Nowe zasady opodatkowania VAT e-commerce

Na mocy unijnych dyrektyw Polska jest zobowiązana do wprowadzenia od 1 lipca 2021 r. zmian w ustawie o VAT dotyczących tzw. Pakietu VAT e-commerce. Czy zdążymy? To okaże się dopiero pod koniec czerwca, gdyż nowelizacja ustawy w tym zakresie nie była jeszcze przedmiotem obrad Senatu.

Jeśli nie zdążymy, może powstać  chaos, ponieważ przepisy te wprowadzają całkowicie nowe zasady opodatkowania handlu międzynarodowego w relacji B2C i powinny być one w jednolity sposób i w ty samym czasie wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich UE.

Unijny pakiet e-commerce to zbiór regulacji w zakresie VAT, którego celem jest uszczelnienie systemu VAT i zwalczanie oszustw w obrocie międzynarodowym w relacji B2C, a także, w pewnym zakresie, uproszczenie rozliczeń podatku.

Co się zmienia?

Nowelizacja wprowadza nowe zasady opodatkowania w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług na rzecz konsumentów z innych krajów UE, w tym przy użyciu platform internetowych a także  zmiany dotyczące rozliczenia VAT od importu przesyłek o niewielkiej wartości (do 150 euro).

Nowe zasady dotyczą czterech grup transakcji:

  1. Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość dokonywanej na rzecz konsumentów w UE, (również poprzez platformy internetowe);
  2. Sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich na rzecz konsumentów w UE (również poprzez platformy internetowe);
  3. Krajowej dostawy towarów dokonywanej za pośrednictwem platform internetowych przez podmioty spoza UE;
  4. Świadczenia usług na rzecz konsumentów, dla których miejscem opodatkowania jest państwo konsumpcji – nie tylko usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, ale również np. usług związanych z nieruchomościami położonymi poza Polską (budowlane, remontowe, wyceny), usług restauracyjnych i cateringowych, usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki.

Co do zasady, miejscem opodatkowania w powyższych przypadkach sprzedaży towarów konsumentom (z wyjątkiem importu) stanie się miejsce siedziby/zamieszkania nabywcy. To oznacza obowiązek rejestracji na VAT w tych państwach, do których towary są sprzedawane.

Jednak  zostaną wprowadzone istotne uproszczenia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług do konsumentów z innych państw członkowskich, poprzez wprowadzenie ujednoliconych zasad w ramach UE oraz instytucji One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS) jako alternatywy do rejestracji w poszczególnych krajach. Rejestracja w OSS/IOSS umożliwi rozliczenie VAT z tytułu sprzedaży konsumenckiej do wszystkich państw członkowskich w ramach jednej deklaracji składanej w kraju siedziby, lecz według stawek VAT obowiązujących w poszczególnych krajach. Będzie to system analogiczny do funkcjonującego obecnie MOSSu.

Kogo dotyczą zmiany?

Znacznej grupy podatników.

Przede wszystkich tych, którzy sprzedają swoje towary konsumentom w innych państwach członkowskich. Dotychczas progi wynikające z wysokości sprzedaży dla rejestracji w innych państwach były wysokie (zazwyczaj było to ok. 35.000 Euro w danym państwie). Od 1 lipca próg ten wynosić będzie 10.000 Euro i dotyczyć będzie – uwaga – poziomu sprzedaży na rzecz konsumentów łącznie do  wszystkich państw UE.

To oznacza, że nowe zasady będą dotyczyć znacznie większej liczby podmiotów dokonujących transgranicznych transakcji B2C niż obecna sprzedaż wysyłkowa.

Nowe przepisy stanowią duże wyzwanie, do którego należy się odpowiednio przygotować. Dotyczą one następujących grup podatników:

  • dostawców towarów do konsumentów w innych krajach UE, zarówno wysyłanych z UE, jak i importowanych z krajów trzecich, w tym sprzedawanych przez platformy internetowe; będą to głównie sklepy internetowe, ale również wszyscy dostawcy sprzedający towary unijnym konsumentom za pośrednictwem platform internetowych;
  • podmiotów świadczących usługi na rzecz konsumentów, dla których miejscem opodatkowania jest kraj konsumpcji,
  • platform internetowych pośredniczących w sprzedaży towarów do konsumentów (np. typowe internetowe platformy handlowe, portale aukcyjne, niektóre sklepy internetowe),
  • firm kurierskich, poczty, niektórych agencji celnych – które będą zobowiązane do poboru i rozliczenia VAT w pewnych sytuacjach związanych z importem towarów.

Nowe regulacje są obszerne i skomplikowane, dlatego w cyklu kolejnych alertów będziemy informować o zasadach działania poszczególnych regulacji i mechanizmów wprowadzanych w Pakiecie VAT e-commerce, zwracając uwagę na wynikające z nich praktyczne aspekty dla podatników. Zagadnienia te omówimy również w trakcie naszego webinarium, które odbędzie się 9 czerwca 2021 r. o godz. 10. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Więcej informacji na temat spotkania oraz rejestracja znajdują się TUTAJ.

_________
W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Tomasz Michalik                     Tomasz.Michalik@mddp.pl                    tel. 501 733 720

Janina Fornalik                       Janina.Fornalik@mddp.pl                      tel. 660 440 141

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz