Fiskus łaskawy dla pracy zdalnej okazjonalnej

Wartość niezbędnych świadczeń, które są zapewniane dobrowolnie przez pracodawcę do pracy w domu nie będzie stanowić przychodu w PIT – takie jest stanowisko Ministerstwa Finansów.

W tym kontekście Anna Misiak, doradca podatkowy, partner i szef zespołu podatków osobistych i doradztwa dla pracodawców w MDDP zauważa:

Należy przyjąć założenie, że świadczenia niezbędne do pracy zdalnej, zapewniane na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu pracy, pozostaną nieopodatkowane. Powyższe niezależnie od tego czy są gwarantowane obowiązkowo, czy dobrowolnie lub zależne od sytuacji danego pracownika i w związku z tym zapewniane przez pracodawcę ad hoc.

Ekspertka dodaje, że art. 6725 k.p. wyraźnie stanowi, że koszty ryczałtu, ekwiwalentu czy materiały i narzędzia nie stanowią przychodu w PIT. Świadczenia te zatem nie są brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania i wymiaru składek ZUS.

Ponadto przepisy dotyczące pracy zdalnej i gwarantowanych przez pracodawcę świadczeń w dużej mierze potwierdzają dotychczas przyjęte przez wielu pracodawców zasady rekompensowania zwrotu kosztów pracy zdalnej w domu. Podejście organów podatkowych do świadczeń zapewnianych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów ustawy covidowej było korzystne dla pracowników. Zdaniem organów podatkowych, świadczenia dotyczące pokrywania kosztów energii elektrycznej czy zakupu np. krzeseł, nie generowały przychodu dla pracowników.

___

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej:

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58975,29-maja-2023/76226,Strefa-Gospodarki/859431,lessstronggreaterFiskus-laskawy-dla-pracy-zdalnej-okazjonalnejlessstronggreater.html.