Planowana likwidacja ulgi abolicyjnej

W opublikowanym kilka dni temu wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zapowiedziano m.in. zmiany w ustawie o PIT i zniesienie tzw. ulgi abolicyjnej ze skutkiem od 1 stycznia 2021 r. Zmiana ta, jeżeli wejdzie w życie, będzie miała wpływ na wyższe obciążenia podatkowe polskich rezydentów podatkowych, uzyskujących dochody poza granicami Polski.

 

Czym jest ulga abolicyjna?

Polscy rezydencji podatkowi, którzy uzyskują dochody za pracę wykonywaną za granicą, co do zasady, rozliczają te dochody w Polsce na podstawie jednej z poniższych metod unikania podwójnego opodatkowania:

  • zwolnienie zagranicznego dochodu z opodatkowania w Polsce, przy czym dochody zagraniczne są brane pod uwagę do ustalenia tzw. efektywnej stawki podatkowej, stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce przy czym dochód z zagranicy nie podlega ponownie opodatkowaniu w Polsce (metoda wyłączenia z progresją). oraz
  • opodatkowanie dochodów zagranicznych w Polsce i możliwość odliczenia jedynie zagranicznego podatku od podatku ustalonego od łącznych dochodów (metoda kredytu podatkowego, powszechnie uznawana za niekorzystną metodą unikania podwójnego opodatkowania).

Ulga abolicyjna, wprowadzona kilkanaście lat temu, miała na celu zrównanie sytuacji podatkowej podatników, uzyskujących dochody w krajach z ww. niekorzystną metodą unikania opodatkowania (kredyt podatkowy), z sytuacją podatników, którzy osiągają dochody w krajach z korzystną metodą wyłączenia z progresją. Aktualnie z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać podatnicy uzyskujący dochody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz z majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych (z określonymi wyłączeniami).

 

Jakie będą skutki likwidacji ulgi abolicyjnej?

Wskutek przystąpienia przez Polskę do Konwencji MLI, coraz więcej umów o unikania  podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę, przewiduje zastosowanie metody kredytu podatkowego zamiast metody zwolnienia z progresją.

Jeżeli dochody za pracę będą osiągane z państwem, z którym umowa przewiduje zastosowanie metody kredytu podatkowego (np. Wielka Brytania, Holandia, Irlandia) bądź brak jest zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, od momentu likwidacji ulgi abolicyjnej:

  • dochody osiągane za pracę w tych państwach będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, i
  • podatnik będzie zobowiązany dopłacić różnicę pomiędzy podatkiem wyliczonym w Polsce, a kwotą odliczonego zapłaconego za granicą podatku.

Zmiany nie będą dotyczyły osób osiągających dochody z pracy w krajach, dla których przewidziano korzystną metodę zwolnienia z progresją.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz