TSUE w sprawie klasyfikacji VAT transakcji sprzedaży nieruchomości komercyjnych
Kwestia opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości komercyjnych, a dokładnie ich klasyfikacji do kategorii zorganizowanej części przedsiębiorstwa (których sprzedaż nie jest objęta VAT ale podlega opodatkowaniu...
Udzielenie licencji i jak prawidłowo rozliczyć obowiązek podatkowy w VAT
Galopujący postęp technologiczny oraz coraz to nowe wyzwania stawiane przed przedstawicielami biznesu, zmuszają przedsiębiorstwa do wdrażania oraz korzystania z nowoczesnych rozwiązań IT oferowanych na...
Obowiązkowy KSeF najprawdopodobniej od 1 stycznia 2024 roku
Zgodnie z projektem decyzji Rady UE termin obowiązkowego wdrożenia w Polsce tzw. faktur ustrukturyzowanych wystawianych i odbieranych w systemie KSeF ma zostać przesunięty na 1 stycznia 2024 roku. Ostatecznie...
CIT estoński w pytaniach i odpowiedziach
Czy „CIT estoński” jest dobrym rozwiązaniem? Jakie korzyści podatkowe daje ten model opodatkowania? Główną korzyścią wynikającą ze stosowania tego modelu opodatkowania jest odroczenie momentu zapłaty podatku...
Obniżona stawka odsetek za zwłokę również od zaległych zaliczek na CIT
31 maja 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki dotyczące możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (50% stawki podstawowej) w przypadku dobrowolnie...
Wartość majątku w przypadku podziału lub łączenia spółek a ustalenie przychodu podatkowego
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 28 kwietnia 2022 r. (sygn. II FSK 2031/19) orzekł, że pod pojęciem wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c...
Projekt zmian w CIT – uproszczenia dla transakcji rajowych
Wczoraj na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmian w ustawie o CIT mający na celu uproszczenie i dostosowanie do aktualnej sytuacji gospodarczej przepisów wprowadzonych m.in. w ramach...
Nie każda korekta cen transakcyjnych jest korektą cen transferowych
Nie każda korekta cen transakcyjnych jest korektą cen transferowych Podmioty powiązane często stosują we wzajemnych rozliczeniach korekty cen transakcyjnych. Na gruncie podatku CIT odmiennie ujmowana jest...
MF zapowiada uproszczenia zasad dokumentowania transakcji rajowych
Wiceminister finansów Artur Soboń w ostatnich dniach zapowiedział zmiany w CIT mające na celu uproszczenia i rozwiązania dopasowane do aktualnej sytuacji gospodarczej. Ministerstwo Finansów proponuje między...
Cost segregation w branży OZE – zasada 1:1
Każda kompleksowa inwestycja powinna być profesjonalnie rozliczona dla celów podatkowych. Dotyczy to również projektów realizowanych w branży OZE, zwłaszcza farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Celem...
Graniczny podatek węglowy – nowe obowiązki importerów towarów
Zgodnie z planami, od 1 stycznia 2023 r. mają obowiązywać nowe regulacje w zakresie podatku z tytułu importu określonej kategorii towarów spoza UE – tzw. granicznego podatku węglowego. Przepisy wynikają...
Projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw
23 lutego Komisja Europejska zaprezentowała projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Komisja, biorąc pod uwagę rozmiar europejskiej gospodarki,...
Zagraniczne zarobki trzeba rozliczać na nowych zasadach
Osoby świadczące pracę w Polsce na rzecz pracodawców z zagranicy samodzielnie obliczają i opłacają zaliczki na PIT. Zarówno „stary” Polski Ład, jak i jego nowelizacja wprowadzają modyfikacje w sposobie...
Dochody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych - co z oświadczeniem PIT-2?
Zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego Tzw. Polski Ład, czyli ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...
Gruntowna korekta Polskiego Ładu: planowane zmiany w zakresie PIT
24 marca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza istotne modyfikacje do tzw....
TSUE w sprawie klasyfikacji VAT transakcji sprzedaży nieruchomości komercyjnych
Kwestia opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości komercyjnych, a dokładnie ich klasyfikacji do kategorii zorganizowanej części przedsiębiorstwa (których sprzedaż nie jest objęta VAT ale podlega opodatkowaniu...
Udzielenie licencji i jak prawidłowo rozliczyć obowiązek podatkowy w VAT
Galopujący postęp technologiczny oraz coraz to nowe wyzwania stawiane przed przedstawicielami biznesu, zmuszają przedsiębiorstwa do wdrażania oraz korzystania z nowoczesnych rozwiązań IT oferowanych na...
Obowiązkowy KSeF najprawdopodobniej od 1 stycznia 2024 roku
Zgodnie z projektem decyzji Rady UE termin obowiązkowego wdrożenia w Polsce tzw. faktur ustrukturyzowanych wystawianych i odbieranych w systemie KSeF ma zostać przesunięty na 1 stycznia 2024 roku. Ostatecznie...
CIT estoński w pytaniach i odpowiedziach
Czy „CIT estoński” jest dobrym rozwiązaniem? Jakie korzyści podatkowe daje ten model opodatkowania? Główną korzyścią wynikającą ze stosowania tego modelu opodatkowania jest odroczenie momentu zapłaty podatku...
Obniżona stawka odsetek za zwłokę również od zaległych zaliczek na CIT
31 maja 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki dotyczące możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (50% stawki podstawowej) w przypadku dobrowolnie...
Wartość majątku w przypadku podziału lub łączenia spółek a ustalenie przychodu podatkowego
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 28 kwietnia 2022 r. (sygn. II FSK 2031/19) orzekł, że pod pojęciem wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c...
Projekt zmian w CIT – uproszczenia dla transakcji rajowych
Wczoraj na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmian w ustawie o CIT mający na celu uproszczenie i dostosowanie do aktualnej sytuacji gospodarczej przepisów wprowadzonych m.in. w ramach...
Nie każda korekta cen transakcyjnych jest korektą cen transferowych
Nie każda korekta cen transakcyjnych jest korektą cen transferowych Podmioty powiązane często stosują we wzajemnych rozliczeniach korekty cen transakcyjnych. Na gruncie podatku CIT odmiennie ujmowana jest...
MF zapowiada uproszczenia zasad dokumentowania transakcji rajowych
Wiceminister finansów Artur Soboń w ostatnich dniach zapowiedział zmiany w CIT mające na celu uproszczenia i rozwiązania dopasowane do aktualnej sytuacji gospodarczej. Ministerstwo Finansów proponuje między...
Cost segregation w branży OZE – zasada 1:1
Każda kompleksowa inwestycja powinna być profesjonalnie rozliczona dla celów podatkowych. Dotyczy to również projektów realizowanych w branży OZE, zwłaszcza farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Celem...
Graniczny podatek węglowy – nowe obowiązki importerów towarów
Zgodnie z planami, od 1 stycznia 2023 r. mają obowiązywać nowe regulacje w zakresie podatku z tytułu importu określonej kategorii towarów spoza UE – tzw. granicznego podatku węglowego. Przepisy wynikają...
Projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw
23 lutego Komisja Europejska zaprezentowała projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Komisja, biorąc pod uwagę rozmiar europejskiej gospodarki,...
Zagraniczne zarobki trzeba rozliczać na nowych zasadach
Osoby świadczące pracę w Polsce na rzecz pracodawców z zagranicy samodzielnie obliczają i opłacają zaliczki na PIT. Zarówno „stary” Polski Ład, jak i jego nowelizacja wprowadzają modyfikacje w sposobie...
Dochody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych - co z oświadczeniem PIT-2?
Zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego Tzw. Polski Ład, czyli ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...
Gruntowna korekta Polskiego Ładu: planowane zmiany w zakresie PIT
24 marca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza istotne modyfikacje do tzw....