Konferencja „Podatki i opłaty lokalne”, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023 to konferencja z cyklu należącego do TORUŃSKIEGO PRZEGLĄDU ORZECZNICTWA PODATKOWEGO.

Wydarzenie organizuje Katedra Prawa Finansów Publicznych UMK. Formuła konferencji tradycyjnie polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych orzeczeń sądów. W konferencji udział weźmie szerokie grono referentów m.in. sędziowie, radcowie prawni, doradcy podatkowi, pracownicy naukowi, którzy zapewnią wielopłaszczyznową analizę orzecznictwa.

Rafał Kran, doradca podatkowy i starszy menedżer, ekspert w zakresie podatku od nieruchomości w MDDP omówi problem wynajmowana nieruchomość mieszkalna a zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej (wyrok NSA z 23.01.2020 r. II FSK 1252/19, wyrok WSA we Wrocławiu z 25.05.2022 r. I SA/Wr 248/21, nieprawomocne).

Podczas konferencji zostanie także omówiona także jedna z najważniejszych spraw tego roku – pytanie prawne do TSUE dot.
zwolnienia kolejowego (pojęcie „infrastruktura kolejowa” i usługowa w latach 2017-2021) postawione przez WSA w Lublinie ( (wyrok WSA w Lublinie z 12.10.2022 r., I SA/Lu 300/22), w której pełnomocnikiem jest Rafał Kran. Będzie to pierwsza polska sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej związana z podatkiem od nieruchomości.

Zapraszamy do udziału w konferencji!

#WIĘCEJ szczegółów i rejestracja:
https://www.law.umk.pl/kpfp/konferencje/podatki-i-oplaty-lokalne-torunski-przeglad-orzecznictwa/