Wycofanie towaru, a następnie sprzedaż lub zniszczenie nie wymaga korekty VAT naliczonego – wyrok TSUE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w wyroku z 4 maja 2023 r. w sprawie C-127/22 „Balgarska telekomunikatsionna kompania” (dalej: Spółka) rozstrzygnął, czy wycofanie towarów niezdatnych...
Wynajem trwale zainstalowanego wyposażenia i urządzeń w ramach dzierżawy budynku jako świadczenie stanowiące jedno zdarzenie gospodarcze podlegające zwolnieniu z VAT – wyrok TSUE
W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 4 maja 2023 r. w sprawie C 516/21 (Y) TSUE podjął się interpretacji dyrektywy VAT[1] w odniesieniu do wynajmu trwale zainstalowanego...
Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej (zdigitalizowanej), a prawo do odliczenia VAT
22 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził prawo do odliczenia VAT wynikające z faktur VAT przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej...
Stosowanie certyfikatów rezydencji już niedługo bez specjalnych zasad COVIDowych
2 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Informowaliśmy Państwa o tym fakcie w kontekście...
Polska Spółka Holdingowa: sądy administracyjne po stronie podatników, jednak zwolnienia holdingowe dla spółek giełdowych nadal pod znakiem zapytania
Na początku marca WSA w Poznaniu i Warszawie uchyliły interpretacje Dyrektora KIS, w których  odmówiono podatnikom stosowania  preferencji wynikających z przepisów o spółce holdingowej w 2022 roku, ponieważ...
Fundacja rodzinna, jej mienie i wpływ na opodatkowanie beneficjentów
Fundacja rodzinna ma za zadanie zarządzać majątkiem prywatnym, w tym także pomóc w zarządzaniu sukcesją. Podstawowym źródłem majątku fundacji jest fundator. W momencie tworzenia fundacji rodzinnej fundator...
Z jakich zwolnień z zakresu cen transferowych można skorzystać w odniesieniu do 2022 roku?
Na przestrzeni ostatnich lat przepisy podatkowe w zakresie cen transferowych zmieniane były w istotny sposób co najmniej kilka razy. Przy okazji pojawiających się nowych obowiązków ewoluował również szereg...
Benchmark do zadań specjalnych
Ceny transferowe – czyli podstawowe zastosowanie analizy cen transferowych Analiza cen transferowych jest narzędziem pozwalającym na weryfikację, czy warunki ustalane w transakcjach między podmiotami powiązanymi...
Mechanizm safe harbour w największych gospodarkach świata
Coraz więcej państw wprowadza mechanizmy związane z bezpieczną przystanią (tzw. safe harbour). Jest to dla podatników znaczne ułatwienie w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi. Wśród największych gospodarek...
Jaki PIT od służbowych elektryków?
Co raz więcej firm decyduje się na modernizację floty samochodowej w kierunku samochodów elektrycznych. Elektryfikacja flot to proces, który trwa, ale wciąż ma ogromny potencjał wzrostu. Wynika to z oczekiwań...
Komisja zamierza zakazać obrotu produktami wytwarzanymi z wykorzystaniem pracy przymusowej
Komisja Europejska zaproponowała projekt rozporządzenia, które ma wyeliminować produkty wytwarzane z wykorzystaniem pracy przymusowej z rynku UE i tym samym zwiększyć wkład w zwalczanie pracy przymusowej...
CBAM dotknie kolejne branże i będzie egzekwowany przez specjalny urząd
Katalog towarów objętych granicznym podatkiem węglowym (CBAM) został rozszerzony. To efekt akceptacji przez Parlament Europejski zmienionej wersji projektu rozporządzenia dotyczącego tej opłaty. Zgodnie...
Ważna interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną, zgodnie z którą zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części, w jakiej powinny być one sfinansowane...
Punkty kafeteryjne a przychód pracownika
Z roku na rok wzrasta pula benefitów, które pracodawcy oferują swoim pracownikom. Jednym z najpopularniejszych są systemy kafeteryjne. Pracodawca przyznaje pracownikowi punkty, a ten – w ramach katalogu...
Przepisy covidowe nie zawiesiły biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych
Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 27 marca 2023 r. (I FPS 2/22) uznał, że przepisy ustawy covidowej zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego nie dotyczyły przedawnienia zobowiązań podatkowych....
Wycofanie towaru, a następnie sprzedaż lub zniszczenie nie wymaga korekty VAT naliczonego – wyrok TSUE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w wyroku z 4 maja 2023 r. w sprawie C-127/22 „Balgarska telekomunikatsionna kompania” (dalej: Spółka) rozstrzygnął, czy wycofanie towarów niezdatnych...
Wynajem trwale zainstalowanego wyposażenia i urządzeń w ramach dzierżawy budynku jako świadczenie stanowiące jedno zdarzenie gospodarcze podlegające zwolnieniu z VAT – wyrok TSUE
W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 4 maja 2023 r. w sprawie C 516/21 (Y) TSUE podjął się interpretacji dyrektywy VAT[1] w odniesieniu do wynajmu trwale zainstalowanego...
Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej (zdigitalizowanej), a prawo do odliczenia VAT
22 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził prawo do odliczenia VAT wynikające z faktur VAT przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej...
Stosowanie certyfikatów rezydencji już niedługo bez specjalnych zasad COVIDowych
2 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Informowaliśmy Państwa o tym fakcie w kontekście...
Polska Spółka Holdingowa: sądy administracyjne po stronie podatników, jednak zwolnienia holdingowe dla spółek giełdowych nadal pod znakiem zapytania
Na początku marca WSA w Poznaniu i Warszawie uchyliły interpretacje Dyrektora KIS, w których  odmówiono podatnikom stosowania  preferencji wynikających z przepisów o spółce holdingowej w 2022 roku, ponieważ...
Fundacja rodzinna, jej mienie i wpływ na opodatkowanie beneficjentów
Fundacja rodzinna ma za zadanie zarządzać majątkiem prywatnym, w tym także pomóc w zarządzaniu sukcesją. Podstawowym źródłem majątku fundacji jest fundator. W momencie tworzenia fundacji rodzinnej fundator...
Z jakich zwolnień z zakresu cen transferowych można skorzystać w odniesieniu do 2022 roku?
Na przestrzeni ostatnich lat przepisy podatkowe w zakresie cen transferowych zmieniane były w istotny sposób co najmniej kilka razy. Przy okazji pojawiających się nowych obowiązków ewoluował również szereg...
Benchmark do zadań specjalnych
Ceny transferowe – czyli podstawowe zastosowanie analizy cen transferowych Analiza cen transferowych jest narzędziem pozwalającym na weryfikację, czy warunki ustalane w transakcjach między podmiotami powiązanymi...
Mechanizm safe harbour w największych gospodarkach świata
Coraz więcej państw wprowadza mechanizmy związane z bezpieczną przystanią (tzw. safe harbour). Jest to dla podatników znaczne ułatwienie w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi. Wśród największych gospodarek...
Jaki PIT od służbowych elektryków?
Co raz więcej firm decyduje się na modernizację floty samochodowej w kierunku samochodów elektrycznych. Elektryfikacja flot to proces, który trwa, ale wciąż ma ogromny potencjał wzrostu. Wynika to z oczekiwań...
Komisja zamierza zakazać obrotu produktami wytwarzanymi z wykorzystaniem pracy przymusowej
Komisja Europejska zaproponowała projekt rozporządzenia, które ma wyeliminować produkty wytwarzane z wykorzystaniem pracy przymusowej z rynku UE i tym samym zwiększyć wkład w zwalczanie pracy przymusowej...
CBAM dotknie kolejne branże i będzie egzekwowany przez specjalny urząd
Katalog towarów objętych granicznym podatkiem węglowym (CBAM) został rozszerzony. To efekt akceptacji przez Parlament Europejski zmienionej wersji projektu rozporządzenia dotyczącego tej opłaty. Zgodnie...
Ważna interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną, zgodnie z którą zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części, w jakiej powinny być one sfinansowane...
Punkty kafeteryjne a przychód pracownika
Z roku na rok wzrasta pula benefitów, które pracodawcy oferują swoim pracownikom. Jednym z najpopularniejszych są systemy kafeteryjne. Pracodawca przyznaje pracownikowi punkty, a ten – w ramach katalogu...
Przepisy covidowe nie zawiesiły biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych
Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 27 marca 2023 r. (I FPS 2/22) uznał, że przepisy ustawy covidowej zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego nie dotyczyły przedawnienia zobowiązań podatkowych....