Stanowisko TSUE w sporze o zwrot nadpłaconego podatku VAT wynikającego z zastosowania błędnej, zawyżonej stawki przy sprzedaży na rzecz konsumentów
8 grudnia 2022 r. Trybunał Sprawiedliwość Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku w sprawie C-378/21 P GmbH v Finanzamt Österreich zajął stanowisko w kwestii możliwości zwrotu nadpłaconego przez podatnika podatku...
Rzecznik generalna TSUE daje wskazówki w sprawie opodatkowania VAT nielegalnego poboru energii – opinia w sprawie C-677/21 Fluvius Antwerpen
W dniu 12 stycznia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię rzecznik generalnej J.Kokott, w której stwierdza ona, że w świetle przepisów Dyrektywy VAT nielegalny pobór energii...
Pakiet unijnych zmian VAT in the Digital Age (ViDA) cz. 5
Dodatkowe obowiązki w obszarze VAT dla platform cyfrowych (platform economy) działających w obszarze usług krótkoterminowego wynajmu zakwaterowania lub usług przewozu osób. Jednym ze strategicznych celów...
Zmiany dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji
1 stycznia 2023 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, które wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie...
Zasady dokonywania korekt – czy wyroki NSA zmienią praktykę stosowania kursu walut?
Wyróżniamy dwa rodzaje korekt – in plus, które zwiększają przychód lub zmniejszają koszty uzyskania przychodów oraz in minus, które zmniejszają przychód lub zwiększają koszty uzyskania przychodów. Sposób...
NSA korzystnie o kosztach uzyskania przychodów przy sprzedaży przedmiotu aportu
Sprzedając składnik majątku warto sprawdzić w jaki sposób był nabyty, bo w zależności od trybu nabycia, różnie będzie ustalany koszt podatkowy. Do niedawna wątpliwości podatników budziło ustalenie kosztów...
Sprzedaż udziałów – jak ustalić wartość rynkową?
Transakcje kapitałowe, choć występują w obrocie gospodarczym od lat, budzą wątpliwości podatników, którzy mierzą się z cenami transferowymi. Do tej kategorii należy sprzedaż udziałów pomiędzy podmiotami...
Jeszcze tylko Master File...
Niestety dla niektórych Podatników początek roku wcale nie oznacza odpoczynku po wymagającym i obfitym w tematykę cen transferowych grudniu, a wręcz może narzucać konieczność dopełnienia kolejnych czynności....
Opłata licencyjna nie zawsze kalkulowana jako procent od przychodów ze sprzedaży
Prawidłowe podejście do ustalenia wynagrodzenia z tytułu udostępnienia danej wartości niematerialnej wymaga nie tylko analizy aspektów prawnych związanych z danym aktywem, ale również przeprowadzenia analizy...
Jaki PIT od służbowych elektryków?
Co raz więcej firm decyduje się na modernizację floty samochodowej w kierunku samochodów elektrycznych. Elektryfikacja flot to proces, który trwa, ale wciąż ma ogromny potencjał wzrostu. Wynika to z oczekiwań...
Komisja zamierza zakazać obrotu produktami wytwarzanymi z wykorzystaniem pracy przymusowej
Komisja Europejska zaproponowała projekt rozporządzenia, które ma wyeliminować produkty wytwarzane z wykorzystaniem pracy przymusowej z rynku UE i tym samym zwiększyć wkład w zwalczanie pracy przymusowej...
CBAM dotknie kolejne branże i będzie egzekwowany przez specjalny urząd
Katalog towarów objętych granicznym podatkiem węglowym (CBAM) został rozszerzony. To efekt akceptacji przez Parlament Europejski zmienionej wersji projektu rozporządzenia dotyczącego tej opłaty. Zgodnie...
Jaki PIT od służbowych elektryków?
Co raz więcej firm decyduje się na modernizację floty samochodowej w kierunku samochodów elektrycznych. Elektryfikacja flot to proces, który trwa, ale wciąż ma ogromny potencjał wzrostu. Wynika to z oczekiwań...
Święta, święta i… podatek?
Większość pracodawców decyduje się przekazać pracownikom prezenty z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Mogą one być przekazane w formie rzeczowej albo jako dodatkowe świadczenie pieniężne. Nierzadko upominki...
Dywidendy z zagranicy – w jakiej wysokości odliczyć pobrany podatek u źródła?
Powoli zbliża się termin, w którym podatnicy po raz kolejny zobowiązani będą do zadeklarowania swoich dochodów w rocznych zeznaniach podatkowych PIT. Wielu z nich otrzymuje dywidendy z zagranicy. Dywidendy...
Stanowisko TSUE w sporze o zwrot nadpłaconego podatku VAT wynikającego z zastosowania błędnej, zawyżonej stawki przy sprzedaży na rzecz konsumentów
8 grudnia 2022 r. Trybunał Sprawiedliwość Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku w sprawie C-378/21 P GmbH v Finanzamt Österreich zajął stanowisko w kwestii możliwości zwrotu nadpłaconego przez podatnika podatku...
Rzecznik generalna TSUE daje wskazówki w sprawie opodatkowania VAT nielegalnego poboru energii – opinia w sprawie C-677/21 Fluvius Antwerpen
W dniu 12 stycznia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię rzecznik generalnej J.Kokott, w której stwierdza ona, że w świetle przepisów Dyrektywy VAT nielegalny pobór energii...
Pakiet unijnych zmian VAT in the Digital Age (ViDA) cz. 5
Dodatkowe obowiązki w obszarze VAT dla platform cyfrowych (platform economy) działających w obszarze usług krótkoterminowego wynajmu zakwaterowania lub usług przewozu osób. Jednym ze strategicznych celów...
Zmiany dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji
1 stycznia 2023 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, które wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie...
Zasady dokonywania korekt – czy wyroki NSA zmienią praktykę stosowania kursu walut?
Wyróżniamy dwa rodzaje korekt – in plus, które zwiększają przychód lub zmniejszają koszty uzyskania przychodów oraz in minus, które zmniejszają przychód lub zwiększają koszty uzyskania przychodów. Sposób...
NSA korzystnie o kosztach uzyskania przychodów przy sprzedaży przedmiotu aportu
Sprzedając składnik majątku warto sprawdzić w jaki sposób był nabyty, bo w zależności od trybu nabycia, różnie będzie ustalany koszt podatkowy. Do niedawna wątpliwości podatników budziło ustalenie kosztów...
Sprzedaż udziałów – jak ustalić wartość rynkową?
Transakcje kapitałowe, choć występują w obrocie gospodarczym od lat, budzą wątpliwości podatników, którzy mierzą się z cenami transferowymi. Do tej kategorii należy sprzedaż udziałów pomiędzy podmiotami...
Jeszcze tylko Master File...
Niestety dla niektórych Podatników początek roku wcale nie oznacza odpoczynku po wymagającym i obfitym w tematykę cen transferowych grudniu, a wręcz może narzucać konieczność dopełnienia kolejnych czynności....
Opłata licencyjna nie zawsze kalkulowana jako procent od przychodów ze sprzedaży
Prawidłowe podejście do ustalenia wynagrodzenia z tytułu udostępnienia danej wartości niematerialnej wymaga nie tylko analizy aspektów prawnych związanych z danym aktywem, ale również przeprowadzenia analizy...
Jaki PIT od służbowych elektryków?
Co raz więcej firm decyduje się na modernizację floty samochodowej w kierunku samochodów elektrycznych. Elektryfikacja flot to proces, który trwa, ale wciąż ma ogromny potencjał wzrostu. Wynika to z oczekiwań...
Komisja zamierza zakazać obrotu produktami wytwarzanymi z wykorzystaniem pracy przymusowej
Komisja Europejska zaproponowała projekt rozporządzenia, które ma wyeliminować produkty wytwarzane z wykorzystaniem pracy przymusowej z rynku UE i tym samym zwiększyć wkład w zwalczanie pracy przymusowej...
CBAM dotknie kolejne branże i będzie egzekwowany przez specjalny urząd
Katalog towarów objętych granicznym podatkiem węglowym (CBAM) został rozszerzony. To efekt akceptacji przez Parlament Europejski zmienionej wersji projektu rozporządzenia dotyczącego tej opłaty. Zgodnie...
Jaki PIT od służbowych elektryków?
Co raz więcej firm decyduje się na modernizację floty samochodowej w kierunku samochodów elektrycznych. Elektryfikacja flot to proces, który trwa, ale wciąż ma ogromny potencjał wzrostu. Wynika to z oczekiwań...
Święta, święta i… podatek?
Większość pracodawców decyduje się przekazać pracownikom prezenty z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Mogą one być przekazane w formie rzeczowej albo jako dodatkowe świadczenie pieniężne. Nierzadko upominki...
Dywidendy z zagranicy – w jakiej wysokości odliczyć pobrany podatek u źródła?
Powoli zbliża się termin, w którym podatnicy po raz kolejny zobowiązani będą do zadeklarowania swoich dochodów w rocznych zeznaniach podatkowych PIT. Wielu z nich otrzymuje dywidendy z zagranicy. Dywidendy...