Termin na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych coraz bliżej

W związku z pandemią COVID-19, termin na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych wydłużono o 3 miesiące, tj. do 31 grudnia 2020 r. Przypominamy, co do końca roku powinni przygotować i zaraportować podatnicy, aby spełnić wymogi wynikające z przepisów. Należy pamiętać, że niewypełnienie obowiązków, tj. niezłożenie oświadczenia czy informacji o cenach transferowych (TPR), złożenie po terminie lub poświadczenie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym podlega odpowiedzialności karno-skarbowej i karze grzywny nawet do 25 mln zł. Lokalna…

MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO OBJAŚNIENIA WS. PODATKOWYCH ROZWIĄZAŃ COVIDOWYCH

Na stronie Ministerstwa Finansów ukazały się Objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (link) [dalej: Objaśnienia]. Objaśnienia mają na celu uporządkowanie rozwiązań przyjętych w czasie pandemii i mających na celu wsparcie podatników i płatników, wprowadzane tzw. “tarczą antykryzysową” w kolejnych jej odsłonach, czy to na poziomie ustawowym czy aktów wykonawczych w: podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości,…

Certyfikaty rezydencji w okresie COVID-19

Art. 31ya, dodany do tzw. Tarczy 1.0. przez tzw. Tarczę 4.0., przewiduje następujące uproszczenia (dotyczą zarówno podatku CIT, jak i PIT):Certyfikaty rezydencji w okresie COVID-19 24 czerwca b.r. weszły w życie przepisy łagodzące wymogi w zakresie certyfikatów rezydencji w podatku u źródła w okresie zagrożenia koronawirusem. Art. 31ya, dodany do tzw. Tarczy 1.0. przez tzw. Tarczę 4.0., przewiduje następujące uproszczenia (dotyczą zarówno podatku CIT, jak i PIT):…

Tarcza 4.0 – zmiany w podatkach dochodowych

Od 24.06.2020 r. obowiązuje ustawa, która wprowadzająca kolejny pakiet pomocowy w związku z pandemią koronawirusa. Ustawa znana  powszechnie jest jako „Tarcza 4.0”. Część instrumentów dotyczy podatków dochodowych, a część z nich przedstawiamy poniżej: – zwolnienie z podatku od przychodów z budynków (tzw. podatku minimalnego) za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r, – w zakresie tzw. ulgi na złe długi w podatkach dochodowych, zmieniono z 90 dni na 30 dni…

ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZWOLNIENIE ZUS TYLKO DO 30 CZERWCA 2020 R.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z przysługującego zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące marzec – maj 2020 r. na podstawie Tarczy antykryzysowej, mają czas na złożenie wniosku do 30 czerwca 2020 r.   Kogo dotyczy zwolnienie? „Mali pracodawcy” – zwolnienie 100% składek Płatnicy, którzy prowadzili działalność: przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r., w okresie od 1…

ZUS dla przedsiębiorców

Z TARCZĄ LUB BEZ TARCZY – PRAWNE I PODATKOWE ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE BIZNES

Szanowni Państwo, prezentujemy najważniejsze rozwiązania dla przedsiębiorców wynikające z tzw. Tarczy Antykryzysowej, w tym wynikające z tzw. Tarczy 2.0. i 2.1. Oprócz nich dostępne są wcześniej obowiązujące mechanizmy, jak np. wniosek o odroczenie podatku, z których również warto korzystać. Z wyrazami szacunku, Justyna Bauta-Szostak, Monika Dziedzic

WPŁYW POTENCJALNEGO KRYZYSU NA ROZLICZENIA WEWNĄTRZGRUPOWE

Obecny kryzys, spowodowany epidemią COVID-19, niewątpliwie będzie miał długofalowe skutki. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że dzisiejsza sytuacja epidemiologiczna i gospodarcza sprawi, że grupy kapitałowe będą zmuszone do zmiany swoich polityk cen transferowych. Spadek lub całkowity brak przychodów, spowodowany wstrzymaniem działalności operacyjnej, problemy z dostawami materiałów czy surowców, problemy z płatnościami po stronie klientów sprawią, że grupy kapitałowe, analogicznie jak podczas kryzysu w latach 2008-2009, będą…

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA SYTUACJĘ KREDYTOBIORCÓW, LEASINGOBIORCÓW ORAZ FAKTORANTÓW

Pandemia COVID-19 może mieć trudne do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców oraz podmiotów korzystających z innych form finansowania (leasing, faktoring) i ich zdolności do terminowego regulowania zobowiązań wobec instytucji finansowych. TARCZA ANTYKRYZYSOWA Ustawa o COVID-19, potocznie zwana „Tarczą Antykryzysową” zawiera szereg rozwiązań istotnych dla tych przedsiębiorców, którzy korzystają z finansowania bankowego lub innych form finansowania, o których warto wiedzieć: Zmiany warunków kredytów Ustawa o COVID-19…

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – narzędzie wsparcia dla biznesu

Jednym z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej adresowanych do mikroprzedsiębiorców jest możliwość uzyskania przez nich pożyczki ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5.000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Oferta ta dotyczy mikroprzedsiębirostw w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) i dotyczy jedynie tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczkę może udzielić jednorazowo starosta…