konferencja podatkowa

Podczas Ogólnopolskiej IX Opolskiej Konferencji Podatkowej, nasz ekspert ds. cła i akcyzy Agnieszka Kisielewska, poruszyła m. in. temat dotyczący nowego systemu śledzenia wyrobów tytoniowych Track&Trace.

Od 20 maja 2019 r. zacznie działać w Unii Europejskiej system śledzenia wyrobów tytoniowych Track&Trace wprowadzony na podstawie tzw. Dyrektywy tytoniowej (2014/40/UE). Rejestracja w systemie Track&Trace już w maju 2019 r. będzie obowiązkiem każdego producenta, importera, hurtownika, dystrybutora papierosów oraz każdego punktu detalicznego, w którym można nabyć papierosy. W Polsce obowiązkiem rejestracji objętych są tysiące podmiotów i punktów detalicznych.

Rejestracja podmiotów w Track&Trace

System Track&Trace przewiduje rejestrację działających na terytorium Unii Europejskiej:

 • producentów (w tym ich poszczególnych zakładów i maszyn),
 • importerów,
 • hurtowników,
 • dystrybutorów oraz
 • punktów detalicznych, np. sklepu, stacji paliw, kiosku, automatu.Celem rejestracji podmiotów jest zobligowanie ich do raportowania zdarzeń związanych z wyrobami tytoniowymi, tj. informacji na temat przemieszczeń wyrobów tytoniowych przez poszczególnych uczestników biorących udział w ich obrocie, aż do momentu przekazania wyrobów do pierwszego punktu detalicznego. Poszczególne podmioty gospodarcze, włącznie z punktami detalicznymi, będą identyfikowane za pomocą nadanego im kodu identyfikacyjnego.

Rejestracja zdarzeń w Track&Trace

Zdarzenia związane z wyrobami tytoniowymi, które należy rejestrować w systemie obejmują:

 • zdarzenia związane z przemieszczaniem wyrobów (takie jak umieszczenie niepowtarzalnych identyfikatorów na opakowaniach jednostkowych lub wysyłka z zakładu itp.)
 • zdarzenia dotyczące transakcji (takie jak wystawienie faktury, otrzymanie zapłaty itp.), odpowiedzialność za rejestrowanie i przekazywanie informacji na temat zdarzeń dotyczących transakcji spoczywa na sprzedawcy wyrobu.

W ramach przemieszczeń wyrobów tytoniowych informacje w zakresie ich wysyłki oraz przyjęcia będą przekazywać producenci, importerzy, dystrybutorzy oraz hurtownicy korzystając (w zależności od umiejscowienia w łańcuchu dostaw) z repozytoriów pierwotnych, repozytoriów wtórnych i routerów.

Znakowanie wyrobów

Raportowanie informacji w Track&Trace będzie wymagało uprzedniego oznaczenia opakowań jednostkowych (paczek) i opakowań zbiorczych (np. kartonów, palet) niepowtarzalnymi identyfikatorami. Niepowtarzalne identyfikatory będą nanoszone na opakowania papierosów – jednostkowe oraz zbiorcze w formie fizycznych nośników lub kodów z możliwością nadrukowania na opakowanie wraz ze znacznikiem czasu.

Przebieg procesu rejestracji

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) jako podmiot wydający identyfikatory będzie odpowiedzialna za obsługę rejestracji podmiotów, nadawanie im kodów identyfikacyjnych oraz za generowanie niepowtarzalnych identyfikatorów na opakowania jednostkowe i zbiorcze papierosów.

PWPW zapowiada, że rejestracja podmiotów będzie dostępna dopiero od 6 maja 2019 r. Mając na uwadze, że do 20 maja 2019 r. wszystkie podmioty mają być zarejestrowane, zalecane jest wcześniejsze przygotowanie podmiotów objętych Track&Trace do procesu rejestracji, w tym przede wszystkim:

 • Określenie, czy podmiot lub punkt detaliczny jest objęty obowiązkiem rejestracji,
 • Zgromadzenie wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do uzyskania kodu identyfikacyjnego,
 • Określenie wstępnego zapotrzebowania na niepowtarzalne identyfikatory oraz sposobu ich umieszczenia na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych.

Rejestracja podmiotów, które nie są zobowiązane do raportowania przemieszczeń, tj. producentów spoza Unii Europejskiej i punktów detalicznych, za zgodą takiego podmiotu i w jego imieniu,będzie mogła zostać dokonana przez inne zarejestrowane w systemie podmioty gospodarcze, np. importera lub dystrybutora.

Brak samodzielnej rejestracji może powodować jednak szereg komplikacji, np.:

 • możliwość posiadania przez jeden punkt detaliczny lub jednego producenta kilku kodów identyfikacyjnych;
 • brak bezpośredniej kontroli nad danymi rejestracyjnymi, w tym w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany danych.

W celu zachowania kontroli nad danymi identyfikującymi dany podmiot i punkt detaliczny, zaleca się samodzielną rejestrację przez właścicieli punktów detalicznych i podawanie przez nich jednego numeru, pod którym będą zarejestrowani.

Niezbędne kroki w ramach przygotowań do Track&Trace – do 20 maja 2019 r.:

 • zidentyfikowanie nowych obowiązków w zależności od roli w łańcuchu dostaw,
 • umożliwienie raportowania zdarzeń w tym podłączenie do repozytoriów, routera, połączenie z systemem PWPW i zamówienie niepowtarzalnych identyfikatorów;
 • opracowanie i wprowadzenie procedur wewnętrznych w zakresie znakowania wyrobów i raportowania zdarzeń;
 • przeszkolenie pracowników;
 • rejestracja podmiotów, punktów detalicznych, zakładów i maszyn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz