Płatności przy użyciu blik zwolnione z VAT

Usługi pozwalające na wypłatę gotówki z bankomatu czy dokonywanie płatności za pośrednictwem terminala płatniczego z wykorzystaniem aplikacji mobilnej (tzw. system płatności mobilnych BLIK) podlegają zwolnieniu na gruncie przepisów ustawy o VAT. Takie stanowisko zaprezentował WSA w Warszawie w wyroku z 18 lipca br. (sygn. III SA/Wa 2867/17).

Sprawę, która w efekcie trafiła na wokandę WSA w Warszawie zapoczątkowało wykreślenie z ustawy o VAT, od lipca 2017 r., zwolnienia z podatku VAT dla usług pomocniczych do usług finansowych i ubezpieczeniowych. Wówczas Spółka świadcząca usługi polegające na autoryzacji zakupów dokonywanych za pomocą BLIK (poprzez przesyłanie jednorazowych kodów na telefony komórkowe) jak i rozliczaniu tych transakcji finansowych na rzecz banków i agentów rozliczeniowych (uczestników systemu płatności mobilnych BLIK) powzięła wątpliwość co do możliwości stosowania do nich zwolnienia z VAT. Przy czym we wniosku o interpretację Spółka wskazała, iż wykonywane przez nią czynności umożliwiają przeniesienie środków pieniężnych między nabywcą (klient banku) a dostawcą towarów/usług. Tym samym świadczone usługi warunkują zaistnienie transakcji pomiędzy stronami i w ich efekcie następuje zmiana sytuacji prawnej i finansowej stron transakcji.

Dyrektor KIS zakwestionował stanowisko Spółki w zakresie możliwości stosowania zwolnienia z VAT dla świadczonych przez nią usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, uznając je za usługi techniczne i niekorzystające z preferencji.

Odmiennego zdania był WSA w Warszawie, który powołując się na orzecznictwo TSUE wskazał, iż istotą usług w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych (wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT) jest transfer środków pieniężnych (powodujący zmiany prawne i finansowe), który niewątpliwie realizowalny jest przez system płatności mobilnych BLIK.

Dodatkowo sąd wskazał m.in. na brak możliwości różnicowania sytuacji Spółki, która do transferu środków pieniężnych wykorzystuje urządzenie mobilne wyposażone w aplikację BLIK, w odniesieniu do instytucji, które zajmują się organizacją płatności za pomocą kart płatniczych. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż została wydana interpretacja ogólna MF potwierdzająca możliwość zastosowania zwolnienia z VAT dla tych drugich podmiotów do czynności dokonywanych przez nich na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych w celu realizacji transakcji płatniczych, dokonywanych przy pomocy kart płatniczych.

Orzeczenie należy uznać za jak najbardziej słuszne i wspierające innowacyjność w zakresie szybko rozwijających się usług płatniczych.