Złożenie wniosku o zwolnienie ZUS tylko do 30 czerwca 2020 roku

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z przysługującego zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące marzec – maj 2020 r. na podstawie Tarczy antykryzysowej, mają czas na złożenie wniosku do 30 czerwca 2020 r.

 

 1. Kogo dotyczy zwolnienie?
 • „Mali pracodawcy” – zwolnienie 100% składek

Płatnicy, którzy prowadzili działalność:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych). 

 • „Średni pracodawcy” – zwolnienie 50% składek

Płatnicy, którzy prowadzili działalność:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych).

 • Samozatrudnieni – zwolnienie 100% składek

Osoby samozatrudnione, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r., jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek,:

 • nie przekraczał kwoty 15 681 PLN,
 • przekraczał kwotę 15 681 PLN, a dochód nie przekraczał 7 000 PLN (zwolnienie dotyczy składek za kwiecień i maj 2020 r.).
 1. Niezbędne złożenie wniosku i deklaracji rozliczeniowych

Zwolnienie ze składek ZUS przyznawane jest na wniosek, który należy przekazać do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Niezbędne jest również złożenie dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami płatnik zwolniony jest z ich składania.

Co do zasady, zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych.

_______

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt:

Anna Misiak                             Anna.Misiak@mddp.pl                        tel. +48 22 322 68 88

Rafał Sidorowicz                      Rafal.Sidorowicz@mddp.pl                  tel. +48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

_______

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: covid19@mddp.pl albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

Podatki Bartosz Głowacki tel:+48 603 980 382, e-mail:bartosz.glowacki@mddp.pl
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska tel:+48 22 376 52 97, e-mail:wiktoria.cieslikowska@mddp.pl
Dane osobowe Daniel Michalski tel:+48 22 376 52 02, e-mail:daniel.michalski@mddp.pl
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura tel:+48 737 883 705, e-mail:bartlomiej.sadura@mddp.pl
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska tel:+48 22 376 52 20, e-mail:aleksandra.grabarska@mddp.pl
Corporate Finance Łukasz Zabłocki tel:+48 22 320 48 52, e-mail:lukasz.zablocki@mddp.pl
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz tel:+48 502 413 975, e-mail:magdalena.michniewicz@mddp-outsourcing.pl
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska tel:+48 504 120 116, e-mail:agnieszka.tyczynska-osinska@mddp-outsourcing.pl
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska tel:+48 516 281 916, e-mail:barbara.kochanska-mierzejewska@mddp-outsourcing.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz