Naczelny Sąd Administracyjny o wyłączaniu sędziego

3 kwietnia zapadła uchwała siedmiu sędziów NSA (sygn. I FPS 3/22) w sprawie, która dotyczy VAT. Rozstrzygnięcie to ma znaczenie dla wszystkich spraw podatkowych, które rozstrzyga NSA.

Rozstrzygnięcie NSA znacząco utrudnia możliwość zakwestionowania przez podatników niezawisłości i bezstronności sędziego w kontekście okoliczności związanych z jego powołaniem oraz postępowaniem po powołaniu.

Uchwała NSA potwierdza, że wniosek o zbadanie niezawisłości i bezstronności sędziego może być złożony jedynie w ściśle określonej procedurze, która stawia podatnikom bardzo rygorystyczne wymogi.

Termin na złożenie takiego wniosku wynosi tylko tydzień od otrzymania informacji o wyznaczeniu składu sędziowskiego. Wszelkie braki wniosku podatnika nie podlegają uzupełnieniu, a uchybienie temu terminowi bezpowrotnie zamyka drogę do zbadania tych kwestii przez sąd. We wniosku podatnicy muszą przedstawić dowody potwierdzające ich argumenty (a nie tylko uprawdopodobnić swoje stanowisko). Równie bezwarunkowa  jest procedura odwoławcza od niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w tym zakresie.

Taka restrykcyjna procedura wnioskowania o zbadanie niezawisłości i bezstronności sędziów została wprowadzona przez ustawodawcę w 2022 r. jako przepisy szczególne do standardowej procedury dotyczącej wniosku o wyłączenie sędziego. Patrząc zatem na treść przepisów – wydaje się, że NSA nie miał innego wyjścia i musiał wydać takie rozstrzygnięcie.

NSA w uzasadnieniu ustnym zasadnie zwrócił uwagę, że takie rygorystyczne rozwiązania prawne wprowadzone przez ustawodawcę budzą poważne wątpliwości co do ich zgodności z przepisami Konstytucji RP. Sąd administracyjny nie mógł jednak szerzej przenalizować tego zagadnienia, ponieważ jest to domeną Trybunału Konstytucyjnego.

Jakub Warnieło, Doradca podatkowy, Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych w MDDP.

___

#WIĘCEJ na ten temat:

https://www.pb.pl/firmy-latwo-nie-wyrzuca-neosedziow-1181888;

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8693378,nsa-wylaczanie-sedziego.html;

https://businessinsider.com.pl/prawo/podatki/wylaczenie-sedziego-powolanego-przez-nowa-krs-z-orzekania-wazna-uchwala-nsa/t076qmm.