Nowa wersja struktury JPK_FA od 1 kwietnia 2022 r.

Resort finansów opublikował nową wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie dla faktur VAT, tj. JPK_FA(4).

Nowa wersja struktury jest wynikiem dostosowania zakresu i treści przedstawianych w niej danych do aktualnego stanu prawnego. Ministerstwo wraz z publikacją nowej struktury udostępniło również zaktualizowaną broszurę informacyjną (https://www.gov.pl/attachment/f6a4054b-e2e3-4b6e-8fe9-5e50a709ba4c).

Nowa struktura będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.

Przypominamy, że od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, mogą zostać wezwani do przekazania struktury JPK_FA na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.

Termin przedłożenia organom przygotowanej struktury może wynosić w niektórych przypadkach nawet tylko 3 dni, w związku z czym istotne jest przygotowanie się i wprowadzenie zmian w systemach księgowych gwarantujących możliwość wytworzenia aktualnej struktury JPK_FA.

Zakres zmian

Wśród zmian wprowadzonych w strukturze JPK_FA(4), w stosunku do obecnie obowiązującej JPK_FA(3) należy wyróżnić:

  1. zaktualizowany słownik kodów krajów członkowskich UE (wprowadzono kod XI dla obszaru Irlandii Północnej oraz pozostawiono kod GB dla Wielkiej Brytanii),
  2. zaktualizowany słownik kodów walut,
  3. usunięcie starych słowników kodów krajów UE oraz kodów walut – usunięto odniesienie do schematu KodyCechKrajow_v3-0E.xsd,
  4. wprowadzenie nowego kodSystemowy: JPK_FA (4),
  5. wprowadzenie nowego wariantu formularza: 4,
  6. rozszerzenie węzła danych identyfikacyjnych TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 o numery identyfikacyjne dla celów OSS i IOSS (EUPLVATID i IMPLVATID),
  7. nowy element TProcentowy – dla celów raportowania stawek OSS i IOSS,
  8. zaktualizowane opisy węzłów lub elementów.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w punkcie 13 zaktualizowanej broszury informacyjnej.

Jak możemy pomóc?

Zespół MDDP Digital oferuje aplikacje, które pozwolą zweryfikować prawidłowość struktury JPK_FA, JPK_V7, a także innych struktur JPK oraz zgodność między poszczególnymi strukturami. Funkcjonalność taką zapewnia program checkJPK, który umożliwia automatyczną weryfikację i analizę danych zawartych we wszystkich plikach JPK.

Ponadto, zespół ekspertów MDDP może na Państwa życzenie wykonać usługę e-Audyt JPK, w ramach którego zostanie przeprowadzona weryfikacja techniczna i merytoryczna struktur JPK.

Powyższe działania pozwolą wyprzedzić ruch organów podatkowych, ograniczyć ryzyko podatkowe oraz zapewnić bezpieczeństwo.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Janiną Fornalik Janina.Fornalik@mddp.pl +48 660 440 141
Krzysztofem Jarosem Krzysztof.Jaros@mddp.pl +48 504 399 980
     

 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz