Doradcy podatkowi otwarci na nowe technologie

 

Doradcy podatkowi obchodzą swoje święto 11 maja dla upamiętnienia dnia, w którym w 2001 r. opublikowano ustawę zobowiązującą ministra finansów do zwołania pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. Sam zawód istniał już wcześniej, a w tym roku obchodzi 28. urodziny. Od 1997 r. obowiązuje ustawa z 5 lipca 1996 r. ustanawiająca doradztwo podatkowe jako zawód zaufania publicznego.

 

Eksperci wskazują, że obecnie do największych wyzwań w ich zawodzie należy rozwój sztucznej inteligencji i sposób jej wykorzystania dla usprawnienia pracy. W ostatnich latach dużym wyznaniem jest też nieustanna zmiana przepisów podatkowych, a także ich interpretacja.

Anna Misiak, przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, partner, doradca podatkowy w MDDP, zaznacza, że do największych wyzwań stojących przed doradcami podatkowymi należy rozwój nowych technologii.

Sztuczna inteligencja może być narzędziem, które ułatwia doradcom podatkowym takie czynności, jak np. research czy wyszukiwanie orzecznictwa czy pewną automatyzację procesów. Rozwiązania takie jak ChatGPT są w coraz szerszym zakresie wykorzystywane w różnych zawodach, w tym także w doradztwie podatkowym. To z kolei sprawia, że powstaje szereg związanych z tym nowych zagadnień.

Konieczna jest odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie będziemy korzystać z nowych technologii i w jaki sposób będzie to kontrolowalne. Bardzo istotna jest zatem kwestia bezpieczeństwa i zakresu odpowiedzialności za wykorzystywanie nowych technologii. Nie można zabronić używania sztucznej inteligencji. Ale należy pamiętać, że niejednokrotnie udziela ona błędnych lub nieprecyzyjnych odpowiedzi, co naraża użytkownika na duże ryzyko, zwłaszcza gdy korzystają z niej osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy do weryfikacji poprawności odpowiedzi. Tam, gdzie użytkownik jest wykwalifikowanym specjalistą oraz posiada wiedzę i zdolność do sprawdzenia poprawności odpowiedzi, a w razie potrzeby do zakwestionowania odpowiedzi, sztuczna inteligencja okazuje się nowym, potężnym narzędziem w arsenale doradcy podatkowego – podkreśla nasza ekspertka.


***
#WIĘCEJ na stronie Prawo.pl >
https://www.prawo.pl/podatki/zawod-doradcy-podatkowego-przyszlosc-i-wyzwania,526869.html.