Nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Opublikowano projekt ustawy o fundacji rodzinnej.

Najważniejsze zagadnienia podatkowe przewidziane w projekcie ustawy:

  1. Fundacja rodzinna będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podmiotowo zwolnionym od tego podatku. W konsekwencji zasadniczo fundacja rodzinna nie powinna płacić podatku dochodowego w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, do momentu dokonywania przez fundację rodzinną świadczeń na rzecz beneficjentów.
  2. W momencie dokonywania świadczeń, będzie powstawał obowiązek podatkowy po stronie fundacji. Wartość rynkowa świadczeń będzie opodatkowana 15% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych.
  3. Zwolnienie podmiotowej nie będzie przysługiwało w zakresie działalności gospodarczej fundacji rodzinnej innej niż dozwolona przez ustawę o fundacjach.
  4. Beneficjentami fundacji będą mogły być osoby fizyczne (w tym fundator) lub organizacje pozarządowe prowadzące działalność z pożytku publicznego.
  5. W przypadku osób fizycznych, wartość świadczeń fundacji na rzecz fundatora lub najbliższej rodziny fundatora (tzw. grupa 0 w podatku od spadków i darowizn) będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. W pozostałym zakresie wartość rynkowa świadczeń będzie stanowić przychody z innych źródeł, opodatkowane zryczałtowanym 15% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku beneficjentów – organizacji pozarządowych zastosowanie będą miały zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (w tym zwolnień ze względu na przeznaczenie na działalność statutową).

 

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

   
Bartosz Głowackibartosz.glowacki@mddp.pl+48 603 980 382

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.