Ulga prowzrostowa nie przysługuje przedsiębiorcy, który wytworzenie produktów, nawet wprowadzanych na rynek pod własną marką, zleca innym firmom. Nie ma do niej prawa również ten, kto produkuje na zlecenie innych podmiotów. Zakaz obejmuje także spółki przekształcone lub te, które przejęły inny podmiot. Niekorzystne dla firm stanowisko skarbówki potwierdzają w kolejnych wyrokach wojewódzkie sądy administracyjne.

Chodzi o obowiązującą od 2022 r. ulgę przeznaczoną dla podatników PIT i CIT. Polega ona na możliwości odliczenia po raz kolejny od podstawy opodatkowania (czyli dwukrotnie) kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do limitu 1 mln zł rocznie.

W przypadku spółek płacących CIT oznacza 190 tys. zł oszczędności rocznie. Chodzi o takie koszty, jak m.in.: wydatki na uczestnictwo w tragach, działania promocyjno-informacyjne, dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów, przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu. Ulga nie dotyczy natomiast usług.

Dodatkowo należy spełnić jeden z trzech warunków:

  1. zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów w porównaniu do roku poprzedniego,
  2. osiągnąć przychody ze sprzedaży nowych produktów,
  3. osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Bartosz Głowacki, partner, doradca podatkowy w MDDP, zwraca uwagę, że:

Z przepisów jednoznacznie wynika, że ulga przewidziana jest wyłącznie dla producentów. Nie może być stosowana przez podmioty korzystające z usług producentów kontraktowych ani przez te podmioty, które produkują towary na zamówienie podmiotów powiązanych. Dlatego zarówno interpretacje, jak też wyroki sądów są prawidłowe. Należy jednak mieć nadzieję, że przepisy zostaną zliberalizowane, by w przyszłości z ulgi mogło skorzystać większe grono podatników.

*****

#WIĘCEJ w artykule na stronie prawo.pl >

https://www.prawo.pl/podatki/ulga-na-ekspansje-niekorzystne-interpretacje-i-wyroki-sadow,522733.html.

#WIĘCEJ o oszczędnościach i ulgach podatkowych w biznesie >

https://www.mddp.pl/ulgi-i-zwolnienia-podatkowe/.