Fiskus sprawdza i kwestionuje rozliczenia samotnych rodziców

 

Rozliczenie samotnych rodziców to jedna z najkorzystniejszych preferencji podatkowych, która pozwala dużo zaoszczędzić. To natomiast sprawia, że rośnie liczba sporów. Fiskus bowiem coraz częściej kwestionuje takie zeznania.

 

Anna Misiak, partner, doradca podatkowy w MDDP podkreśla:

„Problem w tym, że organy podatkowe interpretują przepisy bardzo niejednolicie. To często od urzędników zależy, czy dana sytuacja zostanie uznana za samotne wychowywanie dziecka, czy też nie. Fiskus próbuje kwestionować nawet oczywiste sytuacje”.

Doradcy podatkowi często spotykają się z przypadkami, gdzie preferencyjne rozliczenie zostaje zakwestionowane przy okazji rozliczania ulgi na dzieci. Przykładem może być sytuacja, w której sąd ustala miejsce zamieszkania dwojga dzieci przy matce, a ojciec (który mieszka w innym mieście i założył nową rodzinę) spotyka się z dziećmi raz na dwa tygodnie i płaci alimenty. Zdarza się, że byli małżonkowie ustalają co prawda, że każde z nich odlicza ulgę na jedno z dzieci, ale relacje między nimi nie są zbyt dobre. I każde z rodziców – przy wezwaniu z urzędu w sprawie ulgi na dzieci – broni swojej racji, kwestionując preferencyjne rozliczenie drugiej strony.

„Czasami udaje się wyjaśnić urzędowi, jak faktycznie wygląda sytuacja, co zostało uzgodnione sądownie i z kim na co dzień dzieci mieszkają. Ale często argumenty drugiego rodzica, że on też zajmuje się dziećmi, choć w innym wymiarze (co drugi weekend, określone dni w wakacje) mogą powodować, iż urząd nie zmienia swoich założeń i dąży do korekt zeznań” – dodaje nasza ekspertka.

Niejednokrotnie zdarza się, że urząd nakazuje samotnym rodzicom skorygować rozliczenie ulgi na dzieci, wówczas gdy drugi rodzić też skorzystał z ulgi, twierdząc, iż powinni na każde z dzieci korzystać z ulgi po połowie.

Tym samym trudno jest znaleźć racjonalne wytłumaczenie stanowiska urzędu, bo zgodnie z przepisami rodzice mogą dzielić się ulgą w dowolny sposób. A wybrany przez urząd sposób rozliczenie nie wpłynie w żaden sposób na kwotę odliczenia obojga rodziców.

 

*****

#WIĘCEJ na stronie Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/podatki/rozliczenie-samotnych-rodzicow-co-sprawdza-fiskus,525741.html.