Pilotażowy program interpretacji transgranicznych VAT UE CBR także w Polsce

Ministerstwo Finansów poinformowało o przystąpieniu Polski do pilotażowego programu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings). Jest to nowe narzędzie dla podatników VAT, które umożliwia uzyskanie swoistej „transgranicznej interpretacji VAT”, uzgadnianej przez Krajową Administrację Skarbową z administracją podatkową innego zainteresowanego państwa członkowskiego, które uczestniczy w tym programie. Do programu VAT UE CBR przystąpiło 18 krajów członkowskich, oprócz Polski są to także: Belgia, Dania, Irlandia, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Węgry, Holandia, Portugalia, Słowenia, Finlandia i Szwecja.

Instytucja CBR ma zasadniczo na celu ograniczenie ryzyka odmiennej oceny skutków VAT danej transakcji transgranicznej przez administracje podatkowe różnych państw członkowskich, co mogłoby skutkować np. jej podwójnym opodatkowaniem lub brakiem opodatkowania.

Narzędzie to może być pomocne w sytuacji występowania wątpliwości interpretacyjnych dotyczących skomplikowanych międzynarodowych transakcji towarowych bądź usługowych, np. w zakresie określenia miejsca świadczenia usług lub miejsca dostawy towarów, czy opodatkowania transakcji łańcuchowych.

Ministerstwo opublikowało informacje o procedurach dotyczących uzyskania uzgodnienia CBR. Jest ono wydawane na wniosek podatnika. Należy w tym celu złożyć do Szefa KAS wstępny wniosek CBR, który jest oceniany przez Szefa KAS pod względem formalnym, a po jego akceptacji składany jest właściwy wniosek CBR. Wnioski nie podlegają opłatom. Aby wstępny wniosek CBR mógł zostać zaakceptowany, spełnione muszą zostać m.in. następujące wymogi formalne:

  • sprawa dotyczy planowanych transakcji transgranicznych, które nie zostały jeszcze dokonane,
  • wysoki stopień skomplikowania sprawy będącej przedmiotem wniosku,
  • uzgodnienie CBR będzie odbywać się z administracją podatkową jednego z krajów, które przystąpiły do tego programu,
  • zgoda wnioskodawcy na dalsze procedowanie sprawy przez KAS i opublikowanie treści CBR na stronach internetowych KE (po uprzedniej anonimizacji danych).

Procedura uzyskania interpretacji CBR nie jest prosta. Warto jednak rozważyć wykorzystanie tego narzędzia w celu jednoznacznego określenia konsekwencji VAT transakcji międzynarodowych wykonywanych między Polską i krajami członkowskimi, które wraz z Polską biorą udział w pilotażu VAT UE CBR.

 

*****

W celu przygotowania nowej lub weryfikacji aktualności i poprawności analizy porównawczej, prosimy o kontakt z:

Tomaszem Michalikiem            Tomasz.Michalik@mddp.pl            tel. +48 22 322 68 88

Janiną Fornalik                         Janina.fornalik@mddp.pl           tel. +48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz