E-handel międzynarodowy: projekt ustawy wpisany w harmonogram prac legislacyjnych i programowych rządu

11 lipca 2022 r. pojawiła się informacja o wpisaniu przez Radę Ministrów w harmonogram prac projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT dotyczącego e-handlu międzynarodowego (nr projektu: UC128). Jako planowany termin jego przyjęcia przez rząd podano IV kwartał 2022 r. Transgraniczny handel przez Internet staje się coraz popularniejszą formą sprzedaży, a co za tym idzie obroty podmiotów prowadzących taki biznes wzrastają. Z tego powodu często dochodzi do nadużyć podatkowych. Aby uszczelnić system opodatkowania takiej działalności, proponowana jest zmiana przepisów dotyczących podatku VAT. Państwa Członkowskie UE do końca 2023 r. powinny wdrożyć do swoich porządków prawnych Dyrektywę 2020/284, która reguluje rozwiązania, które mają zapobiegać nieprawidłowościom w obszarze e-commerce. Projektowane zmiany będą dotyczyły przede wszystkim banków i innych instytucji płatniczych. Na podstawie nowych przepisów mają być one zobowiązane m.in. do:
  • prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych;
  • przechowywania ewidencji przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność;
  • udostępniania ewidencji za pomocą standardowego formularza elektronicznego w formacie xml Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą informacje. Trzeba wspomnieć, że w związku z planowanymi zmianami w ustawie o VAT projekt ustawy przewiduje również zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.
Warto zauważyć, że obowiązki te nie będą dotyczyły wszystkich transakcji e-handlowych. Będą miały zastosowanie tylko w przypadkach, gdy:
  • środki pieniężne będą przekazywane od płatnika zlokalizowanego w Państwie Członkowskim UE do odbiorcy płatności zlokalizowanego w innym Państwie Członkowskim bądź poza UE. Oznacza to, że obowiązkiem raportowania będą objęte tylko tzw. płatności transgraniczne;
  • dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału kalendarzowego więcej niż 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy.
Znaczenie w VAT Od 1 lipca 2021 r. w Polsce obowiązuje tzw. pakiet e-commerce, który zmienił model rozliczania podatku VAT przedsiębiorców prowadzących działalność w sferze e-handlu. Spowodował on znaczący wzrost wpływów z tego podatku pobieranego od sprzedawców wysyłkowych. Pojawiają się jednak obawy, że nie wszystkie podmioty gospodarcze realizują obowiązki wynikające z przepisów o VAT. Aby uszczelnić system opodatkowania e-commerce i zminimalizować ryzyko występowania w tej sferze nadużyć, oszustw podatkowych i uchylania się bądź unikania opodatkowania, pojawił się pomysł, aby wykorzystać posiadane przez banki i instytucje płatnicze informacje o płatnościach transgranicznych otrzymywanych przez europejskich podatników. Chodzi o to, aby zidentyfikować podmioty uchylające się od obowiązków. Pełniejszy kształt projektu poznamy dopiero w IV kwartale 2022 r., na kiedy to planowane jest jego przyjęcie przez rząd (i przekazanie do Sejmu RP).   Autor: Dominika Woroszyło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz