MDDP w mediach

Nasi eksperci w mediach

Czy warto przenieść fundację rodzinną do Polski?
Od lat polscy przedsiębiorcy, chcąc zapewnić niepodzielność majątku, zakładali fundacje rodzinne poza granicami Polski. Od tego roku jest to możliwe także w Polsce, więc gdy realne stało się powołanie fundacji rodzinnej w ojczyźnie, wiele osób zaczęło się zastanawiać, nad przeniesieniem...
Praca zdalna: ucieczka od biurka, ale nie od ZUS i fiskusa
Regulacje o wykonywaniu zadań na odległość pozwalają pracownikom na większą swobodę, jednak przysparzają wiele formalności. Od 7 kwietnia br. obowiązują nowe przepisy o wykonywaniu pracy zdalnej. Jak wyglądają w tym kontekście kwestie składkowe i podatkowe? Niezwykle ważne są przepisy...
Jak sporządzić analizy cen transferowych dla nietypowych transakcji – o co pytają na szkoleniach?
Przepisy dotyczące cen transferowych nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć, co należy rozumieć pod pojęciem transakcji. Powoduje to wiele problemów podatnikom, którzy często nie wiedzą, czy powinni sporządzić dokumentację podatkową w odniesieniu do danego zdarzenia gospodarczego....
Jakie elementy analiz porównawczych są najczęściej kwestionowane?
Analizę cen transferowych sporządzają podatnicy uczestniczący w transakcjach wewnątrzgrupowych. Analiza ta jest istotnym narzędziem określającym, jakie warunki transakcji kontrolowanej można uznać za rynkowe. To właśnie dzięki analizie podmioty powiązane są w stanie udowadniać, że...
Kto odpowiada za oszustwa VAT? Jesteśmy krok bliżej do odpowiedzi
Rzecznik generalna TSUE zastrzegła, że przedsiębiorca powinien sam zapłacić VAT z pustych faktur, jeżeli ponosi winę za niewłaściwy nadzór nad nieuczciwym pracownikiem. Istotne jest więc to, czy można mu przypisać dobrą wiarę, czy współwinę. Dobra wiara jest wykluczona, jeśli pracodawca...
Czasu na KSeF coraz mniej, a objaśnień brak
Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Dla małych i średnich firm zwolnionych korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będzie obowiązkowe później, bowiem od 1 stycznia 2025 r. 10 miesięcy, które pozostały na wdrożenie obowiązkowego...
Dane sprawozdania finansowego w cenach transferowych
Aby rzetelnie i jasno wykazać swoją sytuację majątkową i finansową, podmiot musi przedstawić wszelkie dodatkowe dane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Rolą informacji jest uszczegółowienie danych liczbowych zawartych w pozostałych elementach sprawozdania finansowego....
System kaucyjny, czyli rewolucja na już
Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce to ogromne wyzwanie finansowe i logistyczne, które czeka przedsiębiorców w nadchodzących latach. Co się zmieni? System kaucyjny to sposób na zebranie z rynku zużytych opakowań po napojach. Do wybranych napojów doliczana będzie przy kasie dodatkowa...
Skutki rewolucyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego o budowlach
Trybunał Konstytucyjny uznał definicję budowli zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za niezgodną z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP (wyrok z 4 lipca 2023 r., sygn. SK 14/21). Ustawodawca ma 18 miesięcy na zmianę przepisów. Do tego czasu zastosowanie...
To jedna z najatrakcyjniejszych ulg podatkowych w UE, ale mało który przedsiębiorca o niej wie
Innowacyjność w biznesie opłaca się zarówno pod względem rynkowym, jak i podatkowym. W drugim przypadku podatki można obniżyć dzięki wpisaniu wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową w koszty oraz dzięki preferencyjnemu opodatkowaniu zarobków, które są wypadkową tej...
Inwestycje kapitałowe fundacji mogą być zwolnione z CIT
Fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą między innymi w zakresie inwestycji kapitałowych. Może również przystępować do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze. Fundacja może też nabywać i zbywać papiery wartościowe,...
Jak (łatwiej) handlować za granicą?
Przedsiębiorcy mający siedzibę, mieszkający w jednym, a prowadzący działalność w innym kraju, niestety formalnie są opodatkowani w tych dwóch krajach. Dlatego też ten system, który obowiązuje już od wielu lat, prowadzi do licznych trudności w rozliczaniu podatku. Formalnie istnieją...
Rewolucja w paragonach. Czy ruszy w piątek?
Już jutro, w piątek 15 września, Ministerstwo Finansów udostępni zaktualizowaną aplikację e-Paragony i uruchomi tzw. HUB paragonowy. Wszystko po to, by żeby każdy robiąc zakupy mógł dostać e-paragon zamiast papierowego. Brzmi jak rewolucja? Tak, jednak tylko w teorii. W praktyce na...
Odpowiedzialność władz spółki w obszarze podatkowym
Błędne rozliczenie podatku przez osoby prawne może wiązać się z koniecznością zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami od zaległości podatkowej, a także może rodzić dodatkową odpowiedzialność po stronie władz spółek. Zasadniczo władze spółek mogą podlegać dwóm rodzajom dodatkowej,...
Wróciła rzeczywista dwuinstancyjność
Od 1 lipca 2023 r. odwołania od decyzji naczelników urzędów celno-skarbowych ponownie rozpatrują dyrektorzy izb administracji skarbowej. Wcześniej, przez ponad sześć lat, zajmowali się tym naczelnicy. Nie można wykluczyć, że jednym z istotnych powodów, które doprowadziły do nowelizacji...
1 2 3 52
Czy warto przenieść fundację rodzinną do Polski?
Od lat polscy przedsiębiorcy, chcąc zapewnić niepodzielność majątku, zakładali fundacje rodzinne poza granicami Polski. Od tego roku jest to możliwe także w Polsce, więc gdy realne stało się powołanie fundacji rodzinnej w ojczyźnie, wiele osób zaczęło się zastanawiać, nad przeniesieniem...
Praca zdalna: ucieczka od biurka, ale nie od ZUS i fiskusa
Regulacje o wykonywaniu zadań na odległość pozwalają pracownikom na większą swobodę, jednak przysparzają wiele formalności. Od 7 kwietnia br. obowiązują nowe przepisy o wykonywaniu pracy zdalnej. Jak wyglądają w tym kontekście kwestie składkowe i podatkowe? Niezwykle ważne są przepisy...
Jak sporządzić analizy cen transferowych dla nietypowych transakcji – o co pytają na szkoleniach?
Przepisy dotyczące cen transferowych nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć, co należy rozumieć pod pojęciem transakcji. Powoduje to wiele problemów podatnikom, którzy często nie wiedzą, czy powinni sporządzić dokumentację podatkową w odniesieniu do danego zdarzenia gospodarczego....
Jakie elementy analiz porównawczych są najczęściej kwestionowane?
Analizę cen transferowych sporządzają podatnicy uczestniczący w transakcjach wewnątrzgrupowych. Analiza ta jest istotnym narzędziem określającym, jakie warunki transakcji kontrolowanej można uznać za rynkowe. To właśnie dzięki analizie podmioty powiązane są w stanie udowadniać, że...
Kto odpowiada za oszustwa VAT? Jesteśmy krok bliżej do odpowiedzi
Rzecznik generalna TSUE zastrzegła, że przedsiębiorca powinien sam zapłacić VAT z pustych faktur, jeżeli ponosi winę za niewłaściwy nadzór nad nieuczciwym pracownikiem. Istotne jest więc to, czy można mu przypisać dobrą wiarę, czy współwinę. Dobra wiara jest wykluczona, jeśli pracodawca...
Czasu na KSeF coraz mniej, a objaśnień brak
Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Dla małych i średnich firm zwolnionych korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będzie obowiązkowe później, bowiem od 1 stycznia 2025 r. 10 miesięcy, które pozostały na wdrożenie obowiązkowego...
Dane sprawozdania finansowego w cenach transferowych
Aby rzetelnie i jasno wykazać swoją sytuację majątkową i finansową, podmiot musi przedstawić wszelkie dodatkowe dane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Rolą informacji jest uszczegółowienie danych liczbowych zawartych w pozostałych elementach sprawozdania finansowego....
System kaucyjny, czyli rewolucja na już
Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce to ogromne wyzwanie finansowe i logistyczne, które czeka przedsiębiorców w nadchodzących latach. Co się zmieni? System kaucyjny to sposób na zebranie z rynku zużytych opakowań po napojach. Do wybranych napojów doliczana będzie przy kasie dodatkowa...
Skutki rewolucyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego o budowlach
Trybunał Konstytucyjny uznał definicję budowli zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za niezgodną z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP (wyrok z 4 lipca 2023 r., sygn. SK 14/21). Ustawodawca ma 18 miesięcy na zmianę przepisów. Do tego czasu zastosowanie...
To jedna z najatrakcyjniejszych ulg podatkowych w UE, ale mało który przedsiębiorca o niej wie
Innowacyjność w biznesie opłaca się zarówno pod względem rynkowym, jak i podatkowym. W drugim przypadku podatki można obniżyć dzięki wpisaniu wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową w koszty oraz dzięki preferencyjnemu opodatkowaniu zarobków, które są wypadkową tej...
Inwestycje kapitałowe fundacji mogą być zwolnione z CIT
Fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą między innymi w zakresie inwestycji kapitałowych. Może również przystępować do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze. Fundacja może też nabywać i zbywać papiery wartościowe,...
Jak (łatwiej) handlować za granicą?
Przedsiębiorcy mający siedzibę, mieszkający w jednym, a prowadzący działalność w innym kraju, niestety formalnie są opodatkowani w tych dwóch krajach. Dlatego też ten system, który obowiązuje już od wielu lat, prowadzi do licznych trudności w rozliczaniu podatku. Formalnie istnieją...
Rewolucja w paragonach. Czy ruszy w piątek?
Już jutro, w piątek 15 września, Ministerstwo Finansów udostępni zaktualizowaną aplikację e-Paragony i uruchomi tzw. HUB paragonowy. Wszystko po to, by żeby każdy robiąc zakupy mógł dostać e-paragon zamiast papierowego. Brzmi jak rewolucja? Tak, jednak tylko w teorii. W praktyce na...
Odpowiedzialność władz spółki w obszarze podatkowym
Błędne rozliczenie podatku przez osoby prawne może wiązać się z koniecznością zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami od zaległości podatkowej, a także może rodzić dodatkową odpowiedzialność po stronie władz spółek. Zasadniczo władze spółek mogą podlegać dwóm rodzajom dodatkowej,...
Wróciła rzeczywista dwuinstancyjność
Od 1 lipca 2023 r. odwołania od decyzji naczelników urzędów celno-skarbowych ponownie rozpatrują dyrektorzy izb administracji skarbowej. Wcześniej, przez ponad sześć lat, zajmowali się tym naczelnicy. Nie można wykluczyć, że jednym z istotnych powodów, które doprowadziły do nowelizacji...
1 2 3 52