Zwolnienie z VAT nie zależy od liczby pośredników

Prawo do zwolnienia z VAT przysługuje niezależnie od tego, czy w procesie zawierania umów ubezpieczeniowych uczestniczył jeden, czy więcej pośredników – tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Kwestia stosowania zwolnienia z VAT do usług pośrednictwa ubezpieczeniowego budzi od kilku lat istotne wątpliwości, co znajduje wyraz w wielu orzeczeniach organów i sądów administracyjnych. Pojawiły się one po nowelizacji ustawy o VAT wprowadzonej od 1 lipca 2017 r. Nowelizacja ta uchyliła przepisy zwalniające z VAT tzw. usługi pomocnicze do usług ubezpieczeniowych, co było następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 marca 2016 r. w sprawie C-40/15 Aspiro. Sprawa ta jednak dotyczyła specyficznych usług likwidacji szkód i jest oczywiste, że uchylenie przepisów nie powinno przesądzać o tym, że wszystkie usługi pomocnicze przestały korzystać ze zwolnienia. Często bowiem są one elementem składowym kompleksowej usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego – zauważa Janina Fornalik, partner, doradca podatkowy w MDDP.

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >>

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9311718,zwolnienie-z-vat-nie-zalezy-od-liczby-posrednikow.html.