Blogi

Blogi

VAT od usług w obrocie międzynarodowym – ważny wyrok TSUE
W dniu 13 czerwca 2024 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-533/22, dotyczącej interpretacji przepisów o podatku od wartości dodanej (VAT) w kontekście określenia...
Podgrzewanie sporu o VAT od nielegalnego poboru
Choć w Polsce od wielu lat przyjęło się stanowisko, zgodnie z którym nielegalny pobór energii lub ciepła nie jest czynnością opodatkowaną VAT, ponieważ obciążenie nieuczciwych odbiorców ma charakter odszkodowawczy,...
DAC7 – polskie przepisy nakładające nowe obowiązki na platformy cyfrowe w końcu przyjęte
6 czerwca 2024 r. Senat, nie wnosząc żadnych poprawek, przyjął tekst nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw i przekazał ją do podpisu Prezydenta....
Nie każda spółka musi opodatkowywać swoje budowle
U wielu podatników pokutuje podejście, że wszystkie budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (PON). Może to być efektem ich doświadczeń z fiskusem....
Terminale kolejowe wciąż bez zwolnienia z podatku od nieruchomości
Od 2022 r. istotnie zmieniło się zwolnienie dla infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości (PON). Z jednej strony zakres zwolnienia został zawężony, praktycznie wyłączając z niego prywatne bocznice...
REIT-y w Polsce: Szansa na rozwój rynku nieruchomości
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło założenia do ustawy wprowadzającej REIT-y (czyli SINN-y – spółki inwestujące w najem nieruchomości), co stanowi kolejną próbę regulacji tej kwestii w ciągu...
Korekty cen transferowych: globalne wyzwanie, krajowe obowiązki
Korekty cen transferowych (korekty TP) stanowią złożony i obszerny temat, a ich prawidłowe rozliczenie jest kluczowe. Przed dokonaniem korekt należy uwzględnić perspektywę obu stron transakcji. Dlaczego...
Rozliczenia międzynarodowe – globalna i lokalna perspektywa TP – o czym pamiętać?
Główna zasada gry jest ta sama Międzynarodowe grupy mogą zarządzać tematem cen transferowych na dwa sposoby – centralnie oraz lokalnie. Niezależnie od wyboru podejścia, podstawowa zasada cen transferowych...
Centralizacja prac z obszaru cen transferowych dla grup międzynarodowych - czy (i dlaczego) warto.
Czy z perspektywy całej grupy korzystne jest samodzielne wypełnianie obowiązków TP przez każdy z podmiotów? A może lepszym podejściem jest wywiązanie się grupy z obowiązków TP w sposób zcentralizowany,...
Projekty OZE i usuwanie azbestu w JST
Interpretacja ogólna MF: Projekty OZE i usuwanie azbestu w JST poza VAT, ale też bez wstecznej korekty rozliczeń W ślad za wydanymi w ubiegłym roku wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącymi gminnych...
Widmo kart paliwowych nie powinno straszyć ładujących pojazdy elektryczne
Ładowanie pojazdu elektrycznego w sieci punktów ładowania, do których użytkownik ma dostęp na podstawie abonamentu zawartego ze spółką inną niż operator punktu ładowania, oznacza, że zużyta energia elektryczna...
Rozwój elektromobilności a podatki
Od 13 kwietnia br. obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (AFIR) nr 2023/1804 dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych, zastępujące dyrektywę 2014/94/UE. Celem AFIR jest...
Przełomowy wyrok NSA: Dobrze opisany przelew jako skuteczne złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania
27 marca Naczelny Sąd Administracyjny opublikował pisemne uzasadnienie wyroku, dotyczącego wyboru formy opodatkowania, który zapadł 22 lutego 2024 r. (sygn. akt II FSK 710/21). Z wyroku tego wynika, że...
Działalność nierejestrowana w 2024 r. – wątpliwości pozostały
Na czym polega działalność nierejestrowana i kto może ją prowadzić? Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek zarejestrować swoją działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...
PIT od najmu za pośrednictwem platform internetowych w Polsce oraz obowiązki podatkowe w przypadku dochodów z najmu nieruchomości zagranicznych
Wynajem krótkoterminowy nieruchomości poprzez platformy internetowe staje się coraz popularniejszym sposobem zarabiania z uwagi na możliwość prostego dotarcia do potencjalnych najemców. O ile zawieranie...
Wszystko o przedstawicielu podatkowym
Przedstawiciel podatkowy to instytucja przewidziana przez ustawę o podatku od towarów i usług.   Jego zadaniem jest wsparcie podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością, są zobligowane do rozliczenia...
Ceny transferowe – trampolina do rozwoju biznesu
Dziś przedstawiamy już czwarty, ostatni wpis z naszego cyklu nt. cen transferowych. Z poprzednich wpisów wiesz już czym są (i na pewno czym nie są) ceny transferowe, kim są podmioty powiązane i jak ocenić,...
Skąd wiadomo kiedy ceny są rynkowe?
Nadrzędną zasadą cen transferowych jest zasada ceny rynkowej (arm’s length principle). Stosowanie tej zasady przez podmioty powiązane jest gwarancją, że współpracują one na równych prawach co inne podmioty...
VAT od usług w obrocie międzynarodowym – ważny wyrok TSUE
W dniu 13 czerwca 2024 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-533/22, dotyczącej interpretacji przepisów o podatku od wartości dodanej (VAT) w kontekście określenia...
Podgrzewanie sporu o VAT od nielegalnego poboru
Choć w Polsce od wielu lat przyjęło się stanowisko, zgodnie z którym nielegalny pobór energii lub ciepła nie jest czynnością opodatkowaną VAT, ponieważ obciążenie nieuczciwych odbiorców ma charakter odszkodowawczy,...
DAC7 – polskie przepisy nakładające nowe obowiązki na platformy cyfrowe w końcu przyjęte
6 czerwca 2024 r. Senat, nie wnosząc żadnych poprawek, przyjął tekst nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw i przekazał ją do podpisu Prezydenta....
Nie każda spółka musi opodatkowywać swoje budowle
U wielu podatników pokutuje podejście, że wszystkie budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (PON). Może to być efektem ich doświadczeń z fiskusem....
Terminale kolejowe wciąż bez zwolnienia z podatku od nieruchomości
Od 2022 r. istotnie zmieniło się zwolnienie dla infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości (PON). Z jednej strony zakres zwolnienia został zawężony, praktycznie wyłączając z niego prywatne bocznice...
REIT-y w Polsce: Szansa na rozwój rynku nieruchomości
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło założenia do ustawy wprowadzającej REIT-y (czyli SINN-y – spółki inwestujące w najem nieruchomości), co stanowi kolejną próbę regulacji tej kwestii w ciągu...
Korekty cen transferowych: globalne wyzwanie, krajowe obowiązki
Korekty cen transferowych (korekty TP) stanowią złożony i obszerny temat, a ich prawidłowe rozliczenie jest kluczowe. Przed dokonaniem korekt należy uwzględnić perspektywę obu stron transakcji. Dlaczego...
Rozliczenia międzynarodowe – globalna i lokalna perspektywa TP – o czym pamiętać?
Główna zasada gry jest ta sama Międzynarodowe grupy mogą zarządzać tematem cen transferowych na dwa sposoby – centralnie oraz lokalnie. Niezależnie od wyboru podejścia, podstawowa zasada cen transferowych...
Centralizacja prac z obszaru cen transferowych dla grup międzynarodowych - czy (i dlaczego) warto.
Czy z perspektywy całej grupy korzystne jest samodzielne wypełnianie obowiązków TP przez każdy z podmiotów? A może lepszym podejściem jest wywiązanie się grupy z obowiązków TP w sposób zcentralizowany,...
Projekty OZE i usuwanie azbestu w JST
Interpretacja ogólna MF: Projekty OZE i usuwanie azbestu w JST poza VAT, ale też bez wstecznej korekty rozliczeń W ślad za wydanymi w ubiegłym roku wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącymi gminnych...
Widmo kart paliwowych nie powinno straszyć ładujących pojazdy elektryczne
Ładowanie pojazdu elektrycznego w sieci punktów ładowania, do których użytkownik ma dostęp na podstawie abonamentu zawartego ze spółką inną niż operator punktu ładowania, oznacza, że zużyta energia elektryczna...
Rozwój elektromobilności a podatki
Od 13 kwietnia br. obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (AFIR) nr 2023/1804 dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych, zastępujące dyrektywę 2014/94/UE. Celem AFIR jest...
Przełomowy wyrok NSA: Dobrze opisany przelew jako skuteczne złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania
27 marca Naczelny Sąd Administracyjny opublikował pisemne uzasadnienie wyroku, dotyczącego wyboru formy opodatkowania, który zapadł 22 lutego 2024 r. (sygn. akt II FSK 710/21). Z wyroku tego wynika, że...
Działalność nierejestrowana w 2024 r. – wątpliwości pozostały
Na czym polega działalność nierejestrowana i kto może ją prowadzić? Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek zarejestrować swoją działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...
PIT od najmu za pośrednictwem platform internetowych w Polsce oraz obowiązki podatkowe w przypadku dochodów z najmu nieruchomości zagranicznych
Wynajem krótkoterminowy nieruchomości poprzez platformy internetowe staje się coraz popularniejszym sposobem zarabiania z uwagi na możliwość prostego dotarcia do potencjalnych najemców. O ile zawieranie...
Wszystko o przedstawicielu podatkowym
Przedstawiciel podatkowy to instytucja przewidziana przez ustawę o podatku od towarów i usług.   Jego zadaniem jest wsparcie podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością, są zobligowane do rozliczenia...
Ceny transferowe – trampolina do rozwoju biznesu
Dziś przedstawiamy już czwarty, ostatni wpis z naszego cyklu nt. cen transferowych. Z poprzednich wpisów wiesz już czym są (i na pewno czym nie są) ceny transferowe, kim są podmioty powiązane i jak ocenić,...
Skąd wiadomo kiedy ceny są rynkowe?
Nadrzędną zasadą cen transferowych jest zasada ceny rynkowej (arm’s length principle). Stosowanie tej zasady przez podmioty powiązane jest gwarancją, że współpracują one na równych prawach co inne podmioty...