Ukraińska pszenica tylko tranzytem

Rozporządzenie MF dopuściło zastosowanie tzw. wspólnej procedury tranzytowej, stosowanej zwykle do przewozu towarów spoza UE przez jej teren z przeznaczeniem na wywóz. – To dość wygodne dla przewoźników rozwiązanie, które może być stosowane w stosunku do towarów z Ukrainy – zauważa Agnieszka Kisielewska, doradca podatkowy w MDDP. Zastrzega, że objęcie towarów taką procedurą wymaga złożenia zabezpieczenia należności celnych (np. przez agencję celną), aby towar dotarł do urzędu celnego…

Rok wojny – gdzie płacą podatki Ukraińcy?

W zależności od tego, czy osoba jest rezydentem podatkowym, czy też nie oraz na jakiej podstawie uzyskuje dochody – różnie będą wyglądały obowiązki podatkowe. Tym samym przypominamy, że przed nami ważny czas – rozliczeń podatkowych. Obywatele Ukrainy przebywają u nas już kilkanaście miesięcy, zatem w czasie tych rozliczeń warto mieć na względzie kilka ważnych kwestii. Anna Misiak, partner, doradca podatkowy, zauważa: „Jeśli chodzi o przebywanie osób z Ukrainy w Polsce,…

Nie ma podatku – nie ma ulgi?

Zmiany w Polskim Ładzie jakie zaszły w 2022 r. i to, co one dla płatników i podatników oznaczają w 2023 r., na co się powinny się przygotować osoby zatrudnione na B2B , a na co pracownicy wyjaśnia w rozmowie z  Tomaszem Settą na antenie TOK FM Anna Misiak, partner i doradca podatkowy, szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP. Link do rozmowy.

Transparentność podatkowa coraz bardziej w modzie

W poprzednich artykułach cyklu wskazywaliśmy zagadnienia podatkowe związane z wybranymi działaniami firm podejmowanymi w ramach CSR. Co do zasady te aktywności charakteryzują się dobrowolnością, nie są narzucane przez przepisy.Świadczą one o wpływie przedsiębiorcy na otoczenie i przyczyniają się do budowania jego pozytywnego wizerunku wśród interesariuszy. Nie można jednak pominąć aspektu najważniejszego z punktu widzenia odpowiedzialności biznesu, a więc prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i polskiej są wdrażane rozwiązania, które mają uszczelnić…

Pomoc dla obywateli Ukrainy bez PIT i ZUS

Wsparcie pracowników z Ukrainy może mieć formę m.in. świadczenia pieniężnego czy dostępu do opieki. Przy spełnieniu określonych założeń nie trzeba od ich wartości naliczać podatku ani składek. Pracodawca udzielający wsparcia swoim pracownikom powinien być w stanie wykazać stosowanie obiektywnych kryteriów. Zasady udzielenia wsparcia powinny być określone tak, aby nie stanowiły formy dyskryminacji czy naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu. O ile przy świadczeniach z zfśs konieczne jest…

Jak rozliczać podatkowo osoby zatrudnione z Ukrainy?

Od agresji Rosji na Ukrainę minęło już 9 miesięcy, co może mieć znaczenie dla ustalania rezydencji podatkowej wojennych uchodźców, którzy pracują w Polsce dla krajowych lub ukraińskich podmiotów. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Z jakich jeszcze zwolnień podatkowych uchodźcy mogą korzystać? Jak rozliczać pracowników, współpracowników i zleceniodawców z Ukrainy? To wyzwanie, przed którym stają teraz pracodawcy. Na te i #WIĘCEJ pytań dotyczących rozliczania podatkowego osób zatrudnionych z Ukrainy…

Rozliczanie osób zatrudnionych z Ukrainy I Szkolenie dla płatników

Rozliczanie osób zatrudnionych z Ukrainy I Szkolenie dla płatników ZAPYTAJ O SZKOLENIE Sytuacja w Ukrainie spowodowała bezprecedensowy napływ uchodźców do Polski. Tysiące osób przekraczających polską granicę znalazło już zatrudnienie w polskich firmach, korzystając z ułatwień wprowadzonych Specustawą. Czy wiedzą Państwo, że: zatrudnienie obywateli Ukrainy na terytorium Polski skutkuje powstaniem określonych obowiązków podatkowych po stronie pracownika (zleceniobiorcy), jak i polskiego płatnika. Obowiązki te mogą kształtować się odmiennie…

Dzień Nauczyciela w szkole ukraińskiej w Warszawie

Dziś świętujemy w Polsce Dzień Nauczyciela. To okazja, by poza życzeniami dla wszystkich nauczycieli w Polsce, przypomnieć o pracy Fundacji Educational Center Children of Ukraine, z którą współpracujemy wraz z Osborne Clarke – Poland oraz naszymi przyjaciółmi z EUCON Legal Group. Fundację założyły nauczycielki z Charkowa Olesya Kovalchuk i Natalia Voloshko, które stworzyły w Warszawie szkołę podstawową oraz muzyczną, w których według ukraińskiego programu nauczania uczy się 130 dzieci i która daje…

Program stypendialny MDDP i Osborne Clarke dla dzieci ukraińskich

Celem MDDP i Osborne Clarke od początku wojny w Ukrainie, poza bieżącym wsparciem uchodźców w obszarach, w których pomoc jest im najbardziej potrzebna, było stworzenie długoterminowego programu pomocy dla Ukrainy. Zgodnie z sugestiami naszych pracowników zdecydowaliśmy o stworzeniu programu stypendialnego dla dzieci ukraińskich, dzięki któremu wspieramy powstanie i funkcjonowanie szkoły ukraińskiej w Warszawie, która oficjalnie ruszyła ze swoją działalnością wraz z nowym rokiem szkolnym 1 września 2022 r. Dzięki zaangażowaniu ludzi…