Ceny transferowe w orzecznictwie sądów – przegląd trendów w 2023 roku

 

Na podstawie wydanych w ubiegłym roku wyroków w sprawie cen transferowych można wysnuć wiele interesujących wniosków. Można również zweryfikować tendencje zarówno sądów, jak i organów podatkowych w zakresie podejścia do kluczowych ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Wzmożone kontrole cen transferowych i celniejsze typowanie podatników do kontroli przez organy podatkowe pokazują, że warto, aby podatnicy zainteresowali się tym tematem. W szczególności powinni poznać obszary cen transferowych, które bardzo często powodują spory z organami.

Ubiegły rok przyniósł nowe, ciekawe wyroki z obszaru cen transferowych. Najciekawsze sprawy rozstrzygane przez sądy dotyczyły w szczególności:

 

  • znaczenia profilu funkcjonalnego,
  • korekt cen transferowych,
  • usług wewnątrzgrupowych,
  • jakości analiz cen transferowych,
  • warunków transakcji finansowych oraz
  • recharakteryzacji transakcji zawieranych przed 2019 rokiem.

 

Część z omawianych wyroków zakończyła się dla podatników korzystnie, jednak w niektórych tematach widoczne jest jednolite i niekorzystne podejście ukształtowane przez organy oraz sądy od lat.

Temat cen transferowych jest istotny dla organów podatkowych, co wprost pokazują statystyki z kontroli. W trakcie 2023 roku do kontroli cen transferowych wytypowano 295 podmiotów, natomiast aż 208 kontroli skończyło się w trakcie 2023 roku stwierdzeniem nieprawidłowości.

Tym samym w 2023 roku organy doszacowały dochód do opodatkowania z tytułu kontroli cen transferowych w łącznej kwocie około 447 mln zł oraz zmniejszyły straty o około 161 mln zł. Dla podatników wiązało się to z wpłatami należności na rzecz organów w kwocie razem około 84 mln zł, co daje średnią kwotę należności około 403 tys. zł przypadającą na jednego podatnika, u którego wykryto nieprawidłowości w obszarze cen transferowych.

 

#WIĘCEJ w artykule Magdaleny MarciniakNatalii Rutkowskiej na stronie dziennika Rzeczpospolita >
https://www.rp.pl/biznes/art40295491-ceny-transferowe-w-orzecznictwie-sadow-przeglad-2023-roku.

 

***

Zapraszamy również do pobrania publikacji pt. „Ceny transferowe w orzecznictwie. Przegląd trendów w 2023 roku” >

https://www.mddp.pl/ceny-transferowe-w-orzecznictwie-przeglad-trendow-w-2023-roku/.