Termin na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych coraz bliżej

W związku z pandemią COVID-19, termin na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych wydłużono o 3 miesiące, tj. do 31 grudnia 2020 r.

Przypominamy, co do końca roku powinni przygotować i zaraportować podatnicy, aby spełnić wymogi wynikające z przepisów. Należy pamiętać, że niewypełnienie obowiązków, tj. niezłożenie oświadczenia czy informacji o cenach transferowych (TPR), złożenie po terminie lub poświadczenie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym podlega odpowiedzialności karno-skarbowej i karze grzywny nawet do 25 mln zł.

  • Lokalna dokumentacja cen transferowych (Local file)

Local file powinien zawierać, poza opisem podmiotów uczestniczących w dokumentowanych transakcjach, opis transakcji, w tym analizę funkcjonalną, informacje finansowe i przede wszystkim analizę cen transferowych w postaci analizy porównawczej bądź analizy zgodności. Analiza cen transferowych stanowi od 2019 r. obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych. Warto pamiętać, że analiza powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz na 3 lata.

  • Informacja o cenach transferowych (TP-R)

W nowym formularzu podatnicy będą zobowiązani zaraportować szczegółowe informacje dotyczące samego podatnika oraz transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, w tym o analizach porównawczych i ich wynikach. Każda rozbieżność będzie musiała zostać wykazana w formularzu TP-R, a takie rozbieżności mogą wzbudzić zainteresowanie organów kontroli podatkowej. Do złożenia TP-R zobowiązane są podmioty, które realizują transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej ustawowe limity. Formularz składa się do Szefa KAS.

  • Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i rynkowości cen

Za 2019 r. podatnicy muszą oświadczyć nie tylko o fakcie posiadania dokumentacji cen transferowych, ale dodatkowo oświadczyć, że ceny stosowane przez nich w transakcjach z podmiotami powiązanymi są rynkowe. Jest to bardzo istotna zmiana w stosunku do poprzednich przepisów, zwłaszcza z perspektywy potencjalnej odpowiedzialności karno-skarbowej. Należy pamiętać, że oświadczenie nie może został złożone przez pełnomocnika.

  • Raportowanie Country-by-Country

Przypominamy również o konieczności złożenia formularza CBCR (Country-by-Country Report), również do 31 grudnia 2020 r.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres obowiązków w zakresie cen transferowych, w tym przede wszystkim konieczność posiadania analiz porównawczych oraz wypełnienia nowego, bardzo szczegółowego formularza TP-R, z pewnością jest to już ostatni moment, aby rozpocząć prace nad dokumentacją cen transferowych.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Renata Dłuska             renata.dluska@mddp.pl                                   tel. + 48 322 68 80

Magdalena Marciniak   magdalena.marciniak@mddp.pl                       tel. + 48 322 68 84

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz