Ministerstwo zapowiada zmiany w ordynacji podatkowej

 

Ministerstwo Finansów kolejny raz obiecuje rozważyć likwidację przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

 

Tym samym Wiceminister Finansów poinformował, że popiera ideę kompleksowych zmian w ordynacji podatkowej. Według ekspertów przedsiębiorcy oczekują konkretnych rozwiązań, a praktyka organów podatkowych jest odmienna od deklaracji MF.

Jakub Warnieło, starszy menedżer, doradca podatkowy, szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych w MDDP, uważa wypowiedź wiceministra za niezadowalającą.

Przypomina, że to nie pierwsza zapowiedź zmian. Przedstawiony przez MF w 2022 r. projekt zmian w ordynacji podatkowej zakładał uchylenie art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej. MF uzasadniało wcześniej, że uchylenie przepisu pozwoli rozwiązać problem instrumentalnego wszczynania przez organy postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jednak w 2023 r. ówczesne kierownictwo resortu wycofało się z tych planów.

„Ministerstwo Finansów miało dużo czasu, by rozwiązać ten problem. Teraz potrzebne są zdecydowane działania ze strony MF oraz ustawodawcy. Ta odpowiedź MF z pewnością nie uspokoi podatników i nie zapowiada jednoznacznego rozwiązania tego problemu. Tymczasem wciąż powszechne są sytuacje, w których organy wszczynają postępowania karne skarbowe pod koniec standardowego upływu terminu przedawnienia tylko po to, by doprowadzić do zawieszenia biegu terminu przedawnienia i mieć więcej czasu na wydanie decyzji podatkowej. Później takie decyzje często uchylane są przez sądy administracyjne” – podkreśla nasz ekspert.

 

*****

#WIĘCEJ na stronie Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/podatki/beda-zmiany-w-ordynacji-podatkowej-zapowiedz-mf,525766.html.