Czy rok 2024 będzie rokiem eMobility w Polsce? | Przewodnik E.ON Drive, MDDP i Osborne Clarke

 

Wchodzące w życie regulacje znacząco przyspieszą rozbudowę infrastruktury do ładowania eMobility.

 

Aż ok. 30% energii wykorzystywanej przez samochody elektryczne pochodzi z parkingów biurowych. To ponad trzykrotnie więcej niż ze stacji ogólnodostępnych. Dostosowanie się do regulacji jest rzadkim wyzwaniem i wymaga sporo wysiłku od całej branży.

Zważywszy na to eksperci MDDP oraz Osborne Clarke wraz z E.ON Drive przygotowali przewodnik dla zarządców budynków niemieszkalnych. Elektryfikacja parkingów biurowych to bowiem spore wyzwanie – jest to dopiero początek znacznie większego procesu.

Tym samym przedkładamy na Państwa ręce przewodnik po wybranych zagadnieniach związanych z eMobility, czyli elektromobilnością, który jest dedykowany właścicielom i zarządcom budynków niemieszkalnych.

 

W materiale:

  • wyjaśniamy podstawowe zagadnienia dotyczące infrastruktury do ładowania aut elektrycznych w budynkach niemieszkalnych;
  • odpowiadamy na pytania o podstawowe pojęcia pojawiające się w regulacjach prawnych;
  • omawiamy wymogi dotyczące infrastruktury do ładowania aut elektrycznych, jaka powinna zostać zainstalowana w budynkach niemieszkalnych.

 

W przewodniku znajdą Państwo także informacje dotyczące:

  • o jakich konsekwencjach podatkowych warto pamiętać, planując instalację urządzenia do ładowania auta elektrycznego w budynku lub w jego pobliżu;
  • wyroku TSUE wydanego w sprawie C-282/22, traktującego o kwalifikacjach usługi ładowania pojazdów elektrycznych na gruncie regulacji VAT i jego praktycznych konsekwencjach.

 

Regulacje w obszarze elektromobilności podlegają ciągłym zmianom. Już w kwietniu tego roku zaczną być stosowane regulacje określone w unijnym rozporządzeniu AFIR. Na regulacyjnym horyzoncie widać także nowe wymogi dla budynków dotyczące instalowania w nich punktów ładowania i infrastruktury na potrzeby eMobility.

 

Autorzy:

Janina FornalikMarek Przybylski z MDDP oraz dr Katarzyna Barańska, Anna Bojja, Ernest Łuczak, Sylwia Uziębło-KowalskaPaulina Wróblewska z Osborne Clarke.

 

***

#WIĘCEJ > https://eondrive.pl/poradnik_prawny_2024/.