TAX ALERT

TAX ALERT

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego – wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. bez składek ZUS
21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy uznał, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o., który posiada 99% wszystkich udziałów, nie jest podmiotem podlegającym ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie...
Nowe przepisy dla pomagających Ukraińcom
Nowe przepisy dla pomagających Ukraińcom Od 22 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowości w ustawie CIT oraz termin obowiązywania Przewiduje ona przedłużenie okresu obowiązywania...
Benefit test - mniejsze ryzyko zakwestionowania ujęcia w KUP wydatków z tytułu usług niematerialnych
Benefit test – mniejsze ryzyko zakwestionowania ujęcia w KUP wydatków z tytułu usług niematerialnych W ostatnim czasie usługi niematerialne są jednym z najczęściej weryfikowanych obszarów podczas kontroli podatkowych. Weryfikacja obejmuje zarówno usługi wewnątrzgrupowe, jak...
Zbliża się termin raportowania spółek nieruchomościowych
W 2024 roku spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy wyjątkowo do 2 kwietnia mają czas na złożenie do urzędu skarbowego informacji – w przypadku ich przekazywania ich przez: spółki nieruchomościowe – o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej...
Odpowiedzialność spółki za faktury wystawione przez pracownika
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 stycznia 2024 r. (C-442/22, P sp. z o.o.) Trybunał orzekł, że pracownik, który wykorzystał dane identyfikacyjne swojego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur w celu popełnienia oszustwa, sam może być zobowiązany do zapłaty...
Osoby fizyczne też składają formularz TPR - termin do 31 stycznia!
Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze z zakresu cen transferowych mogą wystąpić również w przypadku osób fizycznych. W przypadku, gdy takie obowiązki wystąpiły za rok 2022, do 31 stycznia 2024 r. musi zostać złożony formularz TPR. Z naszego doświadczenia wynika, że osoby fizyczne...
Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej – ważne terminy
Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy niektórych spółek osobowych mogą zmienić formę opodatkowania przychodów na 2024 r.  poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Formy opodatkowania dochodów (przychodów) osiąganych przez przedsiębiorców lub...
Obowiązkowy KSeF przesunięty!
19 stycznia 2024 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur zostanie odroczone z powodu wykrycia krytycznych błędów w kodzie systemu. Minister Finansów podkreślił, że stabilność i bezpieczeństwo działalności gospodarczej w Polsce są priorytetem i...
Termin na zaraportowanie CBAM upływa już 31 stycznia!
Do 31 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy muszą złożyć pierwszy raport dot. CBAM (Granicznego Podatku Węglowego). Każdy importer, który dokonał przywozu towarów objętych CBAM* do UE, powinien przekazać Komisji Europejskiej kwartalne sprawozdanie zawierające informacje o przywiezionych...
Nowości w amortyzacji podatkowej od 2024 r.
Od 2024 r. obowiązują nowe możliwości w zakresie amortyzowania środków trwałych dla celów podatkowych (PIT oraz CIT). Przyspieszona amortyzacja nowych obiektów Pierwsza preferencja dotyczy budynków niemieszkalnych i budowli. W określonych przypadkach jest możliwość przyspieszonej...
Termin na złożenie oświadczenia WH-OSC następczego coraz bliżej
Płatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym mają obowiązek złożyć oświadczenie WH-OSC tzw. następcze do 31 stycznia 2024 r. Kogo ten wymóg dotyczy? Jeżeli płatności podlegające podatkowi u źródła, przekraczają w danym roku na rzecz danego podmiotu próg 2 mln PLN, to...
Zamknięcie roku - dobry czas na przejście na CIT estoński
Przełom roku to optymalny czas na decyzję, czy nie skorzystać z coraz bardziej popularnej ulgi podatkowej, szerzej znanej jako „CIT estoński”. Dlaczego CIT estoński staje się coraz bardziej popularny? CIT estoński to stosunkowo nowa forma opodatkowania, przeznaczona dla bardzo szerokiego...
Zbliża się czas na rozliczenie podatku od przerzuconych dochodów
Podatnicy CIT, których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym, są zobowiązani do rozliczenia podatku od przerzuconych dochodów w zeznaniu CIT za rok 2023 do 1 kwietnia 2024 r. Podatek ten dotyczy niektórych płatności „pasywnych” na rzecz niektórych zagranicznych podmiotów powiązanych....
Ostatnia szansa na rozliczenie podatkowej ulgi badawczo-rozwojowej za 2017 rok
2 stycznia 2024 r. mija termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w PIT i CIT za rok 2017 r., co oznacza także wygaśnięcie możliwości rozliczenia niewykorzystanych w 2017 r. kosztów działań badawczo-rozwojowych (B+R), poprzez złożenie korekty rocznego zeznania podatkowego i złożenie...
2 stycznia 2024 r. mija termin publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy 2022
Kogo dotyczy obowiązek publikacji? Obowiązek publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej dotyczy podatkowych grup kapitałowych oraz podatników, których przychody w roku 2022 przekroczyły 50 mln euro. Oprócz samej publikacji, podatnicy muszą poinformować naczelnika właściwego...
1 2 3 11
Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego – wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. bez składek ZUS
21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy uznał, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o., który posiada 99% wszystkich udziałów, nie jest podmiotem podlegającym ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie...
Nowe przepisy dla pomagających Ukraińcom
Nowe przepisy dla pomagających Ukraińcom Od 22 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowości w ustawie CIT oraz termin obowiązywania Przewiduje ona przedłużenie okresu obowiązywania...
Benefit test - mniejsze ryzyko zakwestionowania ujęcia w KUP wydatków z tytułu usług niematerialnych
Benefit test – mniejsze ryzyko zakwestionowania ujęcia w KUP wydatków z tytułu usług niematerialnych W ostatnim czasie usługi niematerialne są jednym z najczęściej weryfikowanych obszarów podczas kontroli podatkowych. Weryfikacja obejmuje zarówno usługi wewnątrzgrupowe, jak...
Zbliża się termin raportowania spółek nieruchomościowych
W 2024 roku spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy wyjątkowo do 2 kwietnia mają czas na złożenie do urzędu skarbowego informacji – w przypadku ich przekazywania ich przez: spółki nieruchomościowe – o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej...
Odpowiedzialność spółki za faktury wystawione przez pracownika
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 stycznia 2024 r. (C-442/22, P sp. z o.o.) Trybunał orzekł, że pracownik, który wykorzystał dane identyfikacyjne swojego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur w celu popełnienia oszustwa, sam może być zobowiązany do zapłaty...
Osoby fizyczne też składają formularz TPR - termin do 31 stycznia!
Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze z zakresu cen transferowych mogą wystąpić również w przypadku osób fizycznych. W przypadku, gdy takie obowiązki wystąpiły za rok 2022, do 31 stycznia 2024 r. musi zostać złożony formularz TPR. Z naszego doświadczenia wynika, że osoby fizyczne...
Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej – ważne terminy
Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy niektórych spółek osobowych mogą zmienić formę opodatkowania przychodów na 2024 r.  poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Formy opodatkowania dochodów (przychodów) osiąganych przez przedsiębiorców lub...
Obowiązkowy KSeF przesunięty!
19 stycznia 2024 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur zostanie odroczone z powodu wykrycia krytycznych błędów w kodzie systemu. Minister Finansów podkreślił, że stabilność i bezpieczeństwo działalności gospodarczej w Polsce są priorytetem i...
Termin na zaraportowanie CBAM upływa już 31 stycznia!
Do 31 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy muszą złożyć pierwszy raport dot. CBAM (Granicznego Podatku Węglowego). Każdy importer, który dokonał przywozu towarów objętych CBAM* do UE, powinien przekazać Komisji Europejskiej kwartalne sprawozdanie zawierające informacje o przywiezionych...
Nowości w amortyzacji podatkowej od 2024 r.
Od 2024 r. obowiązują nowe możliwości w zakresie amortyzowania środków trwałych dla celów podatkowych (PIT oraz CIT). Przyspieszona amortyzacja nowych obiektów Pierwsza preferencja dotyczy budynków niemieszkalnych i budowli. W określonych przypadkach jest możliwość przyspieszonej...
Termin na złożenie oświadczenia WH-OSC następczego coraz bliżej
Płatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym mają obowiązek złożyć oświadczenie WH-OSC tzw. następcze do 31 stycznia 2024 r. Kogo ten wymóg dotyczy? Jeżeli płatności podlegające podatkowi u źródła, przekraczają w danym roku na rzecz danego podmiotu próg 2 mln PLN, to...
Zamknięcie roku - dobry czas na przejście na CIT estoński
Przełom roku to optymalny czas na decyzję, czy nie skorzystać z coraz bardziej popularnej ulgi podatkowej, szerzej znanej jako „CIT estoński”. Dlaczego CIT estoński staje się coraz bardziej popularny? CIT estoński to stosunkowo nowa forma opodatkowania, przeznaczona dla bardzo szerokiego...
Zbliża się czas na rozliczenie podatku od przerzuconych dochodów
Podatnicy CIT, których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym, są zobowiązani do rozliczenia podatku od przerzuconych dochodów w zeznaniu CIT za rok 2023 do 1 kwietnia 2024 r. Podatek ten dotyczy niektórych płatności „pasywnych” na rzecz niektórych zagranicznych podmiotów powiązanych....
Ostatnia szansa na rozliczenie podatkowej ulgi badawczo-rozwojowej za 2017 rok
2 stycznia 2024 r. mija termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w PIT i CIT za rok 2017 r., co oznacza także wygaśnięcie możliwości rozliczenia niewykorzystanych w 2017 r. kosztów działań badawczo-rozwojowych (B+R), poprzez złożenie korekty rocznego zeznania podatkowego i złożenie...
2 stycznia 2024 r. mija termin publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy 2022
Kogo dotyczy obowiązek publikacji? Obowiązek publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej dotyczy podatkowych grup kapitałowych oraz podatników, których przychody w roku 2022 przekroczyły 50 mln euro. Oprócz samej publikacji, podatnicy muszą poinformować naczelnika właściwego...
1 2 3 11