Już tylko do końca grudnia podatnicy mają czas na opublikowanie swojej strategii podatkowej. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara w wysokości do 250 tys. złotych. Dlatego warto niezwłocznie zabrać się za opracowanie tego dokumentu, w czym może się przydać poniższa instrukcja opracowana przez ekspertów MDDP.

Przypomnijmy, że nowy obowiązek publikowania realizowanej strategii podatkowej obejmuje największe przedsiębiorstwa (o przychodach przekraczających równowartość 50 mln euro) i podatkowe grupy kapitałowe.

Przepisy wprowadzające obowiązek informowania o strategii podatkowej od samego początku budzą wiele kontrowersji. Wątpliwości może budzić zwłaszcza zakres informacji, których ujawnienie jest konieczne w ramach strategii podatkowej.

Dlatego warto podjąć niezbędne działania, aby przygotować się do prawidłowego, ale też i bezpiecznego wypełniania tego obowiązku informacyjnego. Poniżej opisujemy cztery kroki, które pomogą pogodzić bezpieczeństwo podatkowe z biznesowym i wizerunkowym.

Krok 1 – Weryfikacja

Ustal, za jaki okres musisz złożyć pierwszą informację o realizacji strategii podatkowej. Jest to szczególnie istotne, jeśli w Twojej firmie rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym.

Przeanalizuj swoją działalność i stosowane praktyki pod kątem informacji, które potencjalnie powinny zostać zaraportowane.

Krok 2 – Ocena gotowości

Zidentyfikuj niezbędne działania, które musisz podjąć, aby przygotować się do spełnienia obowiązku.

Uwzględnij takie aspekty jak profil działalności firmy, podejście do zagadnień podatkowych i prawnych oraz dostępne zasoby.

Zdefiniuj zakres informacji publikowanych w ramach strategii podatkowej w taki sposób, aby spełnić wymagany obowiązek oraz jednocześnie chronić swoje interesy biznesowe.

Krok 3 – Procedury

W toku przygotowań do publikowania strategii podatkowej może się okazać, że potrzebne są odpowiednie procedury. Zidentyfikuj, jakie nowe procedury musisz wdrożyć, a które z istniejących wymagają aktualizacji.

Krok 4 – Sprawozdanie

Przygotuj sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej przeznaczonego do opublikowania.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz