Krajowa Administracja Skarbowa weryfikuje, czy cena za mieszkanie, które kupił podatnik z rynku wtórnego, nie jest zaniżona.

Jeśli cena w porównaniu do cen rynkowych jest zaniżona, to urząd skarbowy może zażądać dopłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przypomnijmy, że podatek od zakupu nieruchomości płaci kupujący. Dotyczy to dwóch przypadków:

  • zakupu na rynku wtórnym (stawka 2 proc.);
  • zakupu szóstego i kolejnego mieszkania w jednej inwestycji na rynku pierwotnym, czyli od dewelopera (stawka 6 proc.).

Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa nieruchomości. Określa się ją na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów (art. 6 ust. 2 ustawy o PCC).

Jeśli organ oceni, że wartość nieruchomości nie odpowiada wartości rynkowej, to wzywa podatnika do jej podwyższenia lub obniżenia.

Jednakże, jeśli podatnik w terminie 14 dni nie zmieni wartości lub poda wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy powołuje biegłego lub określa ją na podstawie wyceny rzeczoznawcy przedłożonej przez podatnika. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 proc. od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

*****

#WIĘCEJ w artykule z komentarzem Rafała Krana na stronie Business Insider >
https://businessinsider.com.pl/prawo/podatki/kupiles-mieszkanie-ministerstwo-tlumaczy-co-weryfikuje-fiskus/q8nxc39.