Czy można pozbawić członka zarządu czynnego udziału w postępowaniu wymiarowym prowadzonym wobec nadzorowanej przez niego spółki?

Z tak postawionym pytaniem zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Pytanie to dotyczy głównie byłych członków zarządu spółek kapitałowych.

Wrocławski sąd powziął bowiem wątpliwość, czy brak prawa do czynnego udziału w postępowaniu wymiarowym przeciwko spółce nie narusza traktatu o Unii Europejskiej, Karty praw podstawowych UE oraz art. 205 dyrektywy VAT.

Obawy wiążą się z pozbawieniem prawa do rzetelnego procesu i obrony, gdy przeciwko członkowi zarządu zostanie wszczęte odrębne postępowanie – w celu wyegzekwowania zaległości podatkowej w VAT ciążącej na niewypłacalnej spółce.

Eksperci podatkowi wiążą duże nadzieje z tym zapytaniem. Jak zauważa Jakub Warnieło, starszy menedżer, doradca podatkowy, szef zespołu sporów podatkowych w MDDP: Być może doczekamy się w końcu uzdrawiania polskich przepisów o solidarnej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu.

Podobne problemy występują także w innych krajach unijnych. Potwierdzeniem tego jest pytanie prejudycjalne zadane TSUE w październiku 2023 r. przez holenderski Sąd Najwyższy.

***

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9413263,odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu-trafila-do-tsue.html.