Planowane ułatwienia w zakresie cen transferowych

Resort finansów opublikował propozycję rozwiązań podatkowych związanych z programem Polski Ład, w tym planowane zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie cen transferowych. Założenia „Polskiego Ładu” w cenach transferowych mają na razie charakter prekonsultacji podatkowych.

Cel proponowanych zmian

Celem nowych rozwiązań jest uproszczenie przepisów i wydłużenie terminów na spełnienie obowiązków dokumentacyjnych, redukcja obowiązków sprawozdawczych, zmniejszenie biurokracji i rozwiązanie niektórych z dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych.

Jakie zmiany nas czekają?

Planowane zmiany są liczne i przekrojowe. Dotyczą one m.in. ustalania wartości transakcji, korekt cen transferowych, terminów ustawowych, zwolnień z przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz analiz porównawczych, sankcji karno-skarbowych czy składania formularza TPR. Poniżej wymieniliśmy kilka najważniejszych zmian.

  1. Wydłużenie terminów

W ramach prekonsultacji zaproponowano wydłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz analiz porównawczych odpowiednio do końca 10. oraz 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dodatkowo planowane jest wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji na żądanie organu kontrolującego do 14 dni.

  1. Więcej zwolnień

Kolejną korzystną zmianą jest rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązków dokumentacyjnych. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na głosy podatników oraz specjalistów i opracowało katalog warunków, których spełnienie zwalnia z przygotowania dokumentacji dla transakcji refaktury. Ponadto projekt przewiduje zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego określonych transakcji zawieranych przez położone w Polsce zakłady zagraniczne oraz transakcji finansowych objętych regulacją safe harbour. Dodatkowo podatnicy będącymi mikro lub małymi przedsiębiorcami nie będą musieli przygotowywać analiz porównawczych.

  1. Formularz TPR i oświadczenie jako jeden dokument

Jednym z ułatwień jest również włączenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości cen transferowych do formularza TPR. Dzięki temu nie będzie konieczności składania dwóch odrębnych dokumentów.

  1. Modyfikacja sankcji karnych skarbowych

Zgodnie z planowanymi zmianami w przypadku:

  • niesporządzenia lub sporządzenia niezgodnie ze stanem rzeczywistym dokumentacji lub informacji o cenach transferowych obowiązywać będzie kara grzywny do 720 stawek dziennych (do 26,9 mln zł),
  • sporządzenia dokumentacji lub informacji o cenach transferowych po terminie obowiązywać będzie kara grzywny do 240 stawek dziennych (do 8,9 mln zł).

O efektach realizowanych prac i trwających konsultacjach będziemy informować w kolejnych alertach.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Magdalena Marciniak             Magdalena.Marciniak@mddp.pl            tel. +48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz