Z dniem 1 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy opublikowanej zaledwie kilka dni wcześniej ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 196).

Zmiany te są określane mianem tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0, która obniża stawki podatku VAT dla wybranych towarów w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Zakres zmian stawek podatku VAT

Czasowe obniżenie stawek podatku VAT dotyczy m.in.:

  • podstawowych produktów spożywczych (z 5% do 0%);
  • paliw (z 23% do 8%);
  • nawozów i środków ochrony roślin (z 23%/8% do 0%);
  • gazu ziemnego (z 8% do 0%);
  • energii cieplnej (z 8% do 5%).

Jednocześnie dla dostaw energii elektrycznej przedłużono do końca lipca 2022 r. stawkę 5% wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r.

Kto może zastosować niższe stawki

Zmiana stawek podatku dotyczy, oczywiście,  podatników na każdym etapie obrotu wskazanymi towarami (producentów, hurtowników/dystrybutorów oraz dostawców detalicznych).

Obowiązki sprzedawców

Nowelizacja ustawy wprowadziła szczególnie kontrowersyjne przepisy określające obowiązek zamieszczania przez sprzedawców detalicznych czytelnej informacji, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż danych towarów jest objęta obniżoną stawką podatku. Informacja taka powinna być zamieszczana przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż danych towarów objętych obniżonymi stawkami.

Natomiast w przypadku sprzedaży gazu ziemnego, energii elektrycznej lub energii cieplnej, podatnicy są zobowiązani przekazywać nabywcy tych towarów informacje o obniżonych stawkach podatku:

  • przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo
  • oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od 1 lutego 2022 r.

 

Zgodnie z ustawą, dość groteskowe wzory odpowiednich informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (https://www.gov.pl/web/kas/tarcza-antyinflacyjna–wzor-informacji-i-zakres).

Jednakże podatnik chcący spełnić powyższy obowiązek nie musi korzystać z przedmiotowego wzoru – wystarczy, że umieści informację zawierającą oczekiwane przez ustawodawcę informacje.

Pewną zaskakującą ciekawostką jest to, że ustawodawca nie określa żadnych szczególnych sankcji związanych z niewypełnieniem powyższego obowiązku.

 

Wygaśnięcie Wiążących Informacji Stawkowych (WIS)

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów skutkiem zmiany przepisów w zakresie stawek VAT jest wygaśnięcie z dniem 1 lutego 2022 r. WIS wydanych dla towarów, dla których stawki VAT zostały obniżone. Jednocześnie Minister Finansów deklaruje, że jeśli podatnik wystąpi o wydanie nowej WIS Krajowa Informacja Skarbowa dołoży wszelkich starań, aby wnioski były załatwiane nie później niż w ciągu miesiąca od ich wpływu[1].

Oznacza to, że podatnicy dokonujący sprzedaży towarów, dla których stawki zostały obniżone powinni rozważyć wystąpienie o WIS zarówno teraz jak i w związku z powrotną zmianą stawki po upływie okresu, na który została obniżona.

 

Niezgodność przyjętych rozwiązań z Dyrektywą 2006/112/WE

 

Zastosowanie obniżonych stawek w sposób dokonany przez ustawodawcę stanowi naruszenie regulacji Dyrektywy 2006/112/WE. Jednakże nie tworzy to żadnych negatywnych konsekwencji ani ryzyka dla podatnika, który zastosuje obniżone stawki.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Tomasz Michalik                     Tomasz.Michalik@mddp.pl                   tel. 501 733 720

Janina Fornalik                       Janina.Fornalik@mddp.pl                     tel. 660 440 141

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

[1] https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antyinflacyjna-20–zmiany-w-kasach-rejestrujacych-i-wiazace-informacje-stawkowe

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz