Firmy: co z VAT od 40 zł za goszczenie Ukraińców

Domaganie się podatku od pomocy Ukraińcom byłoby wizerunkową porażką fiskusa, jednak eksperci zastanawiają się jak podejść do tej kwestii Wątpliwości pojawiają się w związku z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; ost. zm. Dz.U. poz. 683). Zgodnie…

Polski system podatkowy utrudnia udzielanie pomocy Ukraińcom

Polscy przedsiębiorcy wspierający Ukraińców potrzebują pilnych zmian w prawie podatkowym i uproszczenia procedur. Firmy zrzeszone wokół izb bilateralnych zwróciły się w tej sprawie do Ministerstwa Finansów, a w skierowanym piśmie opisane zostały wszystkie najpilniejsze potrzeby – mówi Agnieszka Wnuk, współprzewodnicząca Komitetu Podatki CCIFP, doradca podatkowy, partner w MDDP. #WIĘCEJ w artykule.

Stawka 0% VAT na pomoc dla Ukrainy – rozwiązanie niedoskonałe, ale niezbędne

Mamy pierwsze (bo mam nadzieję, że nie ostatnie) rozwiązanie wprowadzające preferencję w VAT – polegającą na możliwości zastosowania stawki  0% na nieodpłatne dostawy towarów i nieodpłatne świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków wojny w Ukrainie[1]. Zacznijmy od tego, że największą i prawdziwą wartością tej nowelizacji jest fakt, że się ukazała  i że stało się to naprawdę szybko. Ma swoje słabości, w mojej ocenie dość istotne, niektóre z nich wskażę poniżej – ale to w gruncie rzeczy mniej…

Fiskus musi określić, gdzie i jak rozliczać uchodźców

– Dziś, gdy uchodźcy nie wiedzą, jak długo zostaną w Polsce, sensowne byłoby zawieszenie lub zniesienie obowiązku poboru podatku z ograniczeniem kwoty przychodu lub bez przynajmniej do końca 2022 roku – taką propozycję co do podatku od zleceń wykonywanych przez nierezydentów przedstawia Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w MDDP. Zauważa ona, że przy tej okazji…

Nowe preferencje dla pomagających Ukraińcom

Do 30 czerwca darowizny dla uchodźców oraz walczących w Ukrainie, przekazane za pośrednictwem określonych organizacji, będą z 0 proc. VAT. Zgodnie z nowelizacją zerowa stawka ma zastosowanie dla darowizn i nieodpłatnych świadczeń na rzecz organizacji określonych w rozporządzeniu: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Na liście nie ma organizacji pozarządowych. Eksperci…

Pomoc finansowa dla pracowników z Ukrainy – skutki w PIT. Czy przepisy podatkowe są dostosowane do dzisiejszych wyzwań?

Sytuacja w Ukrainie spowodowała bezprecedensowy napływ uchodźców do Polski. Osoby przybywające do naszego kraju stoją w wielokilometrowych kolejkach, starając się przekroczyć granicę samochodem bądź pieszo. W związku z wyjątkową sytuacją, podjęto także wyjątkowe środki, by zaadresować problemy związane choćby z legalnym przekroczeniem polskiej granicy czy też legalizacją pobytu w Polsce setek tysięcy uchodźców. I w tym zakresie spodziewane są również konkretne rozwiązania legislacyjne. Wielu przedsiębiorców wdraża programy wsparcia…

Polski system podatkowy nie wspiera w sposób szczególny pomocy dla ofiar wojny

Nie każda pomoc dla Ukrainy wiąże się z zachętami podatkowymi. Wprost przeciwnie, niektóre działania mogą nieść za sobą wątpliwości. Chociaż podatki są jednym z ostatnich czynników motywujących pomoc, nie można ich nie brać pod uwagę, w szczególności jeżeli pomoc jest udzielana przez przedsiębiorcę, który musi wszystkie zdarzenia ująć w rozliczeniach podatkowych – pisze Magdalena Zamoyska,…

Pomoc Ukrainie to zabezpieczenie źródła przychodu

Po dwóch latach od wybuchu epidemii COVID-19 powracają zadawane ówcześnie pytania, czy w sytuacji nadzwyczajnej poniesione przez podatników straty tą sytuacją wywołane czy też – z drugiej strony – środki przeznaczone na zwalczanie czy zapobieganie skutkom takiej nadzwyczajnej sytuacji mogą stanowić koszty podatkowe.  Sytuacja dzisiaj jest całkowicie inna, jakkolwiek pewne mechanizmy pozostały te same. Podatnicy organizują zbiórki, kupują leki, ubrania, żywność z przeznaczeniem dla walczącej Ukrainy oraz uchodźców. Organizują…