Jak uniknąć podatku od zysków kapitałowych? 5 sposobów

 

Miniony rok przyniósł rekordowe wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku belki. Jednakże istnieje coraz więcej sposobów na to, aby uniknąć płacenia tego podatku, zwłaszcza gdy inwestujemy mając na względzie emeryturę.

 

Wśród całego wachlarza produktów można wymienić: IKE, IKZE, PPK czy OIPE (#WIĘCEJ tutaj). Warto także przyjrzeć się bliżej coraz powszechniej wykorzystywanej fundacji rodzinnej oraz reformie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki).

 

Czy fundacja rodzinna pozwala na korzyści podatkowe?

Bartosz Głowacki, partner, doradca podatkowy w MDDP zwraca uwagę, że:

Na pewno głównym założeniem fundacji rodzinnej nie są inwestycje giełdowe, choć trzeba pamiętać, że wśród dostępnych narzędzi są także inwestycje w papiery wartościowe. Jest to jednak tylko środek służący realizacji celów fundacji, a te nie są podatkowe. Jest prawdą, że fundacja rodzinna w określonym zakresie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Co do zasady, dopóki środki są przez fundację reinwestowane, podatek nie wystąpi. Jednakże z chwilą dokonania świadczenia na rzecz beneficjentów, powstanie obowiązek zapłaty przez fundację 15 proc. CIT. Co więcej, beneficjenci niebędący najbliższą rodziną fundatora również zapłacą podatek dochodowy od świadczeń otrzymywanych z fundacji.

Ze względu na konieczność wniesienia minimum 100 tys. zł majątku oraz liczne koszty założenia fundacji rodzinnej, to rozwiązanie skierowane jest do majętniejszych klientów.

Z pewnością zaprojektowanie, utworzenie i funkcjonowanie fundacji rodzinnej pociąga za sobą określone koszty. Ograniczony zakres opodatkowania podatkiem dochodowym nie oznacza braku konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych czy sporządzenia sprawozdania finansowego. Należy też pamiętać o audycie fundacji rodzinnej, który powinien odbyć się raz na cztery lata – dodaje nasz ekspert.

 

***

#WIĘCEJ w artykule z komentarzem Bartosza Głowackiego >
https://strefainwestorow.pl/artykuly/podatki/20240327/optymalizacja-podatkowa.