Blogi

Blogi

Opodatkowanie VAT bezumownego korzystania z nieruchomości
Kwestia opodatkowania VAT bezumownego korzystania z rzeczy (np. z nieruchomości) od lat jest przedmiotem sporów podatników z organami podatkowymi. Z jednej strony podatnicy często twierdzili, że od momentu...
Odliczenie VAT od wydatków związanych z CSR nie zawsze oczywiste
Wyrokiem z dnia 2 lutego 2023 r., sygn. I FSK 1474/20, Naczelny Sąd Administracyjny odmówił podatnikowi prawa do odliczenia VAT od wydatków na wykorzystanie autobusu elektrycznego przez jego partnera społecznego...
TSUE oceni polskie przepisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu za długi podatkowe spółki
Trybunał Sprawiedliwości UE przyjrzy się polskim przepisom i praktyce organów podatkowych dotyczącej odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek. Postanowieniami z 25 stycznia 2024...
Jaki podatek od starych obiektów?
Budowle, które są już całkowicie zamortyzowane, a zatem zwykle bardzo stare, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od ich historycznej wartości początkowej brutto, modyfikowanej ewentualnymi...
Jakie są kluczowe elementy obliczania wyników taksonomii ESG?
Taksonomia ESG to kluczowy element raportowania ESG, który skupia się na konkretnych wymogach (kryteriach technicznych), które musza być spełnione, aby działalność danego podmiotu mogła być uznana za zrównoważoną...
Opinia zabezpieczająca Szefa KAS: Fundacja rodzinna a unikanie opodatkowania
Zgodnie z opinią zabezpieczającą Szefa KAS z 21 grudnia 2023 r. (nr DKP3.8082.5.2023), utworzenie w opisanym przypadku fundacji rodzinnej, wniesienie do niej mienia, prowadzenie przez nią działalności...
Najnowsze dane statystyczne dotyczące procedury APA
KAS opublikowało statystyki dotyczące procedury APA za  2023 rok. Szczegółowe statystyki są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów – link tutaj. W porównaniu do 2022 r. liczba...
Dlaczego odpowiednie określenie profilu funkcjonalnego ma znaczenie?
Dlaczego odpowiednie określenie profilu funkcjonalnego ma znaczenie? Profil funkcjonalny należy rozumieć przede wszystkim jako rolę danego podmiotu w transakcji. Zależy od prowadzonej przez niego działalności...
Benefit test pod lupą organów podatkowych i KAS
W ostatnim czasie usługi niematerialne są jednym z kluczowych obszarów weryfikowanych podczas kontroli podatkowych. Jak pokazują statystyki udostępnione nam przez Ministerstwo Finansów transakcje usługowe...
Jakie są kluczowe elementy obliczania wyników taksonomii ESG?
Taksonomia ESG to kluczowy element raportowania ESG, który skupia się na konkretnych wymogach (kryteriach technicznych), które musza być spełnione, aby działalność danego podmiotu mogła być uznana za zrównoważoną...
Cost segregation a taksonomia ESG
Regulacje unijne dotyczące ESG nadal ewoluują, jednakże nie można traktować ich już jedynie jako wizji przyszłości. Wiele z tych regulacji jest już w mocy, nakładając obowiązki ujawniania informacji na...
Opłata SUP – ekologia tak, ale z VAT?
Od początku bieżącego roku sprzedając konsumentowi żywność lub napoje w opakowaniach jednorazowych należy pobrać od niego opłatę wynoszącą 20 lub 25 groszy. Nowy obowiązek okazał się dla wielu przedsiębiorców...
Rozpoczął się sezon rozliczeń PIT za 2023
15 lutego ruszyła akcja rozliczania PIT za 2023 rok. W tym roku zeznania można składać do 30 kwietnia. Nadal można je składać papierowo ale skarbówka zachęca do rozliczania PITu przy wykorzystaniu usługi...
Zapewnienie darmowego noclegu dla cudzoziemca – kandydata do pracy
W ostatnim czasie zapadły przełomowe wyroki NSA. Są one istotne dla przedsiębiorców, którzy delegują swoich pracowników do wykonywania pracy na terenie UE oraz gwarantują im nieodpłatne świadczenia.
IFT-1R również dla nierezydentów otrzymujących świadczenia zwolnione z PIT
Wkrótce upływa termin na wystawienie przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych informacji IFT-1R. Formularz dotyczy informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne...
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów
Przystąpienie przez Polskę od dnia 1 maja 2004 r. do struktur Unii Europejskiej, spowodowało zmiany zasad prowadzenia handlu z państwami członkowskimi UE. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (dalej: WDT)...
Obowiązek podatkowy w VAT, czyli jak odróżnić obowiązek podatkowy od zobowiązania podatkowego
Pojęcie obowiązku podatkowego zostało zdefiniowane w art. 4 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jest to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego...
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) - zasady, obowiązek podatkowy i wyłączenia
Kiedy w 1993 roku ustanowiono jednolity rynek wewnętrzny UE i jego cztery swobody – swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału, zniesiono również granice celne pomiędzy państwami członkowskimi w...
Opodatkowanie VAT bezumownego korzystania z nieruchomości
Kwestia opodatkowania VAT bezumownego korzystania z rzeczy (np. z nieruchomości) od lat jest przedmiotem sporów podatników z organami podatkowymi. Z jednej strony podatnicy często twierdzili, że od momentu...
Odliczenie VAT od wydatków związanych z CSR nie zawsze oczywiste
Wyrokiem z dnia 2 lutego 2023 r., sygn. I FSK 1474/20, Naczelny Sąd Administracyjny odmówił podatnikowi prawa do odliczenia VAT od wydatków na wykorzystanie autobusu elektrycznego przez jego partnera społecznego...
TSUE oceni polskie przepisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu za długi podatkowe spółki
Trybunał Sprawiedliwości UE przyjrzy się polskim przepisom i praktyce organów podatkowych dotyczącej odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek. Postanowieniami z 25 stycznia 2024...
Jaki podatek od starych obiektów?
Budowle, które są już całkowicie zamortyzowane, a zatem zwykle bardzo stare, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od ich historycznej wartości początkowej brutto, modyfikowanej ewentualnymi...
Jakie są kluczowe elementy obliczania wyników taksonomii ESG?
Taksonomia ESG to kluczowy element raportowania ESG, który skupia się na konkretnych wymogach (kryteriach technicznych), które musza być spełnione, aby działalność danego podmiotu mogła być uznana za zrównoważoną...
Opinia zabezpieczająca Szefa KAS: Fundacja rodzinna a unikanie opodatkowania
Zgodnie z opinią zabezpieczającą Szefa KAS z 21 grudnia 2023 r. (nr DKP3.8082.5.2023), utworzenie w opisanym przypadku fundacji rodzinnej, wniesienie do niej mienia, prowadzenie przez nią działalności...
Najnowsze dane statystyczne dotyczące procedury APA
KAS opublikowało statystyki dotyczące procedury APA za  2023 rok. Szczegółowe statystyki są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów – link tutaj. W porównaniu do 2022 r. liczba...
Dlaczego odpowiednie określenie profilu funkcjonalnego ma znaczenie?
Dlaczego odpowiednie określenie profilu funkcjonalnego ma znaczenie? Profil funkcjonalny należy rozumieć przede wszystkim jako rolę danego podmiotu w transakcji. Zależy od prowadzonej przez niego działalności...
Benefit test pod lupą organów podatkowych i KAS
W ostatnim czasie usługi niematerialne są jednym z kluczowych obszarów weryfikowanych podczas kontroli podatkowych. Jak pokazują statystyki udostępnione nam przez Ministerstwo Finansów transakcje usługowe...
Jakie są kluczowe elementy obliczania wyników taksonomii ESG?
Taksonomia ESG to kluczowy element raportowania ESG, który skupia się na konkretnych wymogach (kryteriach technicznych), które musza być spełnione, aby działalność danego podmiotu mogła być uznana za zrównoważoną...
Cost segregation a taksonomia ESG
Regulacje unijne dotyczące ESG nadal ewoluują, jednakże nie można traktować ich już jedynie jako wizji przyszłości. Wiele z tych regulacji jest już w mocy, nakładając obowiązki ujawniania informacji na...
Opłata SUP – ekologia tak, ale z VAT?
Od początku bieżącego roku sprzedając konsumentowi żywność lub napoje w opakowaniach jednorazowych należy pobrać od niego opłatę wynoszącą 20 lub 25 groszy. Nowy obowiązek okazał się dla wielu przedsiębiorców...
Rozpoczął się sezon rozliczeń PIT za 2023
15 lutego ruszyła akcja rozliczania PIT za 2023 rok. W tym roku zeznania można składać do 30 kwietnia. Nadal można je składać papierowo ale skarbówka zachęca do rozliczania PITu przy wykorzystaniu usługi...
Zapewnienie darmowego noclegu dla cudzoziemca – kandydata do pracy
W ostatnim czasie zapadły przełomowe wyroki NSA. Są one istotne dla przedsiębiorców, którzy delegują swoich pracowników do wykonywania pracy na terenie UE oraz gwarantują im nieodpłatne świadczenia.
IFT-1R również dla nierezydentów otrzymujących świadczenia zwolnione z PIT
Wkrótce upływa termin na wystawienie przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych informacji IFT-1R. Formularz dotyczy informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne...
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów
Przystąpienie przez Polskę od dnia 1 maja 2004 r. do struktur Unii Europejskiej, spowodowało zmiany zasad prowadzenia handlu z państwami członkowskimi UE. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (dalej: WDT)...
Obowiązek podatkowy w VAT, czyli jak odróżnić obowiązek podatkowy od zobowiązania podatkowego
Pojęcie obowiązku podatkowego zostało zdefiniowane w art. 4 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jest to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego...
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) - zasady, obowiązek podatkowy i wyłączenia
Kiedy w 1993 roku ustanowiono jednolity rynek wewnętrzny UE i jego cztery swobody – swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału, zniesiono również granice celne pomiędzy państwami członkowskimi w...