Jedna innowacyjna ulga po drugiej, ale z mniejszą korzyścią

Wytworzenie prototypu pozwala odliczyć dodatkowo 100 proc., a w niektórych przypadkach nawet 200 proc. wydatków na prace badawczo-rozwojowe. Natomiast jego wdrożenie po zakończeniu prac B+R, daje prawo do odjęcia tylko 30 proc.

Bartosz Głowacki, doradca podatkowy i partner w MDDP wskazuje, że: „Trudno oprzeć się wrażeniu, że podatnicy chcą jak najdłużej prowadzić działalność B+R i jak najpóźniej doprowadzić do wytworzenia prototypu, by jak najwięcej kosztów rozliczyć w ramach ulgi B+R. W porównaniu z nią ulga na prototyp wydaje się dużo mniej efektywna”. Ekspert podkreśla również, że: „Wnioskodawcy chcą uzyskać potwierdzenie, że u zbiegu obu preferencji (B+R i na prototyp) granica między czynnościami właściwymi dla danej ulgi, a co za tym idzie kosztami kwalifikowanymi, jest wyznaczona na osi czasu jak najpóźniej

Przypomnijmy, że ulgę na prototyp wprowadzono 1 stycznia 2022 roku – do ustawy o PIT dodano art. 26ga, a ustawę o CIT poszerzono o art. 18ea. Z tego rozwiązania – przysługującego przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową, którzy po zakończeniu prac B+R przystępują do produkcji próbnej nowego produktu – można skorzystać po raz pierwszy w rozliczeniu rocznym za ubiegły rok.

___

Więcej na ten temat na stronie Dziennika Gazety Prawnej:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8631678,pit-cit-ulga-innowacyjna.html.