Można oddać mniej fiskusowi

Przychody z najmu, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład, od 1 stycznia 2023 r. są opodatkowane ryczałtem. Nie ma możliwości stosowania innych form opodatkowania. Do 100 tys. zł stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc., a po przekroczeniu tej kwoty podatek wyliczany jest według stawki 12,5 proc.

Do 30 czerwca przepisy stanowiły, że limit 100 tys. zł dotyczy obojga małżonków. Od 1 lipca limit przychodów wzrósł do 200 tys. i odnosi się do małżonków posiadających wspólność majątkową, którzy złożyli oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu wspólnej nieruchomości przez jednego z nich. Podatek według stawki 12,5 proc. zapłacą dopiero od nadwyżki ponad 200 tys. zł.

Jeśli małżonkowie mają rozdzielność majątkową, każdy z nich opodatkowuje dochody z najmu oddzielnie. W takiej sytuacji każdy ma odrębny limit w wysokości 100 tys. zł ze stawką 8,5 proc. i dopiero po jego przekroczeniu płaci 12,5 proc. ryczałtu.

Anna Misiak, partner, doradca podatkowy, szefowa Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców w MDDP zauważa:

Od 1 lipca wzrósł limit przychodów z najmu opodatkowanych stawką 8,5 proc. Zmiana dotyczy jednak wyłącznie małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa i którzy mają wspólne nieruchomości oraz tylko jeden z nich opodatkowuje całość przychodów z najmu. Zmiana może mieć znaczenie dla tych małżonków, którzy osiągają wysokie przychody z najmu i już płacili 12,5 proc. podatku od nadwyżki ponad 100 tys. zł, pod warunkiem że uprzednio złożyli oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu przez jednego z nich. Na koniec roku będą mieli nadpłatę, którą rozliczą w zeznaniu rocznym.

******

#WIĘCEJ na ten temat w Gazecie Lekarskiej, nr 9/2023 >

https://papier.gazetalekarska.pl/pdf/Gazeta_Lekarska_09_2023.pdf.