Nasi eksperci w mediach

Nasi eksperci w mediach

O co pytają na szkoleniach – jak przygotować firmę na obowiązkowy Krajowy System e-Faktur?
Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na obowiązkowe fakturowanie elektroniczne, a tym samym od 1 lipca 2024 r. faktury ustrukturyzowane będą obowiązywać wszystkich podatników. Faktury będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem ogólnopolskiego programu informatycznego – Krajowego...
Finansowanie w walucie obcej – główne problemy
Kluczową różnicą między finansowaniem w rodzimej walucie a zagranicznej są podatkowe różnice kursowe, ale analiza jest też konieczna w przypadku działań takich, jak przewalutowanie lub referencja finansowania złotówkowego do waluty obcej. Warto wspomnieć o różnicach kursowych w kontekście...
Obowiązkowy KSeF coraz bliżej
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji jest już projekt ustawy, która wprowadza obowiązkową wersję Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lipca 2024 r. Projekt uwzględnia uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych. Obecnie projektem zajmie się rząd, a następnie zajmie się nim parlament....
Darowizna od rodziców czy dziadków. Kiedy z podatkiem? Jest uchwała NSA
Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę, w której rozstrzygnął czy dzieci lub wnuki, które otrzymały w darowiźnie gotówkę od rodziców, czy dziadków, będą musiały podzielić się nią z fiskusem. NSA, wbrew stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Prokuratora Generalnego, uznał,...
Na jakie preferencje podatkowe mogą liczyć holdingi, które działają w Polsce?
Przedsiębiorcy, którzy decydują się na formalne utworzenie grupy spółek powinni rozważyć skorzystanie ze zwolnień z CIT. W tym celu konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, które dotyczą zarówno polskiej spółki holdingowej, jak i spółki zależnej. 13 października 2022 r. weszła...
Ceny transferowe: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
Ustalając ceny transferowe podatnicy mogą wykorzystywać metody określone wprost w przepisach podatkowych, tj. metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, koszt plus, marży transakcyjnej netto czy podziału zysku. Podatnicy nie są jednak zobligowani do zastosowania...
Jak zidentyfikować transakcje podlegające obowiązkom z zakresu cen transferowych za 2022 rok?
Właściwa identyfikacja transakcji, które podlegają obowiązkom z zakresu cen transferowych jest niezmiernie istotna dla podatników. A w związku z faktem, że w tym roku terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych są krótsze niż w ostatnich latach oraz że przepisy...
Zleceniobiorco, nie dostałeś 3600 zł zwrotu PIT? Sprawdź dlaczego
Każdemu zleceniobiorcy przysługuje 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku. W 2022 r. zleceniodawcy nie mogli jej jednak pobierać przy zaliczkach, co oznacza że pobierali jej za dużo. Zleceniobiorcy powinni kwotę wolną odzyskać w PIT, a więc dostać zwrot podatku. Dziwią się jednak, że...
Profile funkcjonalne a ryzyka cen transferowych
Określenie właściwego profilu funkcjonalnego może być dużym wyzwaniem ze względu na nieostre definicje oraz granice pomiędzy różnymi profilami. Warto je jednak podjąć, bowiem niepoprawne określenie profilu funkcjonalnego może mieć negatywne skutki w sytuacji kontroli organów podatkowych. Określenie...
Dlaczego podatek od przerzuconych dochodów może być aż tak istotny przy rozliczeniu CIT za zeszły rok?
Niedługo podatnicy będą musieli zmierzyć się z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. regulacjami, aby po raz pierwszy zapłacić nową daninę. Podkreślmy jednak, że przepisy wzbudzają liczne wątpliwości. Podatek od przerzuconych dochodów to rozwiązanie, które – w zamyśle ustawodawcy –miało...
Odpowiedzialność podatkowa i karna skarbowa członków zarządów i osób zajmujących się finansami spółek. O co pytają na szkoleniach?
Przepisy podatkowe i karne skarbowe przewidują odrębne podstawy odpowiedzialności członków zarządów oraz osób zajmujących się finansami spółek. Należy jednak pamiętać, że konsekwencje poniesienia odpowiedzialności zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku mogą być daleko idące. Członkowie...
Ulga mieszkaniowa na kwotę spłaconego kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego
Kluczowym problemem poruszonym w komentowanym wyroku jest kwalifikacja spłaty kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika na zbywaną nieruchomość jako wydatku poniesionego na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Wydatku, którego poniesienie uprawnia podatnika...
Opodatkowanie VAT sprzedaży użytkowania wieczystego dziedziczonej nieruchomości
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest kolejnym orzeczeniem, które rozstrzyga spór dotyczący tego, kiedy osoba fizyczna działa jako podatnik VAT. Kwestia ta ma doniosłe znaczenie na rynku nieruchomości, gdzie wartość transakcji zawieranych przez osoby fizyczne zwykle przekracza...
Stawki VAT w gastronomii. Pełne wyjątków i pułapek
Osiągnięcie sukcesu w branży gastronomicznej wymaga od przedsiębiorców wiele wysiłku oraz gotowości na nagłe i niespodziewane zmiany. Jednym z wielu trudnych zagadnień w branży HoReCa (ang. Hotel, Restaurant, Catering) jest również ustalenie właściwej stawki VAT dla różnych produktów...
Rozliczenie roczne – wyższy limit ulgi na jedno dziecko nie dla wszystkich małżonków
Obecnie obowiązujące przepisy zezwalają małżonkom na wspólne opodatkowanie swoich dochodów za rok, w którym zawarli związek małżeński. W tym obszarze nie znowelizowano jednak przepisów o uldze na dzieci. W konsekwencji oznacza to, że niektórzy małżonkowie, którzy wychowują jedno dziecko,...
1 2 3 44

Kontakt dla klientów

Barbara_Lenarcik_MDDP

Barbara Lenarcik

Dyrektor Zespołu Rozwoju Biznesu, Marketingu i Komunikacji

Tel.: +48 510 915 615

Wyślij zapytanie ofertowe

Kontakt dla mediów

dorota_ch_dziekanska

Dorota Chruściel-Dziekańska

Lider Obszaru Komunikacji

Tel.: +48 500 127 570

Webinaria

O co pytają na szkoleniach – jak przygotować firmę na obowiązkowy Krajowy System e-Faktur?
Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na obowiązkowe fakturowanie elektroniczne, a tym samym od 1 lipca 2024 r. faktury ustrukturyzowane będą obowiązywać wszystkich podatników. Faktury będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem ogólnopolskiego programu informatycznego – Krajowego...
Finansowanie w walucie obcej – główne problemy
Kluczową różnicą między finansowaniem w rodzimej walucie a zagranicznej są podatkowe różnice kursowe, ale analiza jest też konieczna w przypadku działań takich, jak przewalutowanie lub referencja finansowania złotówkowego do waluty obcej. Warto wspomnieć o różnicach kursowych w kontekście...
Obowiązkowy KSeF coraz bliżej
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji jest już projekt ustawy, która wprowadza obowiązkową wersję Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lipca 2024 r. Projekt uwzględnia uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych. Obecnie projektem zajmie się rząd, a następnie zajmie się nim parlament....
Darowizna od rodziców czy dziadków. Kiedy z podatkiem? Jest uchwała NSA
Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę, w której rozstrzygnął czy dzieci lub wnuki, które otrzymały w darowiźnie gotówkę od rodziców, czy dziadków, będą musiały podzielić się nią z fiskusem. NSA, wbrew stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Prokuratora Generalnego, uznał,...
Na jakie preferencje podatkowe mogą liczyć holdingi, które działają w Polsce?
Przedsiębiorcy, którzy decydują się na formalne utworzenie grupy spółek powinni rozważyć skorzystanie ze zwolnień z CIT. W tym celu konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, które dotyczą zarówno polskiej spółki holdingowej, jak i spółki zależnej. 13 października 2022 r. weszła...
Ceny transferowe: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
Ustalając ceny transferowe podatnicy mogą wykorzystywać metody określone wprost w przepisach podatkowych, tj. metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, koszt plus, marży transakcyjnej netto czy podziału zysku. Podatnicy nie są jednak zobligowani do zastosowania...
Jak zidentyfikować transakcje podlegające obowiązkom z zakresu cen transferowych za 2022 rok?
Właściwa identyfikacja transakcji, które podlegają obowiązkom z zakresu cen transferowych jest niezmiernie istotna dla podatników. A w związku z faktem, że w tym roku terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych są krótsze niż w ostatnich latach oraz że przepisy...
Zleceniobiorco, nie dostałeś 3600 zł zwrotu PIT? Sprawdź dlaczego
Każdemu zleceniobiorcy przysługuje 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku. W 2022 r. zleceniodawcy nie mogli jej jednak pobierać przy zaliczkach, co oznacza że pobierali jej za dużo. Zleceniobiorcy powinni kwotę wolną odzyskać w PIT, a więc dostać zwrot podatku. Dziwią się jednak, że...
Profile funkcjonalne a ryzyka cen transferowych
Określenie właściwego profilu funkcjonalnego może być dużym wyzwaniem ze względu na nieostre definicje oraz granice pomiędzy różnymi profilami. Warto je jednak podjąć, bowiem niepoprawne określenie profilu funkcjonalnego może mieć negatywne skutki w sytuacji kontroli organów podatkowych. Określenie...
Dlaczego podatek od przerzuconych dochodów może być aż tak istotny przy rozliczeniu CIT za zeszły rok?
Niedługo podatnicy będą musieli zmierzyć się z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. regulacjami, aby po raz pierwszy zapłacić nową daninę. Podkreślmy jednak, że przepisy wzbudzają liczne wątpliwości. Podatek od przerzuconych dochodów to rozwiązanie, które – w zamyśle ustawodawcy –miało...
Odpowiedzialność podatkowa i karna skarbowa członków zarządów i osób zajmujących się finansami spółek. O co pytają na szkoleniach?
Przepisy podatkowe i karne skarbowe przewidują odrębne podstawy odpowiedzialności członków zarządów oraz osób zajmujących się finansami spółek. Należy jednak pamiętać, że konsekwencje poniesienia odpowiedzialności zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku mogą być daleko idące. Członkowie...
Ulga mieszkaniowa na kwotę spłaconego kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego
Kluczowym problemem poruszonym w komentowanym wyroku jest kwalifikacja spłaty kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika na zbywaną nieruchomość jako wydatku poniesionego na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Wydatku, którego poniesienie uprawnia podatnika...
Opodatkowanie VAT sprzedaży użytkowania wieczystego dziedziczonej nieruchomości
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest kolejnym orzeczeniem, które rozstrzyga spór dotyczący tego, kiedy osoba fizyczna działa jako podatnik VAT. Kwestia ta ma doniosłe znaczenie na rynku nieruchomości, gdzie wartość transakcji zawieranych przez osoby fizyczne zwykle przekracza...
Stawki VAT w gastronomii. Pełne wyjątków i pułapek
Osiągnięcie sukcesu w branży gastronomicznej wymaga od przedsiębiorców wiele wysiłku oraz gotowości na nagłe i niespodziewane zmiany. Jednym z wielu trudnych zagadnień w branży HoReCa (ang. Hotel, Restaurant, Catering) jest również ustalenie właściwej stawki VAT dla różnych produktów...
Rozliczenie roczne – wyższy limit ulgi na jedno dziecko nie dla wszystkich małżonków
Obecnie obowiązujące przepisy zezwalają małżonkom na wspólne opodatkowanie swoich dochodów za rok, w którym zawarli związek małżeński. W tym obszarze nie znowelizowano jednak przepisów o uldze na dzieci. W konsekwencji oznacza to, że niektórzy małżonkowie, którzy wychowują jedno dziecko,...
1 2 3 44

Kontakt dla klientów

Barbara_Lenarcik_MDDP

Barbara Lenarcik

Dyrektor Zespołu Rozwoju Biznesu, Marketingu i Komunikacji

Tel.: +48 510 915 615

Wyślij zapytanie ofertowe

Kontakt dla mediów

dorota_ch_dziekanska

Dorota Chruściel-Dziekańska

Lider Obszaru Komunikacji

Tel.: +48 500 127 570

Webinaria