Anna Misiak ponownie wybrana na stanowisko Wiceprzewodniczącej CFE

W ubiegłym tygodniu w Sewilli odbyło się Walne Zgromadzenie CFE Tax Advisers Europe, podczas którego został wybrany nowy Zarząd tej organizacji na lata 2023-2024. Bardzo miło nam poinformować, że Anna Misiak, doradca podatkowy i partner w MDDP ponownie została powołana na stanowisko Wiceprzewodniczącej CFE,

 

Anna Misiak dotychczas odpowiadała w CFE m.in. za prace Komitetu roboczego „NEW TAX PROFFESIONALS”, którego głównym celem jest budowanie transgranicznych relacji pomiędzy osobami, które wstępują do zawodu doradcy podatkowego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń z krajów członkowskich w zakresie funkcjonowania doradztwa podatkowego z perspektywy młodego doradcy podatkowego. Podział zadań w nowym zarządzie – w tym zadania Anny Misiak w nowej kadencji – zostaną ustalone w styczniu 2023 r.

CFE Tax Advisers Europe jest czołowym europejskim stowarzyszeniem doradców podatkowych, reprezentującym krajowe izby doradców podatkowych oraz instytuty podatkowe. Założona w 1959 roku CFE zrzesza 33 organizacje krajowe z 26 krajów europejskich, reprezentujące ponad 200 000 doradców podatkowych. Głównym celem CFE jest ochrona interesów zawodowych doradców podatkowych i zapewnienie najwyższej jakości usług podatkowych świadczonych przez nich. CFE dąży do koordynacji i rozwoju prawa podatkowego w Europie oraz promuje koordynację przepisów krajowych, które regulują i zabezpieczają zawód doradcy podatkowego. CFE współpracuje z Komisją Europejską, OECD i innymi instytucjami międzynarodowymi, z którymi dzieli się opiniami dotyczącymi projektowanych rozwiązań podatkowych we wszystkich obszarach opodatkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz