MDDP dołączyła do akcji #RatujBiznes prowadzonej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Nasi specjaliści będą pro publico bono świadczyć pomoc prawno-podatkową przedsiębiorcom z sektora MŚP dotkniętych obecną sytuacją gospodarczą spowodowaną koronawirusem. Będą pomagać przy wypełnianiu i składaniu wniosków o wsparcie.

Cel akcji

Akcja ma na celu informowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców o przysługujących im instrumentach wsparcia w zakresie należności publicznoprawnych oraz udzielanie im pro bono pomocy prawnej w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o wsparcie. Dzięki pomocy kancelarii prawnych i podatkowych zaangażowanych w akcję przedsiębiorcy mają szansę na uzyskanie pomocy bez zwłoki powodowanej wezwaniami do uzupełnienia braków formalnych, odrzuceniem pierwotnie złożonych wniosków i konieczności ponownego złożenia itp.

Jak pomagać?

Świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcom odbywa się zdalnie przy użyciu telefonu, e-maila, połączeń wideo, komunikatorów internetowych itp. Zasadą jest, iż pomoc/konsultacje/asysta/doradztwo w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o pomoc jest nieodpłatna. Pomoc w ramach #RatujBiznes nie dotyczy wszelkich pozostałych kwestii (na przykład rozliczeń z kontrahentami, stosunków pracodawca – pracownik, zmiany umów, postępowań restrukturyzacyjnych itp.). Kancelarie i doradcy biorący udział w akcji mogą odmówić nieodpłatnej pomocy innej niż przygotowanie i złożenie wniosków o środki pomocowe. Wszelkie inne działania oraz ewentualne wynagrodzenie z tytułu ich świadczenia ustala kancelaria/ firma doradcza z danym przedsiębiorcą. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest wyłącznie inicjatorem i organizatorem akcji #RatujBiznes, nie jest podmiotem pośredniczącym, pełnomocnikiem lub jakimkolwiek innym podmiotem, który może zostać uwzględniony w relacjach pomiędzy firmą oferującą pomoc a przedsiębiorcami, na rzecz których będą świadczone nieodpłatne usługi prawne.

Kancelaria/ firma doradcza ustala również z danym przedsiębiorcą, czy będzie ona występować jako pełnomocnik przedsiębiorcy. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw rekomenduje podpisywanie i składanie wniosków przez samych przedsiębiorców. Jednak ustalenia pomiędzy kancelarią/ firmą doradczą a przedsiębiorcą korzystającym z nieodpłatnej pomocy mogą być odmienne od rekomendowanych.