Ceny transferowe

Co czeka branżę transportową w 2023 roku? ​

26.05.2023 r. I godz. 11:00-12:00

Platforma ClickMeeting

Udział bezpłatny

W branży TSL (transport, spedycja, logistyka) rozliczenia wewnątrzgrupowe pomimo zbliżonego charakteru powinny być analizowane odrębnie. Niewłaściwe podejście do ustalenia cen transferowych czy profilu funkcjonalnego może mieć negatywne konsekwencje w przypadku kontroli cen transferowych przez organy podatkowe. Zachęcamy do spojrzenia na problematykę rozliczeń wewnątrzgrupowych z perspektywy branży transportowej.

Jeśli zastanawiają się Państwo:

  • z jakimi wyzwaniami mierzą się podmioty działające w branży transportowej w zakresie cen transferowych?
  • jakie ryzyka TP ponoszą podatnicy w branży transportowej?
  • jak uchronić się przed negatywnymi skutkami ewentualnej kontroli?
  • co należy wziąć pod uwagę, aby wypełnić wymogi sprawozdawcze dotyczące cen transferowych?

Zapraszamy na webinar dedykowany dla branży TSL!

,

***

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

  • Transakcja transakcji nierówna czyli różne podejścia do realizacji tego samego rodzaju transakcji przez podmioty działające w branży TSL, ale mające różne profile funkcjonalne (różne funkcje / aktywa / ryzyka).
  • Kluczowe wyzwania w zakresie cen transferowych w branży transportowej i ryzyka z tym związane.
  • Do podatników działających w branży TSL (transport – spedycja – logistyka).
  • Sposoby zarządzania ryzykami związanymi z rozliczeniami wewnątrzgrupowymi w branży TSL.
  • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertowi.
  • Materiały ze szkolenia dla wszystkich uczestników.
Agnieszka Krzyżaniak

Partner
Email: agnieszka.krzyzaniak@mddp.pl
Tel.: +48 692 558 020

Aneta Wieczorek

Menedżer | Doradca podatkowy
Email: aneta.wieczorek@mddp.pl
Tel.: +48 797 753 302