Choć polityka cen transferowych nie jest dokumentem wymaganym przez polskie przepisy prawa, to jej posiadanie ułatwia zarządzanie transakcjami kontrolowanymi pod kątem metodologii ustalania i weryfikacji cen transferowych. Ponadto polityka ta ogranicza ryzyka podatkowe związane z potencjalnym kwestionowaniem przez organy zasad ustalania lub wysokości ceny transferowej.

Polityka cen transferowych jest dokumentem, który porządkuje zasady, na jakich zawierane są transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. W praktyce jest ona najczęściej sporządzana przez grupy kapitałowe, które realizują, lub planują realizować, wiele podobnych do siebie transakcji pomiędzy podmiotami z tej grupy.

Takimi powtarzającymi się transakcjami w grupie mogą być sprzedaż towarów, świadczenie usług zarządczych, marketingowych, usług IT, pożyczki wewnątrzgrupowe, udzielanie licencji, transfer aktywów lub świadczeń.

Opracowanie polityki ma na celu wprowadzenie spójnych i transparentnych zasad rozliczeń wewnątrzgrupowych. To z kolei pozwala uniknąć rozbieżności w zasadach zawierania podobnych transakcji pomiędzy różnymi podmiotami z grupy oraz usprawnić ustalanie takich zasad w przyszłości.

*****

#WIĘCEJ w artykule Magdaleny DymkowskiejMarty Olejniczak w dzienniku Rzeczpospolita >
https://www.rp.pl/podatki/art39814591-dlaczego-warto-miec-polityke-cen-transferowych.