Nie każdy informatyk musi płacić wyższy ryczałt

 

W orzeczeniu z 14 marca 2024 r., sygn. akt I SA/Po 900/23, WSA w Poznaniu wyjaśnił, że przychody z wykonywania pomocy technicznej w zakresie sprzętu komputerowego i technologii informatycznej nie są choćby nawet pośrednio związane z programowaniem. Informatyk może więc płacić od nich 8,5-proc. ryczałt, a nie według stawki 12 proc.

 

Stanowisko sądu I instancji pozytywnie ocenia Anna Misiak, partnerka, doradczyni podatkowa w MDDP.

Wydaje się, że rozstrzygnięcie nie mogło być inne, bo skarbówka, prezentując coraz bardziej restrykcyjną wykładnię, poszła w niej zdecydowanie zbyt daleko. Nie każdy zarobek informatyka powinien być opodatkowany 12-proc. ryczałtem – podkreśla ekspertka.

Anna Misiak zwraca również uwagę, że wszystkie wspomniane orzeczenia dotyczą interpretacji indywidualnych, gdzie dyrektor KIS bazuje na opisanym przez informatyka stanie faktycznym.

Specyfika pracy w branży wymaga prezentacji różnic w rodzaju świadczonych usług zarówno we wniosku o interpretację indywidualną, jak i w praktyce, bo granica pomiędzy pomocą techniczną a doradztwem programistycznym jest bardzo płynna. To zaś może być podnoszone w trakcie ewentualnej kontroli – dodaje nasza doradczyni podatkowa.

 

***

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9481916,nie-kazdy-informatyk-musi-placic-wyzszy-ryczalt.html.