Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za finanse, w tym zwłaszcza dyrektorzy finansowi i członkowie zarządu, mają wiele obowiązków do wypełnienia. Wśród nich są również obowiązki podatkowe. Należy pamiętać, że w zakres zadań związanych z obowiązkami podatkowymi wchodzą także zagadnienia dotyczące cen transferowych, które nierzadko bywają pomijane, a niosą ze sobą istotne ryzyka. Zwłaszcza tam, gdzie rozliczenia z podmiotami powiązanymi stanowią główną część biznesu prowadzoną przez przedsiębiorstwo.

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Magdaleny MarciniakAgnieszki Krzyżaniak z Zespołu Cen Transferowych MDDP na łamach Rzeczpospolitej.