COVID-19: Kluczowe zmiany w funkcjonowaniu sądów administracyjnych

Obecna sytuacja epidemiczna doprowadziła do tego, że Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oraz wojewódzkie sądy administracyjne wdrożyły szereg ważnych zmian w funkcjonowaniu, które mogą mieć bardzo istotne znaczenie dla wszystkich podatników, których sprawy będą rozpatrywały sądy administracyjne.

 

  1. Skierowanie wszystkich spraw na posiedzenia niejawne

W związku z ogłoszeniem na terytorium całego kraju czerwonej strefy, NSA i wojewódzkie sądy administracyjne nie będą przeprowadzać rozpraw (odwołane zostały zaplanowane dotychczas rozprawy), zaś wszystkie sprawy będą podlegać rozpoznaniu na posiedzeniach niejawnych.

Rozpatrzenie sprawy na posiedzeniu niejawnym nie wymaga wyrażenia uprzedniej zgody stron postępowania. Oznacza to, że sądy kierują wszystkie sprawy na posiedzenia niejawne bez konieczności uzyskania stanowiska w tym zakresie podatnika lub organów podatkowych.

 

  1. Brak informowania o wyznaczeniu terminu posiedzeń niejawnych

Jak wynika z informacji uzyskanych z NSA oraz niektórych WSA – sądy nie będą informowały strony postępowania o terminie wyznaczenia posiedzenia niejawnego (nie będą doręczane zawiadomienia o terminie posiedzenia niejawnego).

Może zatem dojść do sytuacji, w której okaże się, że sprawa – bez Państwa wiedzy – zostanie rozstrzygnięta przez sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym, zaś o rozstrzygnięciu dowiedzą się Państwo dopiero otrzymując odpis sentencji lub uzasadnienia wyroku.

W sprawach, które mają dla Państwa istotne znaczenie, rekomendujemy ustalenie sygnatury spraw i bieżące sprawdzanie terminu wyznaczenia posiedzenia niejawnego na portalu e-wokanda.

W sprawach, w których pracownicy MDDP reprezentują Państwa przed sądami administracyjnymi, będziemy na bieżąco śledzić informacje o wyznaczeniu posiedzeń i informować o statusie sprawy. Prosimy również o informację, gdyby byli Państwo zainteresowani wsparciem w tym zakresie w ramach innych spraw wniesionych do sądów administracyjnych.

 

  1. Co zrobić, gdy nie chcemy, aby sprawa była rozpatrywana na posiedzeniu niejawnym?

Jeżeli rozpatrzenie sprawy na rozprawie ma dla Państwa istotne znaczenie (np. w sprawach złożonych, gdzie orzecznictwo jest niejednolite), możliwe jest złożenie wniosku o rozpoznanie sprawy na rozprawie w czasie, w którym będzie pozwalała na to sytuacja epidemiczna.

Taki wniosek należy złożyć do sądu administracyjnego odpowiednio wcześnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia niejawnego. Nie jest on wiążący dla sądu. Dlatego też, warto go należycie umotywować, aby wykazać, że rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia rozprawy.

Należy również pamiętać o tym, że uwzględnienie takiego wniosku może znacząco oddalić termin rozpatrzenia sprawy.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz