urzędu stosują ją m.in. organy rentowe przy pobieraniu zaliczek od wypłacanych emerytur i rent oraz świadczeń przedemerytalnych. Pracownik, który chce, aby 1/12 kwoty zmniejszającej podatek została uwzględniona na poziomie obliczania zaliczek, powinien złożyć swojemu pracodawcy stosowne oświadczenie na formularzu PIT-2.

Cały artykuł autorstwa Karoliny Demskiej na łamach Rzeczpospolitej – link