Ceny transferowe

w branży IT

20.06.2023 r. I godz. 11:00-12:00

Platforma ClickMeeting

Udział bezpłatny

Branża IT obecnie bardzo prężnie i dynamicznie się rozwija, co wpływa na wzrost zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania, a w efekcie prowadzi do powstania wielu innowacyjnych start-upów. Rozpoczęcie działalności w branży IT w formie start-upu często wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów fazy rozwoju produktu, co może wpłynąć na podejmowane decyzję cenowe. Obserwujmy, że często podmioty działające w branży IT współpracują międzynarodowo w ramach jednej grupy. Już na początku takiej współpracy warto prawidłowo ustalić prawidłowy podatkowo model współpracy oraz rynkowy poziom cen transferowych w rozliczeniach z grupą / podmiotami powiązanymi.

Zachęcamy do udziału w naszym webinarze i spojrzenia na problematykę rozliczeń wewnątrzgrupowych z perspektywy branży IT.

Jeśli zastanawiają się Państwo:

 1. Z jakimi problemami i wyzwaniami mierzą się podmioty działające w branży IT w zakresie cen transferowych?
 2. Jakie ryzyka TP ponoszą podatnicy w branży IT?
 3. Jak uchronić się przed negatywnymi skutkami ewentualnej kontroli w zakresie rozliczeń wewnątrzgrupowych?
 4. Co należy wziąć pod uwagę aby wypełnić wymogi sprawozdawcze dotyczące cen transferowych?

Zapraszamy na webinar dedykowany dla branży IT, w ramach którego opowiemy o najczęstszych, najciekawszych i najbardziej wymagających zagadnieniach związanych z cenami transferowymi pojawiającymi się u przedsiębiorców działających w branży IT.

***

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

 • Specyfika działalności w ramach branży IT, kapitałochłonna faza rozwoju nowych produktów, rozwój międzynarodowy i współpraca z zagranicznymi podmiotami powiązanymi – jak to robić aby czuć się bezpiecznie z perspektywy cen transferowych?
 • Kluczowe wyzwania w zakresie cen transferowych w branży IT i ryzyka z tym związane.
 • Obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych dla podmiotów działających w branży IT.
 • Do wszystkich podatników działających w branży IT, zarówno rozpoczynających swoją działalność w formie start-upów, chcących poszerzyć swoją działalność o rynki międzynarodowe oraz funkcjonujących niezmiennie już od dłuższego czasu.
 • Sposoby zarządzania ryzykami związanymi z rozliczeniami wewnątrzgrupowymi w branży IT.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertowi.
 • Materiały ze szkolenia dla wszystkich uczestników.
Agnieszka Krzyżaniak

Partner
Email: agnieszka.krzyzaniak@mddp.pl
Tel.: +48 692 558 020

Aneta Wieczorek

Menedżer | Doradca podatkowy
Email: aneta.wieczorek@mddp.pl
Tel.: +48 797 753 302