Jak co roku polski ustawodawca nie zaskoczył – początek roku wiąże się dla podatników z wieloma zmianami podatkowymi. Pomimo, że w 2022 r. największą uwagę podatników skupiają nowe rozwiązania w zakresie podatków dochodowych (wprowadzone w ramach Polskiego Ładu), to również w ramach podatku VAT ustawodawca wprowadził liczne zmiany (w ramach których znajdują się również rewolucyjne zmiany systemowe). Do najważniejszych zmian w VAT w roku 2022 należą:

1. Uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

 • wejście w życie: 01.2022 r. (dobrowolne),
 • system umożliwia wystawianie faktur ustrukturyzowanych, ich przesyłanie oraz przechowywanie przy użyciu KSeF,
 • przejście na faktury ustrukturyzowane niesie ze sobą korzyści takie jak m.in. możliwość skorzystania z 40-dniowego terminu na zwrot VAT, rozliczania faktur korygujących in minus bez konieczności posiadania wymaganej dokumentacji, brak obowiązku przesyłania pliku JPK_FA na żądanie.

2. Zmiana zasad wystawiania faktur

 • wejście w życie: 01.2022 r.,
 • wprowadzone zmiany dotyczą wszystkich faktur, niezależnie od przyjętego sposobu fakturowania,
 • wydłużono termin, w jakim można wystawić fakturę przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi lub otrzymaniem całości lub części zapłaty – z 30 do 60 dni,
 • zrezygnowano z obowiązku umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto,
 • wyraz „duplikat”, „faktura korygująca” jak również wskazanie przyczyn korekty na wystawionych fakturach (korygujących) może być umieszczany dobrowolnie,
 • umożliwienie wystawienia zbiorczej faktury korygującej za dany okres na rzecz jednego odbiorcy, zarówno faktur dokumentujących poszczególne dostawy lub usługi, jak i korekty wszystkich dostaw i usług.

3. Wprowadzenie możliwości opodatkowanie usług finansowych  

 • wejście w życie: 01.2022 r.,
 • przed nowelizacją przepisy ustawy o VAT przewidywały, obligatoryjne zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT szeroko rozumianych usług finansowych (w tym m.in. usługi związane z udzielaniem pożyczek i kredytów),
 • obecnie możliwa jest rezygnacja ze stosowania zwolnień z opodatkowania usług finansowych i wybranie opodatkowywania VAT tych usług według stawki 23% (pod określonymi warunkami).

4. Obniżone stawki VAT

 • wejście w życie: 01.2022 r., planowane są również kolejne zmiany,
 • w okresie od stycznia do marca 2022 zastosowano obniżkę stawek VAT na dostawę następujących towarów: (i) gaz ziemny – obniżenie z 23% na 8%, (ii) energię elektryczną – z 23% na 5%, (iii) energię cieplną – z 23% na 8%.

 5. Grupy VAT

 • wejście w życie: 07.2022 r.,
 • nowe przepisy umożliwiają wspólne rozliczanie podatku VAT przez podmioty działające w ramach grupy VAT, w praktyce oznacza to, że (i) dostawa towarów i świadczenie usług pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy VAT nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT (ii) podmioty wchodzące w jej skład stają się jednym podatnikiem dla celów VAT (grupę VAT będzie reprezentował jej przedstawiciel).

6. Pozostałe wybrane zmiany

 1. umożliwienie składania deklaracji kwartalnych przez niektórych podatników opłacających ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),
 2. wprowadzenie dodatkowego terminu otrzymania zwrotu VAT – 15 dni przysługującego tzw. podatnikom bezgotówkowym stosującym kasy on-line,
 3. zniesienie obowiązku składania czynnego żalu przy wysyłaniu korekty JPK_VAT z deklaracją,
 4. obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE wyłącznie w formie elektronicznej i stosowania kas on-line przez sprzedawców, którzy biorą udział w systemie zwrotu podatku podróżnym,
 5. odmowa wydawania WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku, w dniu złożenia tego wniosku, będzie przedmiotem zawartego porozumienia inwestycyjnego,
 6. obowiązek zapewnienia współpracy kasy online z terminalem płatniczym, niewywiązanie się z tego obowiązku będzie zagrożone karą pieniężną w wysokości do 5000 zł (od 1 lipca 2022 r.).

 

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Tomasz Michalik Tomasz.Michalik@mddp.pl + 48 501 733 720
Janina Fornalik Janina.Fornalik@mddp.pl + 48 660 440 141
Bartosz Bogdański Bartosz.Bogdański@mddp.pl + 48 660 440 140

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz