kasy fiskalne

Szanowni Państwo,

zwracamy Państwa uwagę na nowe regulacje dotyczące ewidencjonowania sprzedaży przy wykorzystaniu kas rejestrujących, które weszły w życie od 1 maja br. Dotyczą one:

 1. wprowadzenia kas fiskalnych online, terminów obowiązkowej wymiany kas dla określonych grup podmiotów, przy zachowaniu możliwości dalszego stosowania kas dotychczas używanych w pewnych sytuacjach,
 2. obowiązków w zakresie przeszkolenia i zebrania oświadczeń od pracowników obsługujących kasy fiskalne.

1. Kasy fiskalne online

Jednym z głównych celów nowelizacji przepisów o kasach rejestrujących jest stopniowe wycofywanie dotychczas stosowanych kas (dwurolkowych i z elektronicznym zapisem kopii)

i ich zastąpienie przez kasy fiskalne nowego rodzaju, tzw. kasy fiskalne online. Kasy fiskalne online będą przekazywać w sposób ciągły dane o ewidencjonowanej sprzedaży do bazy danych organów podatkowych zwanej Centralnym Repozytorium Kas w formie pliku JPK_KASA, jak również wszelkie operacje na nich będą wykonywane zdalnie, np. fiskalizacja.

Nowe przepisy nie wprowadzają jednak obowiązku natychmiastowej wymiany wszystkich używanych obecnie kas fiskalnych na kasy online. Obowiązek ten został rozłożony w czasie i będzie wprowadzany stopniowo dla wybranych branż w trzech etapach – potem zaś obejmie pozostałych podatników.

 1. od 1 stycznia 2020 r. powstanie on dla podatników:
  – sprzedających benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych,
  – świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, oraz usługi wulkanizacyjne,
 2. od 1 lipca 2020 r. obejmie podmioty:
  – świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne,
  – świadczące usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania – hotele, pensjonaty,
  – zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,
 3. od 1 stycznia 2021 r. będzie on dotyczył podatników świadczących usługi:
  – fryzjerskie,
  – kosmetyczne i kosmetologiczne,
  – budowlane,
  – w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  – prawnicze,
  – związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Pozostali podatnicy będą mogli nadal korzystać z kas starego typu bezterminowo do ich wyeksploatowania, a w przypadku kas dwurolkowych – do uszkodzenia lub zapełnienia pamięci fiskalnej, jeśli nastąpi to wcześniej. Przepisy przejściowe przewidują jednak maksymalne terminy, w których będzie można nabyć kasy starego typu:

 1. do 31 sierpnia 2019 r. – kasy z papierowym zapisem kopii,
 2. do 31 grudnia 2022 r. – kasy z elektronicznym zapisem kopii.

To oznacza, że po upływie powyższych terminów podatnicy nie będą mogli już nabyć kas starego typu – jednak nadal będą mogli używać wcześniej nabytych kas.

Nowelizacja przewiduje również nowe zasady skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących.

2. Przeszkolenie i oświadczenia pracowników

Niezależnie od wprowadzenia kas online, nowelizacja przepisów wprowadza dla wszystkich podatników stosujących kasy fiskalnenowe obowiązki w zakresie zebrania od ich pracowników obsługujących kasy rejestrujące (oraz od osób wykonujących prace na podstawie innych umów)oświadczeń o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Informacja ta stanowi ustandaryzowany druk zawierający podsumowanie przepisów o zasadach prawidłowego prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkach nieprzestrzegania tych obowiązków.

Wspomniane oświadczenia powinny być zebrane nie tylko od pracowników obsługujących kasy fiskalne od 1 maja 2019 r., ale również od pracowników, którzy obsługiwali je wcześniej – oświadczenia tych osób powinny zostać od nich zebrane do 31 maja br.

Oświadczenia mają być przygotowane na piśmie w dwóch egzemplarzach – jednym dla podatnika, a drugim dla pracownika.

Pliki do pobrania

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz