TAX ALERT

TAX ALERT

Cesja umowy deweloperskiej stanowi usługę opodatkowaną 23% VAT
Cesja umowy deweloperskiej stanowi usługę opodatkowaną 23% VAT 24 czerwca 2024 r. NSA w składzie siedmiu sędziów wydał wyrok (sygn. akt I FSK 1661/20), w którym uznał, że cesja praw i obowiązków z umowy deweloperskiej stanowi świadczenie usług opodatkowane podstawową, 23-proc. stawką...
Niepokojący projekt zmian podatku od nieruchomości
Niepokojący projekt zmian podatku od nieruchomości   17 czerwca 2024 r. pojawił się długo wyczekiwany projekt zmian w podatku od nieruchomości w zakresie definicji budowli i budynku, które mają obowiązywać od 2025 r. Zmiany są wymuszone orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, w tym...
DAC7 – nowe obowiązki sprawozdawcze platform cyfrowych
DAC7 – nowe obowiązki sprawozdawcze platform cyfrowych 6 czerwca 2024 r. Senat, nie wnosząc żadnych poprawek, przyjął tekst nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw oraz przekazał ją Prezydentowi do podpisu. Nowelizacja...
Odwołania od wiążących informacji będą składane tylko elektronicznie
Odwołania od wiążących informacji będą składane tylko elektronicznie Zgodnie z informacją opublikowaną przez Krajową Administrację Skarbową, od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązywała wyłącznie elektroniczna forma składania: odwołań, zażaleń oraz innych pism dotyczących wiążącej informacji...
Program Współdziałania – nowa forma współpracy podatnika z Krajową Administracją Skarbową
Podatnicy mogą wnioskować o rozpoczęcie współpracy z Krajową Administracją Skarbową w oparciu o tzw. Program Współdziałania, czyli pilotażową formułę zakładającą wzajemne zaufanie, zrozumienie i transparentność. To nowa jakość relacji podatnika z organem podatkowym, która wzorowana...
GLoBE – projekt ustawy o polskim globalnym podatku wyrównawczym do konsultacji
GLoBE – projekt ustawy o polskim globalnym podatku wyrównawczym do konsultacji 25 kwietnia 2024r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy implementującej postanowienia dyrektywy Rady UE 2022/2523 z 15 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu...
KSeF przesunięty na 2026
KSeF przesunięty na 2026 r. Znamy już nowy termin wejście w życie obowiązkowego KSeF: to I kwartał 2026 r. Co ciekawe, wbrew wcześniejszym zapowiedziom przedstawicieli MF, zakładane jest „fazowanie” projektu: od 1 lutego 2026 r. obowiązkowym KSeF zostaną objęci podatnicy, którzy...
Nowy obowiązek w ustawie o rachunkowości
Nowy obowiązek w ustawie o rachunkowości Duże wielonarodowe przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce oraz prowadzące działalność w Polsce będą miały obowiązek publikowania sprawozdania związanego z podatkiem dochodowym płaconym w krajach, w których prowadzą działalność. Celem nowelizacji...
Raportowanie CRS/Euro-FATCA za rok 2023 także z osobami z Gruzji i Ukrainy
Raportowanie CRS/Euro-FATCA za rok 2023 obejmie również rachunki raportowane osób z Gruzji i Ukrainy 28 marca 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2023 (M.P....
Stawka VAT 0% na produkty spożywcze tylko do 31 marca!
Stawka VAT 0% na produkty spożywcze tylko do 31 marca! Ministerstwo Finansów ogłosiło dzisiaj, że w związku z najnowszymi wskaźnikami inflacji podjęto decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze (np. mięso, produkty...
Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego – wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. bez składek ZUS
Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego – wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. bez składek ZUS 21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy uznał, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o., który posiada 99% wszystkich udziałów, nie jest podmiotem podlegającym ubezpieczeniom społecznym na podstawie art....
Nowe przepisy dla pomagających Ukraińcom
Nowe przepisy dla pomagających Ukraińcom Od 22 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowości w ustawie CIT oraz termin obowiązywania Przewiduje ona przedłużenie okresu obowiązywania...
Benefit test - mniejsze ryzyko zakwestionowania ujęcia w KUP wydatków z tytułu usług niematerialnych
Benefit test – mniejsze ryzyko zakwestionowania ujęcia w KUP wydatków z tytułu usług niematerialnych W ostatnim czasie usługi niematerialne są jednym z najczęściej weryfikowanych obszarów podczas kontroli podatkowych. Weryfikacja obejmuje zarówno usługi wewnątrzgrupowe, jak...
Zbliża się termin raportowania spółek nieruchomościowych
Zbliża się termin raportowania spółek nieruchomościowych W 2024 roku spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy wyjątkowo do 2 kwietnia mają czas na złożenie do urzędu skarbowego informacji – w przypadku ich przekazywania ich przez: spółki nieruchomościowe – o podmiotach posiadających,...
Odpowiedzialność spółki za faktury wystawione przez pracownika
Odpowiedzialność spółki za faktury wystawione przez pracownika Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 stycznia 2024 r. (C-442/22, P sp. z o.o.) Trybunał orzekł, że pracownik, który wykorzystał dane identyfikacyjne swojego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur...
1 2 3 11
Cesja umowy deweloperskiej stanowi usługę opodatkowaną 23% VAT
Cesja umowy deweloperskiej stanowi usługę opodatkowaną 23% VAT 24 czerwca 2024 r. NSA w składzie siedmiu sędziów wydał wyrok (sygn. akt I FSK 1661/20), w którym uznał, że cesja praw i obowiązków z umowy deweloperskiej stanowi świadczenie usług opodatkowane podstawową, 23-proc. stawką...
Niepokojący projekt zmian podatku od nieruchomości
Niepokojący projekt zmian podatku od nieruchomości   17 czerwca 2024 r. pojawił się długo wyczekiwany projekt zmian w podatku od nieruchomości w zakresie definicji budowli i budynku, które mają obowiązywać od 2025 r. Zmiany są wymuszone orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, w tym...
DAC7 – nowe obowiązki sprawozdawcze platform cyfrowych
DAC7 – nowe obowiązki sprawozdawcze platform cyfrowych 6 czerwca 2024 r. Senat, nie wnosząc żadnych poprawek, przyjął tekst nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw oraz przekazał ją Prezydentowi do podpisu. Nowelizacja...
Odwołania od wiążących informacji będą składane tylko elektronicznie
Odwołania od wiążących informacji będą składane tylko elektronicznie Zgodnie z informacją opublikowaną przez Krajową Administrację Skarbową, od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązywała wyłącznie elektroniczna forma składania: odwołań, zażaleń oraz innych pism dotyczących wiążącej informacji...
Program Współdziałania – nowa forma współpracy podatnika z Krajową Administracją Skarbową
Podatnicy mogą wnioskować o rozpoczęcie współpracy z Krajową Administracją Skarbową w oparciu o tzw. Program Współdziałania, czyli pilotażową formułę zakładającą wzajemne zaufanie, zrozumienie i transparentność. To nowa jakość relacji podatnika z organem podatkowym, która wzorowana...
GLoBE – projekt ustawy o polskim globalnym podatku wyrównawczym do konsultacji
GLoBE – projekt ustawy o polskim globalnym podatku wyrównawczym do konsultacji 25 kwietnia 2024r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy implementującej postanowienia dyrektywy Rady UE 2022/2523 z 15 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu...
KSeF przesunięty na 2026
KSeF przesunięty na 2026 r. Znamy już nowy termin wejście w życie obowiązkowego KSeF: to I kwartał 2026 r. Co ciekawe, wbrew wcześniejszym zapowiedziom przedstawicieli MF, zakładane jest „fazowanie” projektu: od 1 lutego 2026 r. obowiązkowym KSeF zostaną objęci podatnicy, którzy...
Nowy obowiązek w ustawie o rachunkowości
Nowy obowiązek w ustawie o rachunkowości Duże wielonarodowe przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce oraz prowadzące działalność w Polsce będą miały obowiązek publikowania sprawozdania związanego z podatkiem dochodowym płaconym w krajach, w których prowadzą działalność. Celem nowelizacji...
Raportowanie CRS/Euro-FATCA za rok 2023 także z osobami z Gruzji i Ukrainy
Raportowanie CRS/Euro-FATCA za rok 2023 obejmie również rachunki raportowane osób z Gruzji i Ukrainy 28 marca 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2023 (M.P....
Stawka VAT 0% na produkty spożywcze tylko do 31 marca!
Stawka VAT 0% na produkty spożywcze tylko do 31 marca! Ministerstwo Finansów ogłosiło dzisiaj, że w związku z najnowszymi wskaźnikami inflacji podjęto decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze (np. mięso, produkty...
Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego – wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. bez składek ZUS
Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego – wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. bez składek ZUS 21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy uznał, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o., który posiada 99% wszystkich udziałów, nie jest podmiotem podlegającym ubezpieczeniom społecznym na podstawie art....
Nowe przepisy dla pomagających Ukraińcom
Nowe przepisy dla pomagających Ukraińcom Od 22 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowości w ustawie CIT oraz termin obowiązywania Przewiduje ona przedłużenie okresu obowiązywania...
Benefit test - mniejsze ryzyko zakwestionowania ujęcia w KUP wydatków z tytułu usług niematerialnych
Benefit test – mniejsze ryzyko zakwestionowania ujęcia w KUP wydatków z tytułu usług niematerialnych W ostatnim czasie usługi niematerialne są jednym z najczęściej weryfikowanych obszarów podczas kontroli podatkowych. Weryfikacja obejmuje zarówno usługi wewnątrzgrupowe, jak...
Zbliża się termin raportowania spółek nieruchomościowych
Zbliża się termin raportowania spółek nieruchomościowych W 2024 roku spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy wyjątkowo do 2 kwietnia mają czas na złożenie do urzędu skarbowego informacji – w przypadku ich przekazywania ich przez: spółki nieruchomościowe – o podmiotach posiadających,...
Odpowiedzialność spółki za faktury wystawione przez pracownika
Odpowiedzialność spółki za faktury wystawione przez pracownika Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 stycznia 2024 r. (C-442/22, P sp. z o.o.) Trybunał orzekł, że pracownik, który wykorzystał dane identyfikacyjne swojego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur...
1 2 3 11