Hipotetyczne odsetki w CIT to szansa z dużą dawką niepewności

 

Ten mechanizm to jedno z łatwiej dostępnych narzędzi do stosunkowo prostego obniżenia wyniku podatkowego w CIT. Niestety przepisy w wielu miejscach są mało precyzyjne, dlatego warto być na bieżąco ze stanowiskiem organów podatkowych i sądów administracyjnych.

 

Możliwość rozliczenia hipotetycznych odsetek (ang. notional interest deduction, NID) w kosztach uzyskania przychodu (KUP) to wciąż stosunkowo nowa regulacja, która ma stanowić zachętę do korzystania z finansowania kapitałem własnym.

Pod warunkiem dokonania dopłat lub zatrzymania zysku w spółce może ona rozliczyć koszty hipotetycznych odsetek, które w zamyśle mają odpowiadać odliczeniu, jakich mogłaby dokonać przy okazji korzystania z finansowania zewnętrznego. W konsekwencji określona wartość hipotetycznych odsetek może zostać rozliczona w KUP mimo braku ich faktycznego poniesienia.

Mechanizm rozliczania kosztów hipotetycznych odsetek wiąże wysokość dostępnego odliczenia z wysokością stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Ta zaś jeszcze całkiem niedawno utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, przez co omawiana instytucja mogła nie cieszyć się aż tak dużą popularnością. Dla zobrazowania sytuacji: stopa referencyjna NBP wynosiła 0,10 proc. na koniec 2020 r. oraz 1,75 proc. na koniec 2021 r., w porównaniu do 6,75 proc. na koniec 2022 r. i 5,75 proc. na koniec 2023 r. Takie zwiększenie powoduje, że regulacja staje się coraz bardziej atrakcyjna. Przepisy dotyczące rozliczenia hipotetycznych odsetek nie są jednak zbyt obszerne, co powoduje, że korzystając z odliczenia, mogą się pojawić różne wątpliwości w praktycznym jego stosowaniu.

 

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Sebastiana SerowikaKamila Kruka na stronie Dziennika Gazety Prawnej >

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9498390,hipotetyczne-odsetki-w-cit-to-szansa-z-duza-dawka-niepewnosci.html.