Dlaczego podatek od przerzuconych dochodów może być aż tak istotny przy rozliczeniu CIT za zeszły rok?

Niedługo podatnicy będą musieli zmierzyć się z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. regulacjami, aby po raz pierwszy zapłacić nową daninę. Podkreślmy jednak, że przepisy wzbudzają liczne wątpliwości.

Podatek od przerzuconych dochodów to rozwiązanie, które – w zamyśle ustawodawcy –miało wspierać przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Powyższe poprzez transfer dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi za pośrednictwem płatności o tzw. pasywnym charakterze do jurysdykcji podatkowych o niskiej efektywnej stawce opodatkowania.

Ta kwestia stała się niezmiernie istotna dla międzynarodowych grup kapitałowych, w ramach których dokonywane są płatności na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych.

Co ważne, podatkowi od przerzucanych dochodów nie podlegają płatności na rzecz podatników będących rezydentami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy prowadzą „istotną rzeczywistą działalność gospodarczą”. Z tego względu szczególnej uwadze należy poddać kwalifikowane płatności na rzecz rezydentów takich krajów jak Wielka Brytania, Rosja, Kanada, Szwajcaria, USA czy też Chiny.

___

#WIĘCEJ w artykule Bartosza DoroszukaPatrycji Syski w Dzienniku Gazecie Prawnej:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8679000,dlaczego-podatek-od-przerzuconych-dochodow-moze-byc-az-tak-istotny-przy-rozliczeniu-cit-za-zeszly-rok.html.