Opodatkowanie VAT przy sprzedaży używanej nieruchomości
Wyrok TSUE C-56/21 w sprawie UAB Arvi ir ko Przy sprzedaży budynków używanych zasadniczo podatnicy mają do wyboru albo skorzystać ze zwolnienia z VAT albo wybrać opcję opodatkowania i zastosować stawkę...
Czy czekają nas kolejne zmiany w VAT w gospodarce platformowej?
W styczniu 2022 r. Komisja Europejska zaprosiła zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących VAT w epoce cyfrowej. Jak wskazano w ogłoszeniu konsultacji, obecnie obowiązujące...
Opodatkowanie w nowym cyfrowym świecie. Czym na gruncie VAT jest NFT (non-fungible tokens)?
Widoczny na przestrzeni ostatnich kilku lat rozwój trendów cyfrowych takich jak technologia blockchain, decentralizacja danych oraz rosnące znaczenie cyfryzacji otoczenia skłaniają do zastanowienia się...
Podatek u źródła – co jeszcze uległo zmianie od 1 stycznia 2022?
Razem z wprowadzeniem w życie mechanizmu pay and refund zmieniającego zasady dotyczące rozliczenia podatku u źródła w niektórych transakcjach międzynarodowych, od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono także...
Oświadczenie WH-OSC – zmiany zasad składania formularza w roku 2022
30 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego...
Podatek u źródła – czy to już granica absurdu?
Jest rok 2017 r. Pani Główna Księgowa w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowywała się do wypłaty dywidendy na rzecz zagranicznego wspólnika z siedzibą we Francji. Wynik za zeszły...
Nowe formularze interaktywne TP-R już dostępne na stronie Ministerstwa Finansów
W środę 28 września na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane najnowsze formularze interaktywne właściwe dla informacji TPR składanych za rok 2021. Formularze te są następstwem podpisanych...
Bezpośrednie transakcje rajowe – obowiązki dotyczące transakcji z podmiotami niepowiązanymi
Regulacje dotyczące cen transferowych, zawarte w ustawie o CIT, dotyczą przede wszystkim transakcji kontrolowanych zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, ale także – o czym nie każdy pamięta...
Nowe rozporządzenie w sprawie formularzy TPR już opublikowane!
13 września w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych. Nowe zasady będą obowiązywać dla formularzy TPR składanych za rok podatkowy, rozpoczynający...
Szybsza amortyzacja paneli fotowoltaicznych
Aby ustalić stawkę amortyzacyjną dla paneli fotowoltaicznych należy określić właściwą Klasyfikację Środków Trwałych [KŚT] dla paneli, a następnie sprawdzić stawkę w załączniku do ustawy o podatku dochodowym...
Cost segregation w branży OZE – zasada 1:1
Każda kompleksowa inwestycja powinna być profesjonalnie rozliczona dla celów podatkowych. Dotyczy to również projektów realizowanych w branży OZE, zwłaszcza farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Celem...
Graniczny podatek węglowy – nowe obowiązki importerów towarów
Zgodnie z planami, od 1 stycznia 2023 r. mają obowiązywać nowe regulacje w zakresie podatku z tytułu importu określonej kategorii towarów spoza UE – tzw. granicznego podatku węglowego. Przepisy wynikają...
Składki ubezpieczeniowe opłacone przez spółkę oraz wypłaty z polisy UFK jako przychód pracownika/Prezesa Zarządu
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał wyrok, w którym stanął na stanowisku, że opłacane przez spółkę składki na ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym w części ochronnej...
Ostatni dzwonek na podjęcie decyzji o zmianie formy opodatkowania w trakcie roku
22 sierpnia 2022 r. upłynie termin, w którym część samozatrudnionych może zmienić wybraną formę opodatkowania w 2022 r. Dotyczy to przedsiębiorców aktualnie opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych....
Nowa stawka diety za krajową podróż służbową
28 lipca 2022 r. weszło w życie zmienione Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej....
Opodatkowanie VAT przy sprzedaży używanej nieruchomości
Wyrok TSUE C-56/21 w sprawie UAB Arvi ir ko Przy sprzedaży budynków używanych zasadniczo podatnicy mają do wyboru albo skorzystać ze zwolnienia z VAT albo wybrać opcję opodatkowania i zastosować stawkę...
Czy czekają nas kolejne zmiany w VAT w gospodarce platformowej?
W styczniu 2022 r. Komisja Europejska zaprosiła zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących VAT w epoce cyfrowej. Jak wskazano w ogłoszeniu konsultacji, obecnie obowiązujące...
Opodatkowanie w nowym cyfrowym świecie. Czym na gruncie VAT jest NFT (non-fungible tokens)?
Widoczny na przestrzeni ostatnich kilku lat rozwój trendów cyfrowych takich jak technologia blockchain, decentralizacja danych oraz rosnące znaczenie cyfryzacji otoczenia skłaniają do zastanowienia się...
Podatek u źródła – co jeszcze uległo zmianie od 1 stycznia 2022?
Razem z wprowadzeniem w życie mechanizmu pay and refund zmieniającego zasady dotyczące rozliczenia podatku u źródła w niektórych transakcjach międzynarodowych, od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono także...
Oświadczenie WH-OSC – zmiany zasad składania formularza w roku 2022
30 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego...
Podatek u źródła – czy to już granica absurdu?
Jest rok 2017 r. Pani Główna Księgowa w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowywała się do wypłaty dywidendy na rzecz zagranicznego wspólnika z siedzibą we Francji. Wynik za zeszły...
Nowe formularze interaktywne TP-R już dostępne na stronie Ministerstwa Finansów
W środę 28 września na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane najnowsze formularze interaktywne właściwe dla informacji TPR składanych za rok 2021. Formularze te są następstwem podpisanych...
Bezpośrednie transakcje rajowe – obowiązki dotyczące transakcji z podmiotami niepowiązanymi
Regulacje dotyczące cen transferowych, zawarte w ustawie o CIT, dotyczą przede wszystkim transakcji kontrolowanych zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, ale także – o czym nie każdy pamięta...
Nowe rozporządzenie w sprawie formularzy TPR już opublikowane!
13 września w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych. Nowe zasady będą obowiązywać dla formularzy TPR składanych za rok podatkowy, rozpoczynający...
Szybsza amortyzacja paneli fotowoltaicznych
Aby ustalić stawkę amortyzacyjną dla paneli fotowoltaicznych należy określić właściwą Klasyfikację Środków Trwałych [KŚT] dla paneli, a następnie sprawdzić stawkę w załączniku do ustawy o podatku dochodowym...
Cost segregation w branży OZE – zasada 1:1
Każda kompleksowa inwestycja powinna być profesjonalnie rozliczona dla celów podatkowych. Dotyczy to również projektów realizowanych w branży OZE, zwłaszcza farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Celem...
Graniczny podatek węglowy – nowe obowiązki importerów towarów
Zgodnie z planami, od 1 stycznia 2023 r. mają obowiązywać nowe regulacje w zakresie podatku z tytułu importu określonej kategorii towarów spoza UE – tzw. granicznego podatku węglowego. Przepisy wynikają...
Składki ubezpieczeniowe opłacone przez spółkę oraz wypłaty z polisy UFK jako przychód pracownika/Prezesa Zarządu
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał wyrok, w którym stanął na stanowisku, że opłacane przez spółkę składki na ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym w części ochronnej...
Ostatni dzwonek na podjęcie decyzji o zmianie formy opodatkowania w trakcie roku
22 sierpnia 2022 r. upłynie termin, w którym część samozatrudnionych może zmienić wybraną formę opodatkowania w 2022 r. Dotyczy to przedsiębiorców aktualnie opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych....
Nowa stawka diety za krajową podróż służbową
28 lipca 2022 r. weszło w życie zmienione Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej....